a+ 25:8 TM; LXX: Pentru că Moabul a zis
b+ 25:9 Sau: Moabului, lăsându-l fără cetăți, fără cetățile lui

Ezekiel 25

Profeție împotriva amoniților

Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

„Fiul omului, îndreaptă-ți fața spre amoniți și profețește împotriva lor.

Să le spui amoniților astfel: «Ascultați Cuvântul Stăpânului DOMN! Așa vorbește Stăpânul Domn : ‘Pentru că ați râs de Lăcașul Meu când era pângărit, de țara lui Israel când era pustiită și de Casa lui Iuda când mergea în captivitate,

iată, vă dau în stăpânirea neamurilor Răsăritului. Ei își vor așeza taberele în mijlocul vostru și își vor ridica locuințe printre voi; vă vor mânca roadele și vă vor bea laptele.

Voi face din Raba o pășune pentru cămile și din țara amoniților o stână de oi. Și veți ști astfel că Eu sunt Domnul. ’

Căci așa vorbește Stăpânul Domn : ‘Pentru că ai bătut din mâini și ai dat din picioare, pentru că te-ai bucurat însuflețită de atâta dispreț față de țara lui Israel,

iată, Îmi întind mâna împotriva ta și te dau ca pradă neamurilor. Te voi tăia din rândul popoarelor, te voi șterge din rândul țărilor și te voi nimici. Și vei ști astfel că Eu sunt Domnul ’»“.

Profeție împotriva moabiților

Așa vorbește Stăpânul Domn : „Pentru că Moabul și Seirul au zis a : «Iată, Casa lui Iuda este ca toate celelalte neamuri!»,

de aceea iată, deschid ținutul Moabului dinspre cetăți, dinspre cetățile lui b  de la hotar, care sunt măreția țării, și anume: Bet-Ieșimot, Baal-Meon și Chiriatayim.

10 Îl deschid și-l dau în stăpânirea popoarelor din Răsărit, alături de amoniți, ca Moab să nu mai fie amintit printre neamuri, ca în cazul amoniților.

11 Îmi voi împlini astfel judecățile împotriva Moabului. Și vor ști că Eu sunt Domnul. “

Profeție împotriva edomiților

12 Așa vorbește Stăpânul Domn : „Pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare față de Casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea,

13 așa vorbește Stăpânul Domn : «Îmi voi întinde mâna împotriva Edomului și voi nimici din el atât oamenii, cât și animalele. Îl voi preface într-o ruină și, de la Teman la Dedan, toți vor fi răpuși de sabie.

14 Răzbunarea Mea împotriva Edomului va veni prin mâna poporului Meu Israel. El îi va face Edomului după mânia și furia Mea și astfel acesta va recunoaște răzbunarea Mea, zice Stăpânul Domn. »“

Profeție împotriva filistenilor

15 Așa vorbește Stăpânul Domn : „Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat însuflețiți de dispreț, cu dorință de nimicire, din cauza urii lor străvechi,

16 așa vorbește Stăpânul Domn : «Îmi voi întinde mâna împotriva filistenilor, îi voi nimici pe cheretiți și voi prăpădi ce a mai rămas pe coasta mării.

17 Le voi face parte de răzbunările Mele cele mari, aducând asupra lor strașnice pedepse. Când mă voi răzbuna pe ei, vor ști că Eu sunt Domnul. »“

Copyright information for NTLR