a+ 4:6 Termenul ebraic poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra
b+ 4:10 Vezi 6:12, 30 și nota
c+ 4:14 Și Moise era levit, fiind frate cu Aaron, însă accentul cade aici pe oficiul preoțesc care-i va reveni mai târziu lui Aaron și fiilor săi (vezi 1 Cron. 23:13 )
d+ 4:24 Sau: l-a întâlnit pe fiul lui Moise; ebr.: pe el
e+ 4:25 Vezi Gen. 17:14

Exodus 4

Semnele care-l vor însoți pe Moise

1Moise I-a răspuns: – Dar dacă nu mă vor crede și nu mă vor asculta, ci vor zice: „Nu ți S-a arătat Domnul!“

2– Ce ai în mână? l-a întrebat Domnul. – Un toiag, I-a răspuns Moise.

3– Aruncă-l la pământ! i-a zis Dumnezeu. El l-a aruncat la pământ și acesta s-a transformat într-un șarpe; Moise a fugit de el.

4Apoi Domnul i-a zis lui Moise: – Întinde-ți mâna și prinde-l de coadă! El și-a întins mâna, l-a prins și acesta s-a transformat în mâna lui într-un toiag.

5– Vei înfăptui această minune pentru ca ei să creadă că Domnul , Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, ți S-a arătat.

6Domnul i-a mai zis: – Bagă-ți mâna în sân! Moise și-a băgat mâna în sân și când a scos-o era plină de lepră a, albă ca zăpada.

7Apoi Dumnezeu i-a zis: – Bagă-ți mâna înapoi în sân! El și-a băgat mâna înapoi în sân, însă când a scos-o, era la fel de sănătoasă ca tot trupul său.

8– Dacă nu te vor crede și nu vor lua în seamă mesajul primului semn, îl vor crede pe cel de-al doilea.

9Dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu te vor lua în seamă, să iei apă din Nil și să o verși pe pământ. Apa pe care o vei lua din Nil se va preface în sânge pe pământul uscat.

10Dar Moise I-a zis Domnului : – Stăpâne, niciodată nu am fost un vorbitor bun, nici în trecut, nici chiar acum când ai vorbit robului Tău; am vorbirea și limba încurcată b.

11Atunci Domnul l-a întrebat: – Cine a făcut gura omului? Cine a făcut pe mut sau pe surd, cine a făcut vederea sau orbirea? Oare nu Eu, Domnul?

12Acum, du-te, căci Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce să spui.

13Însă Moise I-a răspuns: – Stăpâne, Te rog, trimite pe altcineva!

14Atunci mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Moise și El i-a zis: – Nu este levitul c Aaron frate cu tine? Știu că el poate vorbi bine; chiar acum vine să te întâlnească, iar când te va vedea, se va bucura în inima lui.

15Să stai de vorbă cu el și să-l împuternicești să vorbească toate cuvintele pe care ți le-am dat; Eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și te voi învăța ce să faci.

16El va vorbi poporului în locul tău; îți va sluji drept gură și tu vei fi pentru el cum este Dumnezeu pentru tine.

17Ia în mână acest toiag, căci cu el vei face semnele.

Moise se întoarce în Egipt

18Moise s-a întors la socrul său, Ietro, și i-a zis: – Te rog, lasă-mă să mă întorc la cei din poporul meu, care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc. – Du-te în pace! i-a răspuns Ietro.

19Domnul îi spusese lui Moise în Midian: „Întoarce-te în Egipt, pentru că toți cei ce căutau să-ți ia viața au murit.“

20Moise și-a luat soția și fiii, i-a pus pe măgari și s-a întors în Egipt. Moise avea în mână toiagul lui Dumnezeu.

21Domnul i-a zis lui Moise: „Când te vei întoarce în Egipt și vei înfăptui înaintea lui Faraon toate minunile pe care te-am împuternicit să le faci, Eu îi voi împietri inima și el nu va lăsa poporul să plece.

22Atunci să-i spui lui Faraon: «Așa vorbește Domnul : ‘Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.

23Ți-am poruncit să-l lași pe fiul Meu să plece ca să Mi se închine, însă tu nu ai vrut! Iată că acum îl voi ucide pe întâiul tău născut!’»“

24Pe drum, în locul în care au rămas peste noapte, Domnul l-a întâlnit d și a vrut să-l omoare.

25Dar Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului ei e, l-a aruncat la picioarele lui Moise și a zis: „Tu îmi ești un soț de sânge!“

26Atunci El l-a lăsat în pace. Ea a zis: „Un soț de sânge“ din cauza circumciziei.

27Domnul i-a zis lui Aaron: „Du-te în pustie ca să-l întâlnești pe Moise.“ El a plecat și, când a ajuns la muntele lui Dumnezeu, l-a întâlnit pe Moise și l-a sărutat.

28Moise i-a zis lui Aaron toate cuvintele cu care Domnul l-a trimis și toate semnele pe care i le-a poruncit să le facă.

29Apoi Moise și Aaron s-au dus și au convocat sfatul bătrânilor lui Israel.

30Aaron le-a spus toate cuvintele pe care Domnul i le zisese lui Moise și a făcut semnele înaintea poporului.

31Poporul a crezut, iar când au auzit că Domnul i-a cercetat pe israeliți și că le-a văzut necazul, s-au plecat la pământ și s-au închinat.

Copyright information for NTLR