a+ 21:10 Sensul în ebraică al ultimelor două propoziții este nesigur; sau: Să nu ne bucurăm! Sceptrul, fiul meu! El nesocotește orice copac.
b+ 21:12 Semn de mare suferință și întristare
c+ 21:13 Sensul versetului în ebraică este nesigur
d+ 21:15 Sensul în ebraică al acestei expresii este nesigur
e+ 21:21 Idoli ai casei, așa cum erau penații în mitologia etruscă și romană
f+ 21:27 Sau: din el! Nu va fi restaurat până

Ezekiel 21

Babilon, sabia judecății lui Dumnezeu

1Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

2„Fiul omului, îndreaptă-ți fața spre Ierusalim, predică împotriva sanctuarelor și profețește împotriva țării lui Israel.

3Spune țării lui Israel că așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, sunt împotriva ta, și de aceea Îmi voi scoate sabia din teacă și-l voi tăia din tine atât pe cel drept, cât și pe cel rău.

4De vreme ce sunt pe cale să tai din tine atât pe cel drept, cât și pe cel rău, sabia Mea va ieși din teacă împotriva tuturor făpturilor, din sud până în nord.

5Și toate făpturile vor ști că Eu, Domnul , Mi-am scos sabia din teacă; ea nu se va întoarce înapoi.»

6Iar tu, fiul omului, gemi! Gemi sub privirile lor cu inima zdrobită și cu amărăciune!

7Când te vor întreba de ce gemi, să le răspunzi astfel: «Din pricina veștii care sosește! Orice inimă se va descuraja și toate mâinile vor slăbi; orice duh va leșina și toți genunchii vor fi ca apa. Iat-o că vine! Este foarte aproape, zice Stăpânul Domn.“

8Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

9„Fiul omului, profețește și spune că așa vorbește Stăpânul Domn : «O sabie, o sabie este ascuțită și lustruită.

10Este ascuțită pentru măcel și lustruită ca să scânteieze ca fulgerul.Să ne bucurăm în sceptrul fiului Meu, Iuda? Sabia nesocotește orice copac. a 

11El a dat-o să fie lustruită și să poată fi ținută în mână. Ea este o sabie ascuțită și lustruită ca să fie pusă în mâna celui ce ucide.

12Strigă și tânguiește-te, fiul omului, căci ea este scoasă împotriva poporului Meu și împotriva tuturor prinților lui Israel; ei sunt dați sabiei împreună cu poporul Meu. De aceea lovește-ți coapsa! b 

13Poporul va fi încercat. Ce se va întâmpla dacă sceptrul pe care sabia îl nesocotește va fi îndepărtat? c  zice Stăpânul Domn.»

14Tu, fiul omului, profețește și bate din palme! «Fie ca sabia să lovească de două ori, ba chiar de trei ori. Este o sabie pentru prăpăd, pentru un mare prăpăd, o sabie care îi împresoară!

15Pentru ca inimile să se descurajeze și mulți să se poticnească, am pus sabia pentru înjunghiere d  la toate porțile lor. Ah, ea este făcută să scânteieze ca fulgerul și este lustruită pentru măcel!

16Sabie, lovește în dreapta, taie în stânga sau oriunde îți este îndreptat tăișul!

17Iar Eu voi bate din palme și-Mi voi potoli furia!» Eu, Domnul , am vorbit!“

18Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

19„Fiul omului, hotărăște două drumuri pe care să vină sabia împăratului Babilonului. Amândouă să iasă din aceeași țară. Apoi fă un semn; fă-l la răscrucea drumului spre cetate.

20Să faci în așa fel încât unul din drumurile pe care trebuie să vină sabia să treacă prin Raba amoniților, iar celălalt – prin Iuda, prin fortificațiile Ierusalimului.

21Căci împăratul Babilonului s-a oprit la răscrucea celor două drumuri ca să afle prin ghicit ce trebuie să facă. El scutură săgețile, întreabă terafimii e  și cercetează ficatul.

22În mâna lui dreaptă stă sorțul pentru Ierusalim, ca să pregătească berbecii de fier, să dea ordin să înceapă măcelul, să scoată strigăte de război, să pregătească berbecii de fier împotriva porților, să înalțe rampe de asalt și să zidească întărituri.

23Dar cei care și-au încălcat jurămintele pe care i le-au făcut vor crede că ceea ce s-a ghicit nu este decât deșertăciune. El însă le va ține minte vina aceasta și îi va prinde.

24De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn : «Pentru că v-ați făcut vina de pomină, descoperindu-vă nelegiuirile și lăsând astfel să vi se vadă păcatele în toate faptele voastre, pentru că ați făcut aceasta, veți fi prinși.

25Cât despre tine, păgân și ticălos prinț al lui Israel, căruia ți-a venit ziua, vremea pedepsei finale,

26așa vorbește Stăpânul Domn : ‘Să i se îndepărteze turbanul! Să i se dea jos coroana! Nimic nu va mai fi la fel. Cel smerit va fi înălțat, iar cel înălțat va fi smerit.

27Ruină! Da, ruină! O ruină voi face din el! O ruină cum n-a mai fost vreodată. Și aceasta până f  va veni cel care are dreptul asupra lui; lui îl voi da!’»

28Iar tu, fiul omului, profețește și spune că așa vorbește Stăpânul Domn drept răspuns la batjocurile amoniților: «O sabie, o sabie este pregătită pentru măcel, este lustruită ca să devoreze și să scânteieze ca fulgerul.

29În ciuda vedeniilor mincinoase despre tine, în ciuda oracolelor înșelătoare cu privire la tine, vei fi pusă la gâtul acelor ticăloși care vor fi uciși, cărora le-a sosit ziua și a căror vreme a pedepsei a ajuns la culme.

30Bagă sabia înapoi în teacă! În locul în care ai fost făurită, în țara ta de origine, acolo te voi judeca.

31Îmi voi revărsa peste tine indignarea și voi sufla peste tine cu focul furiei Mele. Te voi da pe mâna barbarilor, a celor ce sunt pricepuți să distrugă.

32Vei cădea pradă focului, sângele tău va fi vărsat în mijlocul țării și nu vei mai fi pomenită, căci Eu, Domnul , am vorbit!»“

Copyright information for NTLR