a+ 3:14 Sau: EU SUNT CEL CE PURUREA SUNT (în ebraică verbele sunt la timpul imperfect, deoarece în gândirea ebraică ființa este un concept dinamic; sensul nu implică numai existența, ci, în primul rand, prezența lui YHWH ca izbăvitor și susținător al lui Israel de aici înainte); LXX, influențată de gândirea greacă, pentru care ființa era un concept static, traduce cu EU SUNT CEL CARE ESTE
b+ 3:15 Tetragrama divină YHWH, cu sensul de El este, tradusă peste tot cu Domnul
c+ 3:16 Lit.: bătrânii lui Israel, șefi de familii și de clanuri, recunoscuți ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunității locale ( Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10 ) sau lideri militari ( Ios. 8:10 ). Ca instituție, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel ) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu ( 2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7 ); peste tot în carte

Exodus 3

Tufișul în flăcări – delegarea lui Moise

1Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul din Midian. El și-a dus turma dincolo de pustie și a ajuns la Horeb, muntele lui Dumnezeu.

2Acolo i S-a arătat Îngerul Domnului într-o flacără de foc care ieșea dintr-un tufiș. Moise s-a uitat într-acolo și a văzut că, deși tufișul ardea, totuși nu se mistuia.

3Atunci Moise și-a zis: „Trebuie să mă apropii ca să văd această priveliște deosebită; oare de ce nu se mistuie tufișul?“

4Când Domnul a văzut că el s-a apropiat să privească la ce se întâmpla, l-a chemat din tufiș și i-a zis: – Moise, Moise! – Iată-mă! a răspuns el.

5Dumnezeu i-a zis: – Nu te apropia! Dă-ți jos sandalele, căci locul pe care stai este un pământ sfânt.

6El i-a mai zis: – Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să se uite la Dumnezeu.

7Domnul i-a mai zis: – Am văzut asuprirea poporului Meu care este în Egipt și i-am auzit strigătul scos din cauza asupritorilor lui. Cunosc suferințele lui,

8așa că M-am coborât să-l eliberez din mâna egiptenilor și să-l duc din țara aceea într-o țară în care curge lapte și miere, în locul canaaniților, al hitiților, al amoriților, al periziților, al hiviților și al iebusiților.

9Strigătul israeliților a ajuns până la Mine; am văzut cum îi asupresc egiptenii.

10Acum, vino, căci te voi trimite la Faraon să-Mi scoți poporul din Egipt!

11Moise I-a răspuns lui Dumnezeu: – Cine sunt eu, să merg la Faraon și să-i scot pe israeliți din Egipt?

12El i-a zis: – Eu voi fi cu tine; acesta va fi semnul pentru tine că Eu te-am trimis: când vei scoate poporul Meu din Egipt, vă veți închina lui Dumnezeu pe muntele acesta.

13Dar Moise I-a răspuns lui Dumnezeu: – Dacă voi merge la israeliți și le voi spune că Dumnezeul părinților lor m-a trimis la ei, iar ei mă vor întreba Care este Numele Său, ce le voi răspunde?

14Dumnezeu i-a zis lui Moise: – EU SUNT CEL CE SUNT! a Să le spui israeliților că Cel Ce Își spune „EU SUNT“ te-a trimis la ei.

15Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: – Așa să le vorbești israeliților: „ Domnul b, Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi.“ Acesta este Numele Meu pentru veci de veci; acest Nume este o aducere-aminte pentru toate generațiile.

16Du-te, convoacă sfatul bătrânilor lui Israel c și spune-le: „ Domnul , Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov, mi S-a arătat și mi-a zis: «Am luat aminte la voi și la ce vi se face în Egipt;

17am hotărât că vă voi scoate de sub asuprirea Egiptului și vă voi duce în țara canaaniților, a hitiților, a amoriților, a periziților, a hiviților și a iebusiților, o țară în care curge lapte și miere.»“

18Ei vor asculta glasul tău și astfel, tu împreună cu cei din sfatul bătrânilor veți merge la monarhul Egiptului și îi veți spune: „ Domnul , Dumnezeul evreilor, ne-a ieșit în cale; lasă-ne să facem o călătorie de trei zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului, Dumnezeul nostru.“

19Totuși Eu știu că monarhul Egiptului nu vă va lăsa să ieșiți până nu-l voi sili cu mâna Mea puternică.

20Eu Îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu toate minunile Mele, pe care le voi face în el; după aceea monarhul Egiptului vă va lăsa să plecați.

21Eu voi face ca acest popor să găsească bunăvoință la egipteni în așa fel încât, atunci când veți pleca, să nu ieșiți cu mâinile goale.

22Fiecare femeie israelită va cere vecinei ei și oricărei femei care locuiește în casa vecinilor, lucruri de argint, lucruri de aur și îmbrăcăminte; acestea le veți pune pe fiii și pe fiicele voastre și astfel îi veți prăda pe egipteni.

Copyright information for NTLR