a+ 30:4 Regiunea Nilului Superior; Etiopia; și în vs. 5, 9
b+ 30:5 Vezi nota de la 27:10
c+ 30:5 Lidia, în Asia Mică; posibil și un teritoriu din nordul Africii (vezi Gen. 10:13; Ier. 46:9 )
d+ 30:5 TM; LXX: Libia
e+ 30:5 C u referire, probabil, la israeliții care locuiau în Egipt
f+ 30:6 Vezi nota de la 29:10
g+ 30:31 Memfis, important centru al Egiptului de Jos (nordul Egiptului)
h+ 30:14 Egiptul de Sus (sudul Egiptului)
i+ 30:14 Tanis, important centru în Delta Nilului
j+ 30:14 Teba, important centru în Egiptul de Sus (sudul Egiptului); și în vs. 15, 16
k+ 30:15 Pelusium, fortăreață importantă la frontiera de est a Egiptului; și în v. 16
l+ 30:17 Heliopolis, important centru al cultului zeului-soare, Ra
m+ 30:17 Bubastis, centru al cultului zeiței Bubastis
n+ 30:18 Oraș în estul Deltei Nilului (vezi Ier. 43:4-7 )
o+ 30:18 Cu referire la așezările din jurul Tahpanhesului
p+ 30:20 29 aprilie 587 î.Cr.; vezi nota de la 1:1

Ezekiel 30

Bocet pentru Egipt

1Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

2„Fiul omului, profețește și spune că așa vorbește Stăpânul Domn : «Bociți și ziceți: ‘Vai ce zi va fi!’

3Căci ziua este aproape, ziua Domnului este aproape! Va fi o zi plină de nori, o vreme deosândă pentru neamuri!

4O sabie va intra în Egipt și va fi teroare în Cuș a. Când cei înjunghiați vor cădea în Egipt, i se vor lua bogățiile și i se vor dărâma temeliile.

5Cuș, Put b, Lud c, toată Arabia, Cub d și fiii țării legământului e vor cădea răpuși de sabie!»

6Așa vorbește Domnul : «Sprijinitorii Egiptului vor cădea, și mândria puterii lui se va prăbuși. Din Migdol până la Syene fvor cădea răpuși de sabie, zice Stăpânul Domn.»

7«Țara va deveni una pustiită printre alte țări pustiite, iar cetățile ei se vor afla printre celelalte cetăți pustiite.

8Și vor ști că Eu sunt Domnul , când voi da foc Egiptului și când toți cei ce-l ajută vor fi zdrobiți.

9În ziua aceea niște soli vor pleca dinaintea Mea pe corăbii ca să-l îngrozească pe Cuș, cel care se credea în siguranță. Îl va cuprinde spaima în ziua căderii Egiptului, căci iată că ziua aceea vine!»

10Așa vorbește Stăpânul Domn : «Voi nimici mulțimea egiptenilor prin mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului.

11El și armata lui, cei mai înspăimântători dintre neamuri, vor fi aduși să distrugă țara. Își vor scoate săbiile împotriva Egiptului și vor umple țara de morți.

12Voi preface râurile Nilului în pământ uscat și voi vinde țara în mâinile celor răi. Voi pustii țara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinului.Eu, Domnul , am vorbit!»

13Așa vorbește Stăpânul Domn : «Voi distruge idolii și voi stârpi chipurile din Nof g. Nu va mai rămâne nici un prinț în țara Egiptului și voi răspândi frica în țara Egiptului.

14Voi pustii Patrosul h, voi da foc Țoanului iși voi face judecată în No j.

15Îmi voi revărsa furia peste Sin k, fortăreața Egiptului, și voi nimici mulțimea din No.

16Voi da foc Egiptului; Sin va tremura de groază, în No se va pătrunde printr-o spărtură, iar Nof va fi cucerit de dușmani ziua în amiaza mare.

17Tinerii din On l și din Pi-Beset mvor cădea răpuși de sabie și înseși cetățile acestea vor merge în captivitate.

18Întunecată va fi ziua în care, la Tahpanhes n, voi rupe jugurile Egiptului iar mândria puterii lui se va sfârși. Un nor va acoperi Tahpanhesul, iar fiicele lui o vor merge în captivitate.

19Îmi voi împlini astfel judecățile împotriva Egiptului și va ști că Eu sunt Domnul. »“

20În anul al unsprezecelea, în ziua a șaptea a lunii întâi p, Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

21„Fiul omului, am frânt brațul lui Faraon, monarhul Egiptului. Și iată că nu va fi legat ca să se poată vindeca, nici nu i se va pune o legătură ca să se prindă la loc, să se refacă și să poată mânui din nou sabia.

22De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, sunt împotriva lui Faraon, monarhul Egiptului; îi voi frânge amândouă brațele, atât pe cel puternic, cât și pe cel rupt și voi face să-i cadă sabia din mână.

23Îi voi risipi pe egipteni printre neamuri și-i voi împrăștia în țări străine.

24Voi întări brațele împăratului Babilonului și-i voi pune sabia în mână, dar voi frânge brațele lui Faraon, iar acesta va geme înaintea lui cum gem cei loviți de moarte.

25Când voi întări brațele împăratului Babilonului, iar brațele lui Faraon vor cădea, vor ști că Eu sunt Domnul și că Eu am pus sabia Mea în mâna împăratului Babilonului și am întins-o împotriva țării Egiptului.

26Îi voi risipi pe egipteni printre neamuri și-i voi împrăștia în țări străine. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul. »“

Copyright information for NTLR