a+ 32:1 3 martie 585 î.Cr.; vezi nota de la 1:1
b+ 32:3 LXX, VUL; TM: te vor
c+ 32:9 TM; LXX: când te voi duce captiv
d+ 32:14 Continuă ideea din v. 13, anume că nici o vietate nu va mai tulbura apele Nilului
e+ 32:17 Stabilirea datei exacte este dificilă, deoarece nu este indicată luna; întregul an: martie/aprilie 586 – martie/aprilie 585 î.Cr.; LXX: a lunii întâi, adică 27 aprilie 586 î.Cr.; sau, posibil aceeași lună cu cea din v. 1
f+ 32:19 Vezi nota de la 28:10; peste tot în capitol
g+ 32:20 Sensul versetului în ebraică este nesigur
h+ 32:24 S-E Mesopotamiei
i+ 32:26 Vezi nota de la 27:13
j+ 32:32 Sau: Deși l-am pus să răspândească teroarea pe tărâmul celor vii, Faraon...

Ezekiel 32

Bocet pentru Egipt

1În anul al doisprezecelea, în prima zi a lunii a douăsprezecea, a  Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

2„Fiul omului, rostește o cântare de jale despre Faraon, monarhul Egiptului, și spune-i: «Te consideri un leu printre neamuri, dar ești ca un monstru în mări! Te arunci în râurile tale, tulburi apele cu picioarele și îți murdărești râurile.»

3Acum, așa vorbește Stăpânul Domn : «Voi arunca asupra ta năvodul Meu, printr-o mare mulțime de popoare, și te voi b  trage în plasa Mea!

4Te voi lăsa pe pământ și te voi arunca pe suprafața câmpiei; voi pune să se așeze peste tine păsările cerului și voi sătura din tine fiarele întregului pământ!

5Îți voi arunca carnea pe munți și voi umple văile cu resturile tale!

6Voi uda pământul cu sângele tău scurs pe munți și albiile vor fi pline de resturile tale.

7Când te voi stinge, voi acoperi cerurile și voi întuneca stelele lor; voi acoperi soarele cu un nor și luna nu-și va mai da lumina.

8Voi întuneca din pricina ta toți luminătorii care strălucesc pe ceruri și voi răspândi întunericul peste țara ta, zice Stăpânul Domn.

9Voi neliniști inima multor popoare când voi vesti distrugerea ta c  printre neamuri, printre țările pe care nu le-ai cunoscut.

10Voi face să se îngrozească din pricina ta multe popoare, iar regii lor se vor înspăimânta din pricina ta, când Îmi voi flutura sabia pe dinaintea lor. În ziua căderii tale fiecare va tremura în orice clipă pentru viața lui.

11Căci așa vorbește Stăpânul Domn: Sabia împăratului Babilonului va veni peste tine!

12Voi face ca mulțimea ta să cadă răpusă de sabia celor viteji, cei mai înspăimântători dintre toate neamurile. Ei vor distruge mândria Egiptului și toată mulțimea lui va fi nimicită.

13Voi face să piară toate vitele lui de lângă apele cele multe; și nu le va mai tulbura nici picior de om, nici copită de animal.

14Atunci îi voi lăsa apele să se așeze și-i voi face râurile să curgă ca uleiul, d  zice Stăpânul Domn.

15Când voi preface țara Egiptului într-o pustietate, și țara va fi jefuită de bogăția ei, când îi voi fi lovit pe toți cei ce locuiesc în ea, vor ști că Eu sunt Domnul.

16Aceasta este cântarea de jale pe care o vor cânta despre el. Fiicele neamurilor o vor cânta; o vor cânta despre Egipt și despre toată mulțimea lui, zice Stăpânul Domn. »“

17În anul al doisprezecelea, în ziua a cincisprezecea a lunii e  , Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

18„Fiul omului, bocește pentru mulțimea Egiptului și coboar-o, pe ea și pe fiicele neamurilor mărețe, în tărâmul de jos, la cei coborâți în groapă.

19Spune-i: «Crezi că ești tu mai încântătoare decât altele? Coboară și zaci printre cei necircumciși f 

20Vor cădea astfel în mijlocul celor răpuși de sabie! Sabia este pregătită! Să fie scos afară Egiptul și toată mulțimea lui! g 

21Atunci conducătorii cei viteji din Locuința Morților vor zice despre el și despre cei ce-l ajutau: «S-au coborât și zac printre cei necircumciși, răpuși de sabie!»

22Acolo este Asiria și toată adunarea ei! De jur împrejurul ei se află mormintele tuturor celor uciși, care au căzut răpuși de sabie

23și cărora li s-au dat morminte în cele mai adânci locuri ale gropii. Adunarea ei se află de jur împrejurul mormântului ei, și anume toți cei uciși, care au căzut răpuși de sabie, ei, care răspândeau teroare pe tărâmul celor vii.

24Acolo este Elamul h  și toată mulțimea lui! De jur împrejurul mormântului lui se află toți cei uciși, care au căzut răpuși de sabie. Ei, care răspândeau teroare pe tărâmul celor vii, s-au coborât necircumciși în tărâmul de jos. Acum ei își poartă rușinea împreună cu cei ce s-au coborât în groapă.

25I-au pregătit Elamului un pat în mijlocul celor uciși și toată mulțimea lui se află împrejurul mormântului lui. Toți sunt necircumciși și au fost răpuși de sabie, căci răspândeau teroare pe tărâmul celor vii. Ei își poartă acum rușinea împreună cu cei ce s-au coborât în groapă; au fost culcați alături de cei uciși.

26Acolo sunt Meșekul și Tubalul i  și toată mulțimea lor, de jur împrejurul mormântului lor! Toți sunt necircumciși și au fost răpuși de sabie, căci răspândeau teroare pe tărâmul celor vii.

27Să nu zacă ei împreună cu cei viteji, care au căzut dintre cei necircumciși și care au coborât în Locuința Morților cu toate armele lor de război, cei ale căror săbii au fost puse sub capetele lor? Nelegiuirile lor au fost puse pe oasele lor, căci acești viteji erau o teroare pe tărâmul celor vii.

28Tot așa și tu, Faraon, vei fi zdrobit și vei zăcea printre cei necircumciși, împreună cu cei răpuși de sabie.

29Acolo este și Edomul, împreună cu regii și toți prinții lui, care, în pofida vitejiei lor, au fost puși alături de cei răpuși de sabie. Ei zac împreună cu cei necircumciși, cu cei ce s-au coborât în groapă.

30Acolo sunt toți prinții nordului și toți sidonienii; ei s-au coborât împreună cu cei uciși, în pofida terorii pe care au răspândit-o. În ciuda vitejiei lor, ei sunt acum acoperiți de rușine. Acești necircumciși zac împreună cu cei răpuși de sabie și-și poartă rușinea alături de cei ce s-au coborât în groapă.

31Faraon – el și întreaga lui oștire – îi va vedea și se va consola pentru întreaga lui mulțime care a fost răpusă de sabie, zice Stăpânul Domn.

32Căci voi răspândi teroarea pe tărâmul celor vii, și Faraon j  cu toată mulțimea lui va fi pus să zacă printre cei necircumciși, alături de cei răpuși de sabie, zice Stăpânul Domn. »“

Copyright information for NTLR