a+ 20:1 14 august 591 î.Cr.; vezi nota de la 1:1
b+ 20:1 Vezi nota de la 8:1
c+ 20:29 Bama înseamnă Înălțime
d+ 20:40 Sau: voi accepta

Ezekiel 20

Israel, condamnat pentru apostazie

1În al șaptelea an, în luna a cincea, în ziua a zecea a lunii, a  au venit niște bărbați din sfatul bătrânilor lui Israel b  ca să-L întrebe pe Domnul și s-au așezat înaintea mea.

2Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

3„Fiul omului, vorbește-le bătrânilor lui Israel și spune-le că așa vorbește Stăpânul Domn : «Ați venit să Mă întrebați? Viu sunt Eu, că nu Mă voi lăsa întrebat de voi, zice Stăpânul Domn. »

4Vrei să-i judeci? Vrei să-i judeci, fiul omului? Atunci fă-le cunoscute urâciunile părinților lor.

5Să le spui că așa vorbește Stăpânul Domn : «În ziua când l-am ales pe Israel, am făcut jurământ cu urmașii Casei lui Iacov. M-am făcut cunoscut lor în țara Egiptului și am făcut jurământ cu ei, afirmând: ‘Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru!’

6În ziua aceea le-am jurat că-i voi scoate din țara Egiptului și că-i voi duce într-o țară pe care am căutat-o pentru ei, o țară unde curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările.

7Le-am zis să-și arunce fiecare urâciunile dinaintea ochilor lui și să nu se întineze cu idolii Egiptului, căci Eu sunt Domnul , Dumnezeul lor.

8Dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea și nu au vrut să Mă asculte. Nici unul nu și-a aruncat urâciunile, care îi atrăgeau privirile, și nici nu a uitat de idolii Egiptului. Atunci am zis că-Mi voi revărsa furia peste ei și-Mi voi consuma mânia împotriva lor, în mijlocul țării Egiptului.

9Dar nule -am făcut astfel de dragul Numelui Meu, pentru ca acesta să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care ei se aflau și înaintea cărora Mă făcusem cunoscut lor, cum că îi voi scoate din țara Egiptului.

10Așa că i-am scos din țara Egiptului și i-am dus în pustie.

11Le-am dat hotărârile Mele și le-am făcut cunoscute rânduielile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele.

12Le-am mai dat și Sabatele Mele, ca semn între Mine și ei, ca să se știe că Eu sunt Domnul Care îi sfințește.

13Dar cei din Casa lui Israel s-au răzvrătit împotriva Mea în pustie. Nu au urmat hotărârile Mele, au respins rânduielile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele, și au pângărit mult Sabatele Mele. Am zis atunci că-Mi voi revărsa furia peste ei și-i voi nimici în pustie.

14Dar nule- am făcut astfel de dragul Numelui Meu, pentru ca acesta să nu fie pângărit în fața neamurilor dinaintea cărora i-am scos.

15De asemenea, le-am jurat în pustie că nu-i voi mai duce în țara pe care le-am rânduit-o, în țara în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările,

16deoarece au respins rânduielile Mele, nu au urmat hotărârile Mele și au pângărit Sabatele Mele. Căci inimile lor tot după idolii lor s-au dus.

17Totuși m-am uitat cu milă la ei, nu i-am distrus și nu i-am lăsat să sfârșească în pustie.

18Atunci le-am zis fiilor lor în pustie: ‘Nu urmați hotărârile părinților voștri, nu păziți rânduielile lor și nu vă pângăriți cu idolii lor.

19Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru! Urmați hotărârile Mele, păziți și împliniți rânduielile Mele

20și sfințiți Sabatele Mele, ca să fie un semn între Mine și voi și să se știe că Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru!’

21Dar și copiii lor s-au răzvrătit împotriva Mea. Ei nu au urmat hotărârile Mele, nu au păzit rânduielile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască, iar Sabatele Mele le-au pângărit. Atunci am zis că Îmi voi revărsa furia peste ei și-Mi voi consuma mânia împotriva lor în pustie.

22Dar Mi-am retras mâna de dragul Numelui Meu, ca să nu fie pângărit în fața neamurilor dinaintea cărora i-am scos.

23De asemenea, le-am jurat în pustie că îi voi împrăștia printre neamuri și îi voi răspândi prin țările lumii,

24pentru că nu au împlinit rânduielile Mele, ci au respins hotărârile Mele, au pângărit Sabatele Mele și și-au ațintit privirile spre idolii părinților lor.

25Mai mult, le-am dat hotărâri care nu erau bune și rânduieli prin care să nu poată trăi.

26I-am lăsat să se spurce prin darurile lor când își treceau prin foc întâii născuți, ca să-i îngrozesc și să știe astfel că Eu sunt Domnul.»

27De aceea, fiul omului, vorbește-le celor din Casa lui Israel și spune-le din partea Stăpânului Domn , astfel: «Iată prin ce anume M-au mai blasfemiat părinții voștri, fiind necredincioși față de Mine.

28Când i-am dus în țara pe care am jurat că le-o voi da, ei și-au aruncat privirile spre fiecare deal înalt, spre fiecare copac stufos și acolo și-au înjunghiat jertfele, acolo și-au adus ofrandele prin care M-au înfuriat, acolo și-au pus miresmele plăcute și acolo au turnat darurile de băutură.

29Eu i-am întrebat: ‘Ce este această înălțime la care vă duceți?’ De aceea i-au pus numele Bama c  și așa i-a rămas numele până în ziua de astăzi.»

Promisiunea restaurării

30Spune-le deci celor din Casa lui Israel că așa vorbește Stăpânul Domn : «Vă veți spurca oare la fel ca părinții voștri, prostituându-vă înaintea urâciunilor lor?

31Aducându-vă darurile și trecându-vă fiii prin foc, voi continuați până astăzi să vă întinați prin toți idolii voștri. Și Eu să Mă las întrebat de voi, Casă a lui Israel? Viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn , că nu Mă voi lăsa întrebat.

32Voi ziceți: ‘Vrem să fim ca neamurile, ca triburile celorlalte țări, și să slujim lemnului și pietrei!’ Ceea ce voi aveți însă în minte nu se va întâmpla niciodată!

33Viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn , că voi domni peste voi cu mână puternică, cu braț întins și revărsându-Mi furia!

34Vă voi scoate dintre popoare și vă voi aduna din țările în care sunteți împrăștiați, cu mână puternică, cu braț întins și revărsându-Mi furia.

35Vă voi duce în pustia popoarelor și acolo mă voi judeca cu voi față în față.

36Așa cum i-am judecat pe strămoșii voștri în pustia țării Egiptului, tot așa vă voi judeca și pe voi, zice Stăpânul Domn.

37Vă voi trece pe sub toiag și vă voi aduce din nou în legământ.

38Îi voi înlătura dintre voi pe cei răzvrătiți și pe cei nesupuși Mie; îi voi scoate din țara unde au fost străini, dar nu vor intra în țara lui Israel. Atunci veți ști că Eu sunt Domnul.

39Cât despre voi, Casă a lui Israel, așa vorbește Stăpânul Domn : ‘Duceți-vă acum și slujiți fiecare idolilor voștri! După aceea însă veți asculta de Mine cu siguranță și nu-Mi veți mai pângări Numele Meu cel sfânt cu darurile și cu idolii voștri!

40Căci pe muntele Meu cel sfânt, pe muntele cel înălțat al lui Israel, zice Stăpânul Domn , acolo Îmi va sluji toată Casa lui Israel, toți cei din țară, iar Eu îi voi primi cu bunăvoință. Acolo vă voi cere d  contribuțiile voastre și darurile voastre din cele dintâi roade, împreună cu toate jertfele voastre sfinte.

41Când vă voi scoate dintre popoare și vă voi aduna din țările în care ați fost împrăștiați, vă voi accepta ca pe o aromă plăcută și Mă voi arăta sfânt prin voi înaintea neamurilor.

42Și veți ști că Eu sunt Domnul când vă voi aduce în țara lui Israel, în țara pe care am jurat strămoșilor voștri că le-o voi da.

43Acolo vă veți aminti de umbletele voastre și de toate faptele prin care v-ați pângărit și vă va fi scârbă de voi înșivă din cauza tuturor relelor pe care le-ați săvârșit.

44Și veți ști că Eu sunt Domnul când mă voi purta cu voi ținând cont de Numele Meu, nu de purtarea voastră rea și de faptele voastre corupte, Casă a lui Israel, zice Stăpânul Domn.’»“

Iudeea este condamnată

45Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

46– Fiul omului, îndreaptă-ți fața spre sud, predică împotriva ținutului de la miazăzi și profețește împotriva pădurii din sud.

47Spune-i pădurii din sud astfel: „Ascultă Cuvântul Domnului! Așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, voi aprinde în tine un foc, care va arde orice copac verde și orice copac uscat. Flacăra arzătoare nu va fi stinsă, și totul, din sud până la nord, va fi pârjolit de ea.

48Și orice făptură va vedea că Eu am aprins-o; ea nu va mai fi stinsă.»“

49Atunci am zis: – Ah, Stăpâne Doamne , ei zic despre mine că nu vorbesc decât în pilde!

Copyright information for NTLR