Ezekiel 36

Profeție cu privire la restaurarea lui Israel

1„Tu, fiul omului, profețește cu privire la munții lui Israel și spune-le: «Munți ai lui Israel, ascultați Cuvântul Domnului!

2Așa vorbește Stăpânul Domn: dușmanul a zis despre voi: ‘Ha! Ha! Aceste înălțimi străvechi au devenit moștenirea noastră!’»

3De aceea profețește și spune că așa vorbește Stăpânul Domn : «Da, pentru că v-au pustiit și v-au strivit din toate părțile, devenind astfel proprietatea celorlalte neamuri, și pentru că ați ajuns o pricină de batjocură și de bârfă pentru popoare,

4de aceea, munți ai lui Israel, ascultați Cuvântul Stăpânului Domn! Așa vorbește Stăpânul Domn munților, dealurilor, albiilor, văilor, ruinelor pustii și cetăților părăsite, care au fost jefuite și batjocorite de restul neamurilor din jurul vostru.

5Așa vorbește Stăpânul Domn : ‘În focul geloziei Mele am ceva de spus împotriva neamurilor înconjurătoare și împotriva întregului Edom, pentru că au făcut din țara Mea moștenirea lor și s-au bucurat din toată inima lor și cu dispreț în sufletul lor să-i jefuiască pășunea.’»

6Profețește cu privire la țara lui Israel și spune-le munților, dealurilor, albiilor și văilor că așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, în gelozia și furia Mea am ceva de spus, din pricina batjocurii pe care ați suferit-o din partea neamurilor.

7Așa vorbește Stăpânul Domn : Îmi ridic mâna și jur că neamurile din jurul vostru își vor purta și ele partea lor de batjocură.

8Cât despre voi, munți ai lui Israel, veți avea iarăși ramuri și veți purta din nou rod pentru poporul Meu, Israel, căci se va întoarce în curând.

9Iată, Eu Însumi sunt alături de voi! Mă voi întoarce spre voi și astfel veți fi lucrați și semănați.

10Voi pune să locuiască pe voi mulți oameni, toți cei din Casa lui Israel! Cetățile vor fi din nou locuite, iar ruinele vor fi rezidite.

11Voi înmulți pe voi numărul oamenilor și al animalelor; ei vor deveni numeroși și vor fi roditori. Voi face să fiți locuiți ca odinioară și vă voi face mai mult bine decât la început. Și veți ști astfel că Eu sunt Domnul.

12Voi face să umble iarăși pe voi oameni și anume cei din poporul Meu, Israel. Ei vă vor lua din nou în stăpânire și veți fi moștenirea lor; nu-i veți mai lăsa niciodată fără urmași.»

13Așa vorbește Stăpânul Domn : «Țară, pentru că s-a zis despre tine că devorezi oameni și că ți-ai sărăcit neamul de copii,

14de aceea nu vei mai devora oameni și nu-ți vei mai sărăci neamul de copii, zice Stăpânul Domn.

15Nu-ți voi mai da prilej să auzi batjocura neamurilor îndreptată spre tine, nu vei mai purta disprețul popoarelor și nu-ți vei mai face neamul să cadă, zice Stăpânul Domn.»“

16Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

17„Fiul omului, cei din Casa lui Israel locuiau în patria lor, dar au spurcat-o prin purtarea lor și prin faptele lor. Purtarea lor era înaintea Mea la fel de necurată ca necurăția femeii.

18Atunci Mi-am revărsat furia peste ei din pricina sângelui pe care îl vărsaseră în țară și din pricina idolilor cu care o spurcaseră.

19I-am risipit printre neamuri și ei au fost împrăștiați prin țări străine, din pricina purtării lor și din pricina faptelor lor.

20Când au ajuns printre neamuri, oriunde s-au dus, au profanat Numele Meu cel sfânt, căci se zicea despre ei: «Aceștia sunt cei din poporul Domnului care au trebuit să iasă din țara lor!»

21Dar am vrut să scap cinstea Numelui Meu cel sfânt pe care-l profanau cei din Casa lui Israel printre neamurile unde ajunseseră.“

22Prin urmare, spune-le celor din Casa lui Israel că așa vorbește Stăpânul Domn : «Nu de dragul vostru fac aceste lucruri, Casă a lui Israel, ci de dragul Numelui Meu cel sfânt, pe care voi l-ați profanat în mijlocul neamurilor unde ați ajuns.

23Îmi voi sfinți Numele Meu cel mare care a fost profanat printre neamuri, Numele pe care voi l-ați profanat în mijlocul lor. Și neamurile vor ști că Eu sunt Domnul , zice Stăpânul Domn , când Mă voi arăta sfânt prin voi înaintea ochilor lor.

24Vă voi lua dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările străine și vă voi aduce în patria voastră.

25Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate necurățiile voastre și de toți idolii voștri.

26Vă voi da o inimă nouă și voi pune înăuntrul vostru un duh nou. Voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru și vă voi da o inimă de carne.

27Voi pune Duhul Meu înăuntrul vostru și vă voi face să urmați hotărârile Mele, să păziți legile Mele și să le împliniți.

28Veți locui în țara pe care am dat-o strămoșilor voștri. Voi veți fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru.

29Vă voi scăpa de toate necurățiile voastre. Voi chema grânele și le voi înmulți și nu voi mai trimite foametea peste voi.

30Voi înmulți roadele pomilor și recolta câmpului, ca să nu mai fiți de dispreț printre neamuri din cauza foametei.

31Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră cea rea și de faptele voastre care n-au fost bune și vă va fi scârbă de voi înșivă din pricina fărădelegilor și urâciunilor voastre.

32Dar să știți că lucrurile acestea nu le fac de dragul vostru, zice Stăpânul Domn. Rușinați-vă și umiliți-vă din pricina umbletelor voastre, voi, cei din Casa lui Israel!»

33Așa vorbește Stăpânul Domn : «În ziua când vă voi curăți de toate fărădelegile voastre, voi face ca cetățile voastre să fie din nou locuite și ruinele să fie rezidite.

34Țara pustiită va fi din nou lucrată și nu va mai fi o pustietate în ochii tuturor trecătorilor.

35Atunci ei vor spune: ‘Țara aceasta care era pustiită, a ajuns precum grădina Edenului, iar cetățile care zăceau în ruine, pustiite și dărâmate, au ajuns așezări fortificate!’

36Și neamurile care vor rămâne împrejurul vostru vor ști atunci că Eu, Domnul , am rezidit dărâmăturile și am resădit ce fusese pustiit. Eu, Domnul, am vorbit și voi face întocmai.»

37Așa vorbește Stăpânul Domn : «Pe lângă toate aceste lucruri Mă voi lăsa înduplecat de cei din Casa lui Israel și iată ce voi face pentru ei: îi voi înmulți pe oameni ca pe o turmă de oi.

38La fel de numeroase ca turmele pentru jertfe, ca turmele care sunt aduse la Ierusalim la sărbătorile periodice, așa de pline cu turme de oameni vor fi și cetățile lor părăsite. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul. »“

Copyright information for NTLR