Ezekiel 15

Ierusalimul, nefolositor asemenea lemnului de viță

1Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

2„Fiul omului, prin ce se deosebește lemnul de viță de orice altă ramură a vreunui copac din pădure?

3Se ia lemn de viță pentru a se face vreo lucrare anume? Se ia cumva lemn de viță pentru a se face din el măcar un țăruș, de care să se atârne tot felul de vase?

4Iată că este aruncat în foc să ardă. Iar după ce focul îi arde cele două capete și îi mistuie mijlocul, mai poate fi el bun pentru vreo lucrare?

5Deci, dacă atunci când era întreg nu s-a putut face nimic din el, cu cât mai puțin acum după ce l-a ars focul și l-a mistuit!?“

6De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn: „Așa cum deosebesc lemnul de viță de lemnul oricărui copac din pădure, ca să-l pun pe foc să fie ars, tot așa voi face și cu locuitorii Ierusalimului.

7Îmi voi îndrepta fața împotriva lor. Din foc au scăpat, dar tot focul îi va mistui! Când Îmi voi îndrepta privirea împotriva lor, veți ști că Eu sunt Domnul.

8Voi preface țara într-un pustiu, pentru că au fost necredincioși, zice Stăpânul Domn.“

Copyright information for NTLR