a+ 22:8 Sau: să fie adus înaintea lui Dumnezeu; termenul ebraic tradus cu judecători poate avea sensurile următoare: Dumnezeu, dumne zei, îngeri, sau judecători, în ideea că cei care conduc sunt mandatarii lui Dumnezeu pe pământ; (și în v. 9 )
b+ 22:9 Sau: Dumnezeu
c+ 22:20 Termenul ebraic se referă la ceva dedicat Domnului , printr-o distrugere completă
d+ 22:28 Sau: Să nu-i hulești pe judecători
e+ 22:29 Sensul frazei ebraice este nesigur

Exodus 22

Legi privind proprietatea

1Dacă un om fură un bou sau o oaie și taie animalul sau îl vinde, să restituie cinci boi pentru fiecare bou furat și patru oi pentru fiecare oaie.

2Dacă hoțul este prins spărgând și este lovit, iar în cele din urmă moare, cel care l-a lovit nu va fi vinovat de moartea lui.

3Dar, dacă primește lovitura după răsăritul soarelui, atunci cel care l-a lovit va fi vinovat de moartea sa. Hoțul prins trebuie să restituie ceea ce este dator să dea; dacă nu are ce să dea, să fie vândut ca sclav pentru a plăti ceea ce a furat.

4Când animalul – fie el bou, măgar sau oaie – este găsit viu în proprietatea hoțului, acesta să plătească dublu.

5Dacă un om își lasă turma să pască într-un ogor sau într-o vie ori își lasă vitele să facă stricăciuni în ogorul altuia, să dea ca despăgubire din ce are mai bun în ogorul sau în via sa.

6Dacă izbucnește un foc care cuprinde spinii și incendiază grânele adunate în snopi, grânele aflate încă în picioare sau întreg ogorul, cel ce a aprins focul să plătească întreaga despăgubire.

7Dacă un om încredințează semenului său argint sau bunuri spre păstrare și acestea sunt furate din casa celui din urmă, dacă este prins, hoțul trebuie să plătească dublu.

8Dacă hoțul nu este prins, stăpânul casei să fie cercetat de judecători a, ca să se vadă dacă nu cumva și-a însușit el bunurile semenului său.

9În orice dispută cu privire la vreun bou, măgar, îmbrăcăminte sau orice altă pierdere despre care una din părți spune: ‘Este a mea’, cauza ambelor părți să fie cercetată de judecători; cel pe care-l vor condamna judecătorii b să plătească celuilalt dublu.

10Când cineva încredințează altcuiva un măgar, un bou, o oaie sau orice alt animal spre păstrare și animalul moare, este vătămat sau este luat de la el fără să vadă cineva,

11să se facă un jurământ în Numele Domnului între cele două părți. Cel căruia i se încredințase animalul va mărturisi că n-a pus mâna pe bunurile celuilalt; stăpânul va accepta jurământul și celălalt nu va fi dator să-i restituie nimic.

12Dacă animalul a fost furat de la el, trebuie să-l restituie stăpânului.

13Dacă a fost sfâșiat de fiare, hoitul animalului să fie adus ca dovadă, iar cel căruia i-a fost încredințat nu va trebui să restituie nimic pentru rămășițele sfâșiate.

14Când cineva împrumută un animal de la semenul său, iar animalul se lovește sau moare în lipsa stăpânului, cel ce l-a împrumutat va trebui să-l înlocuiască.

15Dacă stăpânul a fost de față, nu va trebui să-l înlocuiască; dacă animalul a fost închiriat, prețul chiriei va acoperi pierderea.

Legi privind relațiile sociale și respectul față de Dumnezeu

16Dacă un om înșală o fecioară care nu este logodită și se culcă cu ea, va trebui să-i plătească zestrea și să o ia de soție.

17Dacă tatăl ei refuză să i-o dea de soție, el îi va plăti în argint prețul zestrei unei fecioare.

18Pe vrăjitoare să n-o lași să trăiască.

19Oricine se culcă cu un animal să fie imediat pedepsit cu moartea.

20Oricine aduce jertfe zeilor, și nu Domnului , să fie nimicit c.

21Să nu-l asuprești pe străin și să nu-i faci rău, pentru că și voi ați fost străini în țara Egiptului.

22Să nu îi asuprești pe văduvă sau pe orfan.

23Dacă îi asuprești și ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi asculta strigătul;

24mânia Mea se va aprinde și vă voi omorî cu sabia, soțiile voastre vor ajunge văduve, iar copiii voștri, orfani.

25Dacă împrumuți argint vreunuia din poporul Meu care este în nevoie, să nu te porți cu el ca un cămătar și să nu ceri de la el dobândă.

26Dacă iei haina semenului tău drept garanție, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui,

27căci este singura lui învelitoare, este mantaua cu care își învelește trupul. Altfel, cu ce se va culca? Dacă semenul tău strigă către Mine, Eu îl voi asculta, căci sunt milostiv.

28Să nu-L hulești pe Dumnezeu d și să nu-l blestemi pe conducătorul poporului tău.

29Să nu întârzii să-Mi aduci jertfe din pârga secerișului tău și a viei tale. e De asemenea, să-Mi dai pe întâiul născut dintre fiii tăi.

30Să faci la fel cu boii și cu oile tale: șapte zile să rămână cu mama sa, iar în a opta zi să Mi-l dai Mie.

31Să-Mi fiți niște oameni sfinți. Să nu mâncați nici un fel de carne sfâșiată de fiare pe câmp, ci s-o aruncați la câini.

Copyright information for NTLR