a+ 4:10 Sau: siclii, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal ( 2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr ), obișnuit (aproximativ 12 gr ) și cel al Lăcașului ( Ex. 30:13; aproximativ 10gr ); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone; aproximativ 0,24 kg
b+ 4:11 Aproximativ 0,6 l

Ezekiel 4

Căderea Ierusalimului este profețită

1– Iar tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta și gravează pe ea o cetate înfățișând Ierusalimul.

2Înfățișeaz-o sub asediu: zidește împotriva ei întărituri, înalță împotriva ei o rampă de asalt, pune împotriva ei tabere cu ostași și ridică împotriva ei berbeci de fier.

3Apoi ia o tigaie de fier, pune-o ca pe un zid de fier între tine și cetate și îndreaptă-ți fața împotriva acesteia, ca ea să fie sub asediu și tu să o împresori. Acesta va fi un semn pentru Casa lui Israel.

4După aceea culcă-te pe partea ta stângă și pune pe ea nelegiuirea celor din Casa lui Israel! Câte zile vei sta culcat pe această parte, vei purta nelegiuirea lor.

5Ți-am hotărât un număr de zile potrivit cu anii nelegiuirilor lor: trei sute nouăzeci de zile vei purta nelegiuirea celor din Casa lui Israel.

6După ce vei termina cu acestea, să te culci a doua oară, pe partea ta dreaptă, și să porți nelegiuirea celor din Casa lui Iuda timp de patruzeci de zile. Ți-am hotărât, așadar, câte o zi pentru fiecare an.

7Apoi îndreaptă-ți fața spre Ierusalimul asediat și profețește împotriva cetății cu brațul descoperit.

8Să știi că voi pune peste tine funii, ca să nu te poți întoarce de pe o parte pe alta, până ți se vor împlini zilele asediului tău.

9Ia-ți acum niște grâu, orz, fasole, linte, mei și secară albă și pune-ți-le într-un vas, ca să-ți poți face mâncare din ele pe tot parcursul zilelor cât vei sta culcat pe o parte. Timp de trei sute nouăzeci de zile să mănânci din ele.

10Hrana pe care o vei mânca zilnic să fie în greutate de douăzeci de șecheli a  ; să mănânci din ea din când în când.

11Apa să o bei cu măsură, și anume a șasea parte dintr-un hin b  ; să bei din ea din când în când.

12Să mănânci pâine de orz și să o coci înaintea lor, folosind fecale de om uscate.

13Tot la fel de necurată va fi și pâinea pe care o vor mânca israeliții, acolo unde îi voi izgoni, printre neamuri, a mai zis Domnul.

14Atunci eu am zis: – Ah, Stăpâne Doamne , sufletul meu nu a fost întinat niciodată, căci, din tinerețea mea și până acum, nu am mâncat din mortăciuni sau din animale sfâșiate și nu mi-a intrat în gură carne necurată.

15El mi-a răspuns: – Ei bine, iată, îți dau balegă de bou în loc de fecale de om și-ți vei coace pâinea pe ea.

16Fiul omului, mi-a mai zis El, voi zdrobi toiagul pâinii în Ierusalim, așa încât cu frică își vor mânca porția de pâine și cu groază își vor bea rația de apă.

17Vor duce lipsă de pâine și de apă, se vor îngrozi unii de ceilalți și se vor chinui din cauza nelegiuirii lor.

Copyright information for NTLR