a+ 3:12 Sau: cutremur când slava Domnului s-a arătat din Lăcașul Lui.

Ezekiel 3

1El mi-a zis: „Fiul omului, mănâncă ceea ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta, apoi du-te și vorbește-i Casei lui Israel!“

2Mi-am deschis gura și El mi-a dat să mănânc sulul acela.

3El mi-a mai zis: „Fiul omului, hrănește-ți stomacul și umple-ți măruntaiele cu sulul pe care ți l-am dat!“ L-am mâncat și, în gura mea, sulul a fost dulce ca mierea.

4Apoi El mi-a zis: „Fiul omului, du-te la cei din Casa lui Israel și spune-le cuvintele Mele!

5Căci nu ești trimis la un popor cu o vorbire neînțeleasă și cu o limbă greoaie, ci la Casa lui Israel.

6Nu te trimit la popoare multe, cu vorbirea neînțeleasă și cu limba greoaie, ale căror cuvinte nu le poți înțelege. Cu siguranță, dacă te-aș trimite la ele, te-ar asculta.

7Cei din Casa lui Israel însă nu vor dori să te asculte, deoarece nu doresc să Mă asculte pe Mine. Căci toți cei din Casa lui Israel au fruntea tare și inima împietrită.

8Iată, voi face fața ta la fel de tare ca fețele lor și fruntea ta – la fel de tare ca frunțile lor.

9Voi face fruntea ta ca diamantul, mai tare decât cremenea. Nu te teme de ei și nu te înspăimânta de fețele lor, căci sunt o Casă răzvrătită!“

10El a continuat: „Fiul omului, primește în inima ta și ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe care ți le spun.

11Mergi de îndată la cei exilați din poporul tău! Vorbește-le și, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, să le spui: «Așa vorbește Stăpânul Domn!»“

12Duhul m-a ridicat și am auzit înapoia mea un sunet ca vuietul unui mare cutremur: „Binecuvântată fie slava Domnului din Lăcașul Lui!“ a

13Acest vuiet, ca cel al unui mare cutremur, era vuietul făcut de aripile ființelor atunci când se atingeau una de cealaltă și vuietul roților din apropierea lor.

14Când m-a ridicat Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios în duhul meu, iar mâna Domnului apăsa tare asupra mea.

15Am ajuns la exilații din Tel-Abib, la cei ce locuiau lângă râul Chebar. Acolo unde locuiau, am stat înmărmurit printre ei timp de șapte zile.

Ezechiel, străjer peste Israel

16La sfârșitul celor șapte zile, Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

17„Fiul omului, te-am pus străjer peste cei din Casa lui Israel. Când vei auzi vreun cuvânt din gura Mea, să-i avertizezi din partea Mea!

18Dacă îi voi zice celui nelegiuit: «Sigur vei muri!», iar tu nu-l vei avertiza și nu-i vei vorbi ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i scapi astfel viața, cel nelegiuit va muri datorită vinii lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta.

19Dacă însă îl vei avertiza pe cel nelegiuit, iar el nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea lui cea rea, atunci acesta va muri datorită vinii lui, iar tu îți vei scăpa sufletul.

20Dacă cel drept se va întoarce de la dreptatea lui și va săvârși nedreptate, voi pune înaintea lui o cursă și el va muri. Dacă nu l-ai avertizat, atunci el va muri în păcatul lui și nu-i vor fi amintite faptele drepte pe care le-a făcut, iar sângele lui îl voi cere din mâna ta.

21Dacă tu însă l-ai avertizat pe cel drept să nu păcătuiască, și el nu a păcătuit, atunci acesta va trăi, datorită faptului că a fost avertizat, iar tu îți vei scăpa sufletul.“

Muțenia lui Ezechiel

22Mâna Domnului a fost peste mine acolo și El mi-a zis: „Ridică-te, du-te în vale și acolo îți voi vorbi!“

23M-am ridicat și m-am dus în vale. Și iată că slava Domnului stătea acolo, întocmai ca slava pe care o văzusem la râul Chebar. Atunci am căzut cu fața la pământ.

24Duhul a intrat în mine și m-a ridicat în picioare. El a vorbit cu mine și mi-a zis: „Intră în casa ta și închide-te înăuntru!

25Cât despre tine, fiul omului, vor pune peste tine funii și te vor lega ca să nu mai poți ieși în mijlocul lor.

26Voi face ca limba ta să se lipească de cerul gurii tale și vei fi mut, astfel încât nu vei mai putea să-i mustri, căci sunt o Casă răzvrătită.

27Dar când îți voi vorbi, îți voi deschide gura, iar tu le vei spune: «Așa vorbește Stăpânul Domn!» Și cine va vrea să asculte, să asculte, iar cine va refuza să asculte, să nu asculte, căci sunt o Casă răzvrătită.“

Copyright information for NTLR