a+ 37:5 Termenul ebraic poate însemna și vânt sau duh / Duh; și în vs. 6-14
b+ 37:23 Multe mss TM, LXX; cele mai multe mss TM: Îi voi salva din toate adunările în care au păcătuit
c+ 37:24 Vezi Ioan 10:14

Ezekiel 37

Valea cu oase uscate

1Mâna Domnului a venit peste mine, m-a dus prin Duhul Domnului și m-a lăsat jos în mijlocul unei văi. Valea era plină de oase.

2M-a pus să umblu peste ele încoace și încolo și iată că pe suprafața văii erau foarte multe oase, oase foarte uscate.

3Domnul mi-a zis: – Fiul omului, vor putea oare aceste oase să prindă viață? Eu I-am răspuns: – Stăpâne Doamne , Tu știi!

4Atunci El mi-a zis: – Profețește despre oasele acestea și spune-le: „Oase uscate, ascultați Cuvântul Domnului!

5Așa vorbește Stăpânul Domn cu privire la oasele acestea: «Iată, voi face să intre suflare a  în voi și veți prinde viață!

6Vă voi da tendoane, voi face să crească carne pe voi și vă voi acoperi cu piele; voi pune suflare în voi și veți prinde viață. Și veți ști atunci că Eu sunt Domnul!»“

7Am profețit așa cum mi se poruncise. În timp ce profețeam, s-a auzit un zgomot ca un huruit. Și iată că oasele s-au apropiat unele de celelalte!

8M-am uitat și am văzut că aveau deja tendoane pe ele, carnea crescuse pe ele și erau acoperite cu piele; dar încă nu era suflare în ele.

9El mi-a zis: – Profețește suflării! Profețește, fiul omului, și spune-i suflării că așa vorbește Stăpânul Domn : „Vino, suflare, din cele patru vânturi și suflă peste acești morți ca să învie!“

10Am profețit așa cum îmi poruncise și suflarea a intrat în ei. Ei au înviat și s-au ridicat în picioare. Era o oștire foarte, foarte mare.

11Apoi El mi-a zis: – Fiul omului, oasele acestea sunt toți cei din Casa lui Israel. Iată că ei zic: „Oasele ne sunt uscate și nu mai avem nici o speranță! Suntem pierduți!“

12De aceea profețește și spune-le că așa vorbește Stăpânul Domn : „Poporul Meu, Eu Însumi vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre și vă voi aduce în țara lui Israel.

13Poporul Meu, când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, veți ști că Eu sunt Domnul.

14Voi pune în voi suflarea Mea și veți învia. Vă voi așeza din nou în patria voastră și veți ști că Eu, Domnul , am vorbit și am făcut întocmai, zice Domnul. “

Un singur popor sub un singur conducător

15Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

16„Fiul omului, ia o bucată de lemn și scrie pe ea: «Pentru Iuda și pentru israeliți, aliații săi». Ia apoi o altă bucată de lemn și scrie pe ea: «Pentru Iosif, bucata de lemn a lui Efraim, și pentru toți cei din Casa lui Israel, care-i sunt aliați».

17După aceea apropie-le una de alta și fă-le o singură bucată, astfel încât să fie ca una singură în mâna ta.

18Când cei din poporul tău îți vor zice: «Nu vrei să ne explici ce înseamnă toate acestea?»,

19tu să le spui că așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, Eu Însumi voi lua bucata de lemn a lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, și bucățile de lemn ale aliaților lui din Israel, le voi apropia de bucata de lemn a lui Iuda și le voi face o singură bucată de lemn, astfel că vor fi una în mâna Mea.»

20Bucățile de lemn pe care ai scris să le ții în mână înaintea ochilor lor

21și să le spui că așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, Eu Însumi îi voi lua pe israeliți din mijlocul neamurilor unde s-au dus, îi voi strânge din toate părțile și-i voi aduce în patria lor.

22Voi face din ei un singur neam în țara lor, pe munții lui Israel; va fi un singur Împărat pentru toți și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două regate.

23Nu se vor mai pângări cu idolii lor, cu urâciunile lor și cu toate nelegiuirile lor. Îi voi mântui de toate abaterile prin care au păcătuit b  și-i voi curăți. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.

24Robul meu, David, va fi Împărat peste ei și va fi un singur Păstor c  pentru toți. Ei vor urma legile Mele și vor păzi și împlini hotărârile Mele.

25Vor locui în țara pe care am dat-o robului Meu Iacov, țara în care au locuit strămoșii lor. Ei vor locui în țară împreună cu copiii lor și cu copiii copiilor lor pe vecie, iar Robul Meu David le va fi Prinț pe vecie.

26Voi încheia cu ei un legământ de pace; va fi un legământ veșnic cu ei. Îi voi așeza iarăși, îi voi înmulți și voi pune Lăcașul Meu în mijlocul lor pe vecie.

27Tabernaculul Meu va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

28Când Lăcașul Meu va fi în mijlocul lor pe vecie, neamurile vor ști că Eu sunt Domnul , Cel Care-l sfințesc pe Israel.»“

Copyright information for NTLR