a+ 38:2 Fie nume propriu, fie un titlu atribuit oricărui dușman al poporului lui Dumnezeu (LXX folosește acest cuvânt pentru a desemna diferiți conducători, dușmani ai poporului lui Dumnezeu: Num. 24:7; Amos 7:1 ); peste tot în capitol
b+ 38:2 Descendent al lui Iafet ( Gen. 10:2 ); probabil teritoriul la nord de Marea Neagră și Marea Caspică, locuit de sciți
c+ 38:2 Sau, puțin probabil: prințul Roșului; nume propriu sau locație geografică neatestată în altă parte, în Biblie sau în literatura antică; și în v. 3
d+ 38:2 Vezi nota de la 27:13
e+ 38:5 Vezi nota de la 30:4
f+ 38:5 Vezi nota de la 27:10
g+ 38:6 Unul dintre descendenții lui Iafet ( Gen. 10:2 ); probabil cimerienii, originari la nord de Marea Neagră
h+ 38:6 Vezi nota de la 27:14
i+ 38:12 Sau: centrul lumii, termenul ebraic pentru centru având și sensul de ombilic, iar termenul ebraic pentru țară având și sensul de pământ, lume
j+ 38:13 Vezi nota de la 27:15
k+ 38:13 Vezi nota de la 27:12
l+ 38:13 TM; sau, cf. 32:2 : conducătorii lor; Teodotion, Siriacă: toate așezările lui
m+ 38:14 LXX; TM: că vei observa

Ezekiel 38

Profeție împotriva lui Gog

Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

„Fiul omului, îndreaptă-ți fața spre Gog a , din țara lui Magog, b  prinț conducător c  al Meșekului și al Tubalului d , și profețește împotriva lui.

Spune că așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, sunt împotriva ta, Gog, prinț conducător al Meșekului și al Tubalului.

Te voi întoarce, îți voi pune cârlige în fălci și te voi scoate afară pentru luptă, pe tine și pe toată oștirea ta, cai și călăreți, toți echipați în chip minunat, o mare mulțime cu scut și pavăză, cu toții mânuind sabia.

Persia, Cuș e  și Put f  vor fi împreună cu ei, cu toții având scut și coif.

Va mai fi și Gomer g  cu toate hoardele lui, precum și Bet-Togarma h , din părțile îndepărtate ale nordului, cu toate hoardele ei – împreună cu tine vor fi multe popoare.

Pregătește-te deci și fii gata, atât tu, cât și toată mulțimea adunată în jurul tău! Tu îi vei fi călăuză!

După multe zile vei fi pregătit; la sfârșitul anilor vei veni împotriva unei țări refăcute de pe urma sabiei și adunată din mai multe popoare pe munții lui Israel, munți care fuseseră multă vreme pustii. Ea va fi atunci o țară scoasă dintre popoare, care locuiește în siguranță.

Vei înainta și vei veni ca o furtună devastatoare; vei fi ca un nor care acoperă țara, tu, împreună cu hoardele tale și cu toate popoarele cele multe.»

10 Așa vorbește Stăpânul Domn : «În ziua aceea multe gânduri îți vor trece prin minte și vei pune la cale un plan rău.

11 Vei zice: ‘Voi înainta împotriva acestei țări pline de sate nefortificate și voi ataca niște oameni liniștiți, care stau fără griji în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri, fără zăvoare și fără porți.

12 Voi prăda ce este de prădat și voi jefui ce este de jefuit. Îmi voi întoarce mâna împotriva acestor ruine locuite din nou și împotriva acestui popor adunat dintre neamuri, care are vite și avuții și locuiește în centrul țării i .’

13 Șeba și Dedan j , negustorii din Tarșiș k  și toți leii lui tineri l  îți vor zice: ‘Vii să prădezi ce este de prădat? Ți-ai adunat mulțimea să jefuiești ce este de jefuit, să-ți însușești argint și aur, să iei vite și avuții, ca să obții o pradă mare?’»

14 De aceea profețește, fiul omului, și spune-i lui Gog că așa vorbește Stăpânul Domn : «Nu-i așa că te vei pregăti în m  ziua aceea, când poporul Meu, Israel, va locui în siguranță?

15 Atunci vei veni din ținutul tău, din părțile îndepărtate ale nordului, tu și popoarele cele multe împreună cu tine, toți călare pe cai, o mare mulțime, o oștire numeroasă.

16 Gog, vei înainta împotriva poporului Meu Israel, ca un nor care acoperă țara. În zilele de pe urmă te voi aduce împotriva țării Mele ca să Mă cunoască neamurile, când Mă voi arăta sfânt prin tine înaintea ochilor lor!»

17 Așa vorbește Stăpânul Domn : «Nu ești tu acela despre care am vorbit în vechime prin slujitorii Mei, profeții lui Israel? Ei au profețit atunci ani de-a rândul că te voi aduce împotriva lor.

18 În ziua aceea, în ziua în care Gog va veni împotriva țării lui Israel, zice Stăpânul Domn , Îmi va izbucni furia aprinsă.

19 În gelozia și în focul răbufnirii Mele, declar că în ziua aceea va fi un mare cutremur în țara lui Israel.

20 Peștii mării, păsările cerului, fiarele câmpului, toate creaturile care se târăsc pe pământ și toți oamenii de pe fața pământului se vor cutremura de prezența Mea. Atunci munții se vor răsturna, stâncile vor cădea și orice zid se va prăbuși la pământ.

21 Voi chema o sabie împotriva lui Gog pe toți munții Mei, zice Stăpânul Domn ; sabia fiecărui om va fi împotriva fratelui său.

22 Îl voi judeca prin molimă și prin vărsare de sânge. Ploaie năprasnică, grindină cât piatra, foc și pucioasă voi revărsa peste el, peste hoardele lui și peste multele popoare care vor fi cu el.

23 Îmi voi arăta astfel mărirea și sfințenia și Mă voi face cunoscut în ochii multor neamuri. Și vor ști că Eu sunt Domnul. »“

Copyright information for NTLR