a+ 16:6 TM; câteva mss TM, LXX, Siriacă: sânge. Și, în timp ce tu erai în sângele tău, ți-am zis: ‘Trăiește!’
b+ 16:7 Probabil o metaforă pentru maturizarea fizică a femeii
c+ 16:8 Simbol al căsătoriei; vezi Rut 3:9
d+ 16:15 Sensul în ebraică al ultimei propoziții este nesigur
e+ 16:16 Sau: Ai mers la fiecare ( la el ) și ai devenit a lui; sau: a devenit (frumusețea) a lui
f+ 16:36 Sau: ai dat frâu liber poftei
g+ 16:56 Sau: Oare nu aminteai de Sodoma, sora ta,
h+ 16:57 Multe mss TM, Siriacă; cele mai multe mss TM, LXX, VUL: Aramului

Ezekiel 16

Ierusalimul, mireasa necredincioasă a lui Dumnezeu

Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

„Fiul omului, fă-i cunoscute Ierusalimului urâciunile

și spune-i: «Așa vorbește Stăpânul Domn Ierusalimului: ‘Prin origine și naștere ești din țara canaaniților: tatăl tău era amorit, iar mama ta – hitită.

La nașterea ta, în ziua în care te-ai născut, nu aveai ombilicul tăiat, nu ai fost îmbăiată, ca să fii curățită, nu ai fost frecată cu sare și nici învelită în scutece.

Nimănui nu i-a fost milă și nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă unul din aceste lucruri. Ai fost aruncată pe câmp, pentru că ai fost disprețuită chiar din ziua în care te-ai născut.

Atunci Eu am trecut pe lângă tine și te-am văzut zbătându-te în propriul tău sânge. Și, în timp ce tu erai în sângele tău, ți-am zis: ‘Trăiește!’ Da, în timp ce tu erai în sângele tău, Eu ți-am zis: ‘Trăiește!’ a 

Te-am făcut să te înmulțești ca florile câmpului; ai crescut, te-ai făcut mare și te-ai gătit cu podoabe b . Sânii ți s-au rotunjit și ți-a crescut părul. Dar erai tot goală și neacoperită.

Când am trecut pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că îți venise vremea, vremea dragostei. Atunci Mi-am întins peste tine poala hainei c  Mele, ți-am acoperit goliciunea, am făcut jurământ față de tine și am intrat în legământ cu tine, zice Stăpânul Domn. Și ai devenit a Mea.

Te-am spălat cu apă, te-am curățit de sângele de pe tine și te-am uns cu ulei.

10 Te-am îmbrăcat cu haine brodate, te-am încălțat cu sandale de piele, te-am îmbrăcat cu in subțire și te-am gătit cu mătase.

11 Te-am împodobit cu podoabe, ți-am pus brățări la mâini și lănțișor la gât.

12 Ți-am dat inel pentru nas, ți-am pus cercei la urechi și coroană cu pietre scumpe pe cap.

13 Astfel, ai fost împodobită cu aur, cu argint și cu veșminte scumpe din in subțire și din mătase. Ai mâncat aluaturi fine, miere și ulei. Te-ai făcut tot mai frumoasă și ai ajuns chiar regină.

14 Ți-ai făcut un nume printre neamuri din pricina frumuseții tale, căci erai desăvârșită cu splendorile cu care te împodobisem, zice Stăpânul Domn.

15 Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și te-ai prostituat pe măsura renumelui tău. Ți-ai revărsat desfrânările asupra tuturor trecătorilor și frumusețea ta a devenit a fiecăruia. d 

16 Ai luat din hainele tale, ți-ai făcut din ele înălțimi viu colorate și te-ai prostituat pe ele. Așa ceva n-ar fi trebuit să se întâmple și nu va trebui să se mai întâmple vreodată e .

17 Ai luat din minunatele tale podoabe, din aurul și argintul pe care Eu ți-l dădusem, ți-ai făcut chipuri de bărbați și te-ai prostituat cu ele.

18 Ți-ai luat apoi hainele brodate, ca să le acoperi, iar uleiul și tămâia Mea le-ai pus înaintea lor.

19 Hrana pe care Eu ți-o dădusem – făina bună, uleiul și mierea pe care ți le dădusem să le mănânci – tu le-ai închinat lor, ca să le fie o aromă plăcută. Așa s-a întâmplat, zice Stăpânul Domn.

20 Ai luat fiii și fiicele pe care Mi-i născuseși și i-ai sacrificat pentru ei ca dar de mâncare. Și acestea sunt numai o parte din desfrânările tale.

21 Mi-ai sacrificat fiii și i-ai dat lor, trecându-i prin foc în cinstea acestora.

22 În mijlocul tuturor urâciunilor și destrăbălărilor tale nu ți-ai amintit de zilele tinereții, când erai goală și te zbăteai în propriul tău sânge.

23 Vai! Vai de tine, zice Stăpânul Domn. După toate relele pe care le-ai săvârșit,

24 ți-ai mai construit și un sanctuar înalt și ți-ai făcut câte o înălțime în fiecare piață.

25 La capătul fiecărei străzi ți-ai construit o înălțime și ți-ai făcut disprețuită frumusețea, desfăcându-ți picioarele înaintea fiecărui trecător și înmulțindu-ți desfrânările.

26 Te-ai prostituat cu egiptenii, vecinii tăi cu trupul plin de vlagă, și ți-ai înmulțit desfrânările, ca să Mă mânii.

27 De aceea Mi-am întins mâna împotriva ta și ți-am redus plata de întreținere. Te-am dat pe mâna celor ce te urau, adică a filistencelor, care până și ele s-au rușinat de purtarea ta nelegiuită.

28 Apoi te-ai prostituat și cu asirienii, pentru că erai nesătulă. Te-ai prostituat, dar tot nu te-ai săturat.

29 Ți-ai înmulțit desfrânările cu Caldeea, țara negustorilor, dar nici cu aceasta nu te-ai săturat.

30 Cât de decăzută trebuie să-ți fie inima, zice Stăpânul Domn , de ai făcut toate aceste lucruri, întocmai ca o prostituată neobrăzată!

31 Totuși, când ți-ai construit sanctuare înalte la fiecare capăt de stradă și ți-ai făcut înălțimi în fiecare piață, nu ai fost ca o prostituată, căci ai luat în derâdere plata,

32 ci ca o soție adulteră care-i preferă pe străini în locul soțului ei.

33 Unei prostituate i se dau daruri, dar în cazul tău tu ai fost cea care ai dat daruri tuturor amanților tăi. Le-ai oferit cadouri ca să vină la tine din toate părțile, pentru destrăbălare.

34 În ce privește destrăbălările tale, ai fost diferită de celelalte femei, pentru că tu nu ai avut căutare ca prostituată, căci, în loc să primești plată, ai dat plată. De aceea ai fost diferită.

35 Prin urmare, prostituato, ascultă Cuvântul Domnului!

36 Așa vorbește Stăpânul Domn : ‘Pentru că ți-ai risipit avuția f  și ți-ai expus goliciunea prin desfrânările tale cu amanții și cu toți idolii tăi urâcioși și pentru că le-ai dat acestora sângele fiilor tăi,

37 de aceea, iată, îi voi strânge laolaltă pe toți amanții cu care te-ai desfătat, pe toți aceia pe care i-ai iubit și pe toți aceia pe care i-ai urât. Îi voi strânge împotriva ta din toate părțile și îți voi expune goliciunea înaintea lor. Și astfel ei îți vor vedea întreaga goliciune.

38 Te voi judeca sub acuzația de adulter și vărsare de sânge și vei gusta cât de sângeroasă este furia și gelozia Mea.

39 Te voi da în mâinile lor, astfel că ei îți vor dărâma sanctuarele cele înalte, îți vor zdrobi înălțimile, te vor dezbrăca de hainele tale, îți vor lua minunatele tale podoabe și te vor lăsa goală și neacoperită.

40 Vor veni împotriva ta în grup, te vor ucide cu pietre și te vor tăia cu săbiile.

41 Îți vor da foc caselor și te vor judeca înaintea multor femei. Voi pune astfel capăt prostituției tale și nu îți vei mai plăti iubiții.

42 Apoi voi da odihnă furiei Mele îndreptate împotriva ta și voi îndepărta de la tine gelozia Mea; Mă voi liniști și nu voi mai fi mânios.

43 Pentru că nu ți-ai amintit de zilele tinereții tale, ci M-ai stârnit prin toate aceste lucruri, iată că și Eu voi face ca purtarea ta să cadă asupra capului tău, zice Stăpânul Domn , și nu vei mai săvârși nelegiuiri cu toate urâciunile tale.

44 Iată că toți cei ce spun zicători, vor spune despre tine următoarea zicală: ‘Precum e mama, așa e și fiica!’

45 Tu semeni cu mama ta, care s-a scârbit de soțul și de fiii ei, și semeni cu surorile tale, care s-au scârbit de soții și de fiii lor. Mama voastră a fost hitită, iar tatăl vostru – amorit.

46 Sora ta cea mare a fost Samaria. Ea locuia la nord de tine împreună cu fiicele ei. Sora ta cea mică a fost Sodoma. Ea locuia la sud de tine împreună cu fiicele ei.

47 Tu nu numai că ai umblat pe căile lor și ai săvârșit urâciunile lor, ci, ca și cum atât ar fi fost prea puțin, te-ai stricat mai mult decât ele în toate umbletele tale.

48 Viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn , că sora ta, Sodoma, și fiicele ei n-au făcut ceea ce tu și fiicele tale ați făcut.

49 Iată care a fost nelegiuirea surorii tale, Sodoma: era mândră, îmbuibată de hrană, ea și fiicele ei trăind în lâncezeală și nepăsare. Ele nu sprijineau mâna săracului și a nevoiașului.

50 S-au îngâmfat și au săvârșit urâciuni înaintea Mea. Când am văzut ce fac, le-am îndepărtat.

51 Iar Samaria nu a păcătuit nici pe jumătate din cât ai păcătuit tu. Urâciunile tale au fost mai multe decât ale lor. De fapt prin toate urâciunile pe care le-ai săvârșit, le-ai făcut pe surorile tale să pară drepte.

52 De aceea poartă-ți și tu rușinea cu care le-ai făcut pe surorile tale să pară drepte! Căci păcatele tale, care te-au făcut mai vrednică de dispreț decât ele, le-au făcut pe ele să pară mai drepte decât tine! Acum, fii și tu rușinată și poartă-ți rușinea care le-a făcut pe surorile tale să pară drepte!

53 Îi voi aduce însă înapoi atât pe captivii lor – pe captivii Sodomei și ai fiicelor ei și pe captivii Samariei și ai fiicelor ei – cât și pe captivii tăi alături de ei,

54 ca și tu să-ți porți rușinea și să fii umilită pentru tot ce ai făcut! Le vei fi astfel o pricină de mângâiere.

55 Când sora ta, Sodoma, împreună cu fiicele ei, se vor întoarce la starea lor de dinainte și sora ta, Samaria, împreună cu fiicele ei, se vor întoarce la starea lor de dinainte, atunci te vei întoarce și tu împreună cu fiicele tale, la starea voastră de dinainte.

56 Nu aminteai nimic de Sodoma, sora ta, g  în ziua înălțării tale,

57 înainte de a ți se descoperi răutatea. Acum însă tu ești de batjocura fiicelor Edomului h  și a tuturor vecinelor lor, a fiicelor filistenilor, a celor ce te disprețuiesc de pretutindeni!

58 Vei purta acum pedeapsa pentru desfrânarea ta și pentru urâciunile tale, zice Domnul.»

Promisiunea unui legământ veșnic

59 Așa vorbește Stăpânul Domn : «Îți voi face la fel cum ai făcut și tu, tu care ai disprețuit jurământul, rupând legământul.

60 Dar Îmi voi aminti de legământul făcut cu tine în tinerețea ta și voi încheia cu tine un legământ veșnic.

61 Atunci îți vei aminti de umbletele tale și-ți va fi rușine când le vei primi pe sora ta cea mare și pe sora ta cea mică. Ți le voi da ca surori, dar nu pe temeiul legământului Meu făcut cu tine.

62 Eu voi încheia legământul Meu cu tine și vei ști astfel că Eu sunt Domnul.

63 Când voi face ispășire pentru tot ce ai făcut, îți vei aduce aminte de trecutul tău, îți va fi rușine și nu vei mai deschide niciodată gura din cauza umilinței în care te vei afla, zice Stăpânul Domn. »“

Copyright information for NTLR