a+ 26:1 Stabilirea datei exacte este dificilă, deoarece nu este indicată luna; întregul an: martie/aprilie 587 – martie/aprilie 586 î.Cr.; LXX: al doisprezecelea an ( 586 î.Cr. ); probabil la sfârșitul anului, în luna a unsprezecea sau a douăsprezecea ( februarie sau martie 586 î.Cr. )
b+ 26:7 Ebr.: Nebucadrețar, a cărui variantă este Nebucadnețar; în multe locuri din Ezech.; Nebucadnețar ( Nabucodonosor, cf. LXX, VUL) ( 604-561 î.Cr. )
c+ 26:17 Siriacă; TM: pe toți locuitorii ei
d+ 26:20 TM; LXX: locuită și să nu mai ai vreun loc

Ezekiel 26

Profeție împotriva Tirului

1În al unsprezecelea an, în ziua întâi a lunii, a  Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

2„Fiul omului, Tirul a zis despre Ierusalim: «Ha! A fost zdrobită poarta popoarelor! Este rândul meu să mă îmbogățesc, căci ea a rămas pustiită!»

3De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, sunt împotriva ta, Tirule! Voi aduce peste tine multe neamuri, așa cum își aruncă marea valurile.

4Vor distruge zidurile Tirului, îi vor doborî turnurile, îi vor răzui până și țărâna și o vor lăsa stâncă goală.

5Va fi doar un loc în mijlocul mării de unde se aruncă năvoadele, căci Eu am vorbit! zice Stăpânul Domn. Va deveni pradă pentru neamuri.

6Așezările lui de pe țărm vor fi trecute prin ascuțișul sabiei și va ști astfel că Eu sunt Domnul! »

7Căci așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, aduc din nord împotriva Tirului pe Nebucadnețar b  , împăratul Babilonului, împăratul împăraților, cu cai, cu care, cu călăreți și cu o oștire foarte numeroasă.

8El va trece prin ascuțișul sabiei așezările tale de pe țărm. Va zidi împotriva ta o întăritură, va înălța împotriva ta o rampă de asalt și va ridica scuturi împotriva ta.

9Va îndrepta împotriva zidurilor tale izbiturile berbecilor săi de fier și-ți va dărâma turnurile cu mașinile lui de război.

10Mulțimea cailor lui te va acoperi de praf, iar zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreților și al roților de car atunci când el va intra pe porțile tale asemenea celor care intră într-o cetate cu zidurile sparte.

11Copitele cailor lui vor tropăi pe toate străzile tale, poporul tău va fi răpus de sabie, iar stâlpii tăi cei puternici se vor prăbuși la pământ.

12Îți vor prăda avuția, te vor jefui de mărfuri, îți vor dărâma zidurile și îți vor demola casele tale plăcute, iar pietrele, lemnele și molozul le vor arunca în mijlocul mării.

13Voi face să înceteze zgomotul cântecelor tale, iar sunetul lirelor tale nu va mai fi auzit.

14Voi face din tine o stâncă goală; vei deveni un loc de unde se aruncă năvoadele. Nu vei fi rezidită niciodată, căci Eu, Domnul , am vorbit, zice Stăpânul Domn. »

15Așa vorbește Stăpânul Domn despre Tir: «Să nu se cutremure oare ostroavele de vuietul căderii tale, de geamătul răniților și de măcelul din mijlocul tău?

16Toți prinții mării vor coborî de pe tronurile lor, își vor îndepărta robele și se vor dezbrăca de veșmintele lor brodate. Se vor îmbrăca cu spaima, se vor așeza pe pământ și vor tremura în fiecare clipă, înmărmuriți fiind din pricina ta.

17Atunci vor face pentru tine o cântare de jale și-ți vor zice: ‘Cum ai pierit, tu, cea locuită de oamenii mării, cetate vestită, tu, care erai puternică pe mare, tu, care, împreună cu locuitorii tăi, umpleați odinioară de groază toate țărmurile c  .

18Acum ostroavele tremură de ziua căderii tale, iar insulele mării sunt îngrozite de sfârșitul tău.’»

19Căci așa vorbește Stăpânul Domn : «Când te voi preface într-o cetate pustiită, asemenea cetăților care nu sunt locuite, când voi ridica peste tine adâncul și te vor acoperi apele cele mari,

20atunci te voi coborî împreună cu cei ce coboară în groapă, la poporul din vechime, și te voi face să locuiești în tărâmul de jos, printre ruine veșnice, împreună cu cei ce se coboară în groapă, ca să nu mai fii locuită și să nu-ți mai dau splendoare d  în țara celor vii.

21Te voi da pradă distrugerii și nu vei mai fi. Vei fi căutată, dar nu vei mai fi găsită niciodată, zice Stăpânul Domn.»“

Copyright information for NTLR