a+ 22:10 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale
b+ 22:16 Cele mai multe mss TM; un mss TM, LXX, Siriacă, VUL: Mă voi lăsa întinat, prin tine, înaintea neamurilor și vei ști
c+ 22:24 TM; LXX: o țară care nu ai parte de ploaie și de nici o aversă
d+ 22:25 LXX; TM: Profeții
e+ 22:28 Vezi v. 30
f+ 22:29 Sau: și prin nedreptate îl jecmănește pe străin

Ezekiel 22

Păcatul poporului a ajuns la culme

1Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

2„Fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea cea setoasă de sânge? Atunci fă-i cunoscute toate urâciunile!

3Spune-i că așa vorbește Stăpânul Domn : «Cetate care verși sânge în mijlocul tău ca să-ți grăbești ceasul și care-ți faci idoli ca să te spurci,

4te-ai făcut vinovată din cauza sângelui pe care l-ai vărsat și a idolilor pe care ți i-ai făcut ca să te spurci! Ți-ai apropiat astfel ziua și ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea te voi face de batjocura neamurilor și de râsul tuturor țărilor.

5Cei de aproape și cei de departe își vor bate joc de tine, căci ești vestită ca necurată și plină de tulburări!

6Iată că în tine fiecare dintre prinții lui Israel se folosește de puterea lui ca să verse sânge.

7În tine, tatăl și mama sunt necinstiți, străinul din mijlocul tău este jecmănit, iar orfanul și văduva sunt asupriți.

8Ai disprețuit lucrurile Mele sfinte și Mi-ai pângărit Sabatele.

9În tine sunt cei ce defaimă ca să verse sânge, în tine sunt cei ce mănâncă pe munți și cei ce se desfrânează în mijlocul tău.

10În tine se descoperă goliciunea tatălui a  și în tine este necinstită femeia în perioada necurăției ei.

11În tine, fiecare se dedă la urâciuni cu soția semenului său, fiecare își pângărește prin incest nora și fiecare își necinstește sora, fiica tatălui său.

12În tine, se ia mită ca să se verse sânge; tu iei dobândă și camătă, câștigi de pe urma prietenului tău, jecmănindu-l, iar pe Mine M-ai uitat, zice Stăpânul Domn.

13Iată, bat din palme din cauza tâlhăriilor pe care le-ai săvârșit și din cauza sângelui care a fost vărsat în mijlocul tău.

14Îți va rezista oare inima sau îți vor fi mâinile destul de tari în ziua în care mă voi ocupa de tine? Eu, Domnul , am vorbit și voi face întocmai.

15Te voi împrăștia printre neamuri, te voi risipi în țări străine și voi pune astfel capăt necurăției din mijlocul tău.

16Când te vei fi întinat înaintea neamurilor vei ști b  că Eu sunt Domnul. »“

17Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

18„Fiul omului, cei din Casa lui Israel au ajuns pentru Mine ca zgura de metal: toți sunt aramă, cositor, fier și plumb, în mijlocul furnalului; au ajuns ca zgura de argint.

19De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn : «Pentru că toți ați devenit zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului.

20Așa cum se strânge argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul în mijlocul furnalului și se suflă în foc ca să se topească, tot așa vă voi strânge și Eu în mânia și furia Mea, vă voi lăsa în mijlocul Ierusalimului și vă voi topi.

21Da, vă voi strânge și voi sufla peste voi cu focul înverșunării Mele, astfel că veți fi topiți în mijlocul Ierusalimului.

22Așa cum se topește argintul în mijlocul furnalului, tot așa veți fi și voi topiți în mijlocul Ierusalimului și veți ști că Eu, Domnul , Mi-am revărsat furia peste voi.»“

23Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

24„Fiul omului, spune-i țării astfel: «Tu ești o țară necurățită, neudată de ploaie c  în ziua indignării!»

25Prinții d  ei uneltesc în mijlocul ei precum leul care răcnește când își sfâșie prada; ei mănâncă suflete și își însușesc bogății și lucruri scumpe, astfel că numărul văduvelor sporește în mijlocul țării.

26Preoții ei încalcă Legea Mea și întinează lucrurile Mele sfinte; ei nu fac diferență între ce este sfânt și ce este obișnuit și nu învață pe alții să facă diferență între ce este necurat și ce este curat. De Sabatele Mele nu vor să mai audă și astfel Eu sunt necinstit în mijlocul lor.

27Conducătorii săi sunt în mijlocul ei asemenea lupilor care-și sfâșie prada; ei varsă sânge și pierd suflete ca să obțină un câștig necinstit.

28Profeții din mijlocul ei au pentru aceștia o tencuială din ipsos e  – viziuni deșarte și preziceri mincinoase. Ei zic: «Așa vorbește Stăpânul Domn!» Dar Domnul nu le-a vorbit.

29Poporul din țară se dedă la furt, se ocupă cu tâlhăria, asuprește pe sărac și pe nevoiaș și jecmănește străinul, ignorând dreptatea f  .

30Am căutat printre ei un om care să zidească zidul și să stea în spărtură înaintea Mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu am găsit nici unul.

31Prin urmare, Îmi voi revărsa peste ei indignarea, îi voi nimici cu focul înverșunării Mele și voi face ca umbletele lor să cadă asupra capetelor lor, zice Stăpânul Domn.“

Copyright information for NTLR