a+ 31:2 Bețalel înseamnă Sub umbra ocrotitoare a lui Dumnezeu, iar Oholiab înseamnă Tatăl este cortul meu
b+ 31:13 Sau: Eu sunt Domnul Care vă sfințește
c+ 31:18 Probabil două exemplare ale aceluiași document, nu un singur document în două părți; în cf. cu pratica orientală, fiecare parte implicată în tratat trebuia să dețină o copie a documentului

Exodus 31

Desemnarea artizanilor

1Domnul i-a zis lui Moise:

2„Să știi că l-am chemat pe nume pe Bețalel a, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda,

3l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, cu înțelepciune, cu pricepere și cunoaștere pentru tot felul de lucrări,

4ca să creeze proiecte de artă, să prelucreze aurul, argintul și bronzul,

5să taie și să fixeze pietre scumpe, să prelucreze lemnul și să facă tot felul de lucrări artizanale.

6I l-am dat ca ajutor și pe Oholiab, fiul lui Ahisamah, din seminția lui Dan; tuturor oamenilor iscusiți le-am dat înțelepciune, ca să facă tot ce ți-am poruncit:

7Cortul Întâlnirii, Chivotul Mărturiei și Capacul Ispășirii care este peste el, precum și toate obiectele din cort –

8masa și uneltele ei, sfeșnicul din aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămâierii,

9altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligheanul cu piedestalul lui,

10veșmintele țesute, veșmintele sfinte ale preotului Aaron, veșmintele fiilor săi pentru slujirea ca preoți,

11untdelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare pentru Locul Sfânt. Toate acestea vor trebui să le facă după cum ți-am poruncit.“

Imperativul păzirii Sabatului. Tablele Legământului

12Domnul i-a mai zis lui Moise:

13„Așa să le spui israeliților: «Să țineți Sabatele Mele, pentru că lucrul acesta este un semn între Mine și voi pentru generațiile care vin, ca voi să știți că Eu, Domnul , vă sfințesc b.

14Să țineți Sabatul, căci el este pentru voi ceva sfânt; oricine îl va pângări să fie pedepsit cu moartea; oricine va lucra în ziua aceea să fie nimicit din poporul său.

15Să se lucreze șase zile, iar ziua a șaptea să fie o zi de odihnă, pusă deoparte pentru Domnul ; oricine lucrează în ziua de Sabat să fie pedepsit cu moartea.

16Israeliții trebuie să țină Sabatul, păzindu-l în generațiile care vin, ca pe un legământ necurmat.

17Acesta va fi un semn veșnic între Mine și israeliți, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit și Și-a tras răsuflarea.»“

18Când Dumnezeu a terminat de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat acestuia cele două table c ale Mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu.

Copyright information for NTLR