a+ 14:1 Vezi nota de la 8:1
b+ 14:4 Sau: Domnul , celui ce vine cu mulțimea idolilor
c+ 14:14 Sau: Danel; posibil să nu fie vorba despre profetul Daniel, contemporan cu Ezechiel; și în v. 20

Ezekiel 14

Judecățile lui Dumnezeu sunt îndreptățite

Au venit la mine câțiva dintre cei din sfatul bătrânilor lui Israel a  și s-au așezat înaintea mea.

Atunci Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

„Fiul omului, oamenii aceștia și-au înălțat idolii în inimă și și-au așezat înainte nelegiuirea ca pricină de cădere. Să Mă las Eu oare întrebat de ei?

De aceea să le vorbești și să le spui astfel: «Așa vorbește Stăpânul Domn : ‘Fiecărui bărbat din Casa lui Israel, care își înalță idolii în inimă și își așază înainte propria nelegiuire ca o pricină de cădere și care se duce totuși la profet, îi voi răspunde Eu Însumi, Domnul , în ciuda mulțimii idolilor b  lui.

Voi face astfel pentru a-i prinde în chiar inima lor pe cei din Casa lui Israel care s-au înstrăinat de Mine prin idolii lor.’»

De aceea spune-le celor din Casa lui Israel: «Așa vorbește Stăpânul Domn : ‘Pocăiți-vă și întoarceți-vă de la idolii voștri! Întoarceți-vă privirile de la toate urâciunile voastre!

Eu, Domnul , îi voi răspunde fiecărui bărbat din Casa lui Israel și fiecărui străin care locuiește în Israel, care s-au despărțit de Mine, și-au înălțat idolii în inimă și și-au așezat înainte propria lor nelegiuire ca pricină de cădere, iar apoi au venit la profet ca să-l întrebe despre Mine.

Îmi voi întoarce fața împotriva acelui om și-l voi face un semn și o pildă; îl voi tăia din poporul Meu și veți ști astfel că Eu sunt Domnul.

Dacă un profet este înșelat să spună un cuvânt, Eu, Domnul , l-am înșelat pe profetul acela. Îmi voi întinde mâna împotriva lui și îl voi nimici din poporul Meu, Israel.

10 Își va purta astfel vina, iar pedeapsa celui ce-l întreabă pe profet va fi la fel cu pedeapsa profetului însuși.

11 În felul acesta Casa lui Israel nu va mai pleca de la Mine ca să rătăcească și nu se va mai întina prin toate nelegiuirile ei, ci va fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul ei, zice Stăpânul Domn. ’»“

12 Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

13 „Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva Mea, fiind necredincioasă, Îmi voi întinde mâna împotriva ei, îi voi zdrobi toiagul pâinii, voi trimite foametea împotriva ei și voi nimici din ea atât oamenii, cât și animalele.

14 Chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești trei bărbați – Noe, Daniel c  și Iov – prin dreptatea lor și-ar putea scăpa numai sufletele lor, zice Stăpânul Domn.

15 Sau dacă voi lăsa să treacă prin țară animale sălbatice care o vor lăsa fără popor, ajungând astfel o pustie prin care nimeni nu va mai putea trece din cauza animalelor,

16 chiar dacă acești trei bărbați ar fi în mijlocul ei, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn , că ei nu i-ar putea scăpa nici pe fii, nici pe fiice, ci s-ar putea scăpa numai pe ei înșiși, iar țara ar rămâne pustiită.

17 Sau dacă voi aduce sabia împotriva acestei țări, dacă voi spune sabiei să străbată țara și voi nimici astfel atât oamenii cât și animalele,

18 chiar dacă ar fi în țară acești trei bărbați, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn , că ei nu i-ar putea scăpa nici pe fii, nici pe fiice, ci s-ar putea scăpa numai pe ei înșiși.

19 Sau dacă voi trimite molima în țara aceasta și-Mi voi revărsa furia peste ea prin vărsare de sânge, ca să-i nimicesc oamenii și animalele,

20 chiar dacă Noe, Daniel și Iov ar fi în mijlocul ei, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn , că ei nu i-ar putea scăpa nici pe fiu, nici pe fiică, ci, prin dreptatea lor, și-ar putea scăpa numai sufletele lor.

21 Căci așa vorbește Stăpânul Domn : «Într-adevăr, voi trimite împotriva Ierusalimului cele patru judecăți aspre ale Mele – sabia, foametea, animalele sălbatice și molima – ca să nimicesc din el atât oamenii, cât și animalele.

22 Totuși va fi lăsată o rămășiță în el, fii și fiice care vă vor fi aduse înapoi. Vor veni la voi, iar când le veți vedea felul de viață și faptele, veți fi mângâiați de nenorocirea pe care am adus-o asupra Ierusalimului, de tot ce am adus asupra lui.

23 Când le veți vedea felul de viață și faptele, vă veți consola și veți ști că nu fără motiv am făcut tot ceea ce am făcut împotriva lui, zice Stăpânul Domn.“

Copyright information for NTLR