a+ 39:1 Vezi nota de la 38:2; peste tot în capitol
b+ 39:1 Vezi nota de la 38:2
c+ 39:1 Vezi nota de la 27:13
d+ 39:6 Vezi nota de la 38:2
e+ 39:11 Sau: valea Abarim
f+ 39:11 Sau: la răsărit de
g+ 39:11 Marea Moartă
h+ 39:11 Hamon-Gog înseamnă Hoardele lui Gog; și în v. 15
i+ 39:16 Hamona înseamnă Hoarda
j+ 39:26 Sau: Vor uita de batjocura și de toate faptele lor de necredincioșie pe care le-au săvârșit împotriva Mea când vor locui în țară în siguranță și nu-i va înspăimânta nimeni.

Ezekiel 39

1„Fiul omului, profețește împotriva lui Gog a și spune că așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, sunt împotriva ta, Gog, prinț conducător b al Meșekului și al Tubalului c!

2Te voi întoarce, te voi conduce, te voi lua din părțile îndepărtate ale nordului și te voi aduce împotriva munților lui Israel.

3Îți voi rupe arcul din mâna stângă și voi face să-ți cadă săgețile din mâna dreaptă.

4Tu, toate hoardele tale și popoarele care vor fi cu tine veți cădea pe munții lui Israel. Te voi da ca hrană păsărilor de pradă de tot felul și fiarelor câmpului.

5Vei cădea pe suprafața câmpului, căci Eu am vorbit, zice Stăpânul Domn.

6Voi trimite foc împotriva lui Magog d și împotriva celor ce locuiesc în siguranță în ostroave și vor ști astfel că Eu sunt Domnul.

7Îmi voi face cunoscut Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu, Israel, și nu voi mai lăsa să fie profanat Numele Meu cel sfânt! Atunci popoarele vor ști că Eu sunt Domnul , Sfântul lui Israel.

8Iată că vine! Se va întâmpla întocmai, zice Stăpânul Domn. Aceasta este ziua despre care am vorbit!

9Atunci locuitorii cetăților lui Israel vor ieși și vor face foc din armamentul de război; vor face foc din scuturile mici și din cele mari, din arcuri, din săgeți, din măciuci și din lănci și vor întreține focul cu ele timp de șapte ani.

10Nu vor mai avea nevoie să ia lemne de pe câmp sau să taie lemne din păduri, căci vor face foc din armamentul de război. Îi vor prăda pe cei ce i-au prădat și îi vor jefui pe cei ce i-au jefuit, zice Stăpânul Domn.

11În ziua aceea, îi voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel, și anume valea celor care călătoresc e, la răsărit, spre f mare g. Acest loc va bloca trecerea călătorilor, căci acolo îl vor înmormânta pe Gog împreună cu întreaga lui mulțime. Valea aceea o vor numi valea Hamon-Gog h.

12Șapte luni de zile îi vor trebui Casei lui Israel ca să-i înmormânteze și să curețe țara.

13Tot poporul țării îi va înmormânta și i se va duce vestea în ziua când voi fi proslăvit, zice Stăpânul Domn.

14Vor alege oameni care să străbată țara neîncetat și să înmormânteze trupurile rămase pe suprafața pământului, ca să curețe astfel țara. La sfârșitul celor șapte luni ei vor începe să caute.

15Când cei ce vor străbate țara vor vedea oasele unui om, vor ridica un semn lângă el, până când cei ce sapă mormintele îl vor înmormânta în valea Hamon-Gog.

16Va fi acolo și o cetate al cărei nume este Hamona i. Așa vor curăța ei țara!»

17Fiul omului, așa vorbește Stăpânul Domn : «Spune-le păsărilor de tot felul și tuturor fiarelor câmpului astfel: ‘Adunați-vă! Veniți! Strângeți-vă din toate părțile pentru jertfa pe care o înjunghii pentru voi, o jertfă mare pe munții lui Israel! Acolo veți mânca carne și veți bea sânge.

18Veți mânca carnea celor viteji și veți bea sângele prinților pământului, ca și cum ar fi berbeci, miei, țapi și tauri – toate animale îngrășate din Bașan.

19Din jertfa pe care o voi înjunghia pentru voi veți mânca grăsime pe săturate și veți bea sânge până vă veți îmbăta.

20Vă veți sătura la masa Mea de carnea cailor și a călăreților, de carnea celor viteji și a ostașilor de tot felul!’», zice Stăpânul Domn.

21Îmi voi arăta slava printre neamuri și toate neamurile vor vedea judecata pe care o voi aduce și mâna pe care o voi întinde împotriva lor.

22Începând din acea zi, cei din Casa lui Israel vor ști că Eu sunt Domnul , Dumnezeul lor.

23Și neamurile vor înțelege că cei din Casa lui Israel au fost duși în exil din cauza fărădelegilor lor, prin care au fost necredincioși față de Mine. De aceea Mi-am ascuns fața de ei, i-am dat pe mâna dușmanilor lor și au căzut cu toții răpuși de sabie.

24M-am purtat cu ei după necurăția lor și după nelegiuirile lor și Mi-am ascuns fața de ei.“

25Totuși așa vorbește Stăpânul Domn : „Acum însă, îi voi aduce înapoi pe captivii lui Iacov, voi avea milă de toată Casa lui Israel și voi fi zelos pentru Numele Meu cel sfânt.

26Atunci își vor purta rușinea și toate faptele lor de necredincioșie pe care le-au săvârșit împotriva Mea când locuiau în țară în siguranță și nu-i înspăimânta nimeni. j

27Când îi voi aduce înapoi dintre popoare și îi voi aduna din țările dușmanilor lor, Mă voi arăta sfânt prin ei înaintea multor neamuri.

28Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul , Dumnezeul lor, Care i-am trimis în exil printre neamuri, dar Care i-am strâns apoi în țara lor, fără să mai las nici unul încaptivitate.

29Nu-Mi voi mai ascunde fața de ei, căci voi turna Duhul Meu peste cei din Casa lui Israel, zice Stăpânul Domn.“

Copyright information for NTLR