a+ 41:1 Vezi nota de la 40:5
b+ 41:1 Un mss TM, LXX; cele mai multe mss TM: parte, lățimea cortului
c+ 41:6 Vezi 1 Regi 6:6
d+ 41:7 Cele trei niveluri de odăi erau în trepte, urcând de la nivelul de jos, care era mai aproape de zidul Templului, până la ultimul nivel care era cel mai departe de zid
e+ 41:7 Sensul versetului în ebraică este nesigur; vezi 1 Regi 6:6
f+ 41:9 Curtea interioară; peste tot în capitol
g+ 41:11 Sensul în ebraică al propoziției este nesigur; probabil este vorba despre o prelungire a pavimentului (vezi v. 8 )
h+ 41:15 Sau: în partea de apus a (vezi v. 12 )
i+ 41:17 Sau: Locului Preasfânt, la intervale regulate; sensul în ebraică al vs. 15-17 este nesigur
j+ 41:21-22 Sau: un pătrat, iar cei din fața Locului Preasfânt erau la fel. 22 Acolo se afla un
k+ 41:22 LXX; TM nu conține: doi coți lățime
l+ 41:22 LXX; TM: lungimea
m+ 41:24 Pentru a permite și o deschidere mai largă a ușii, prin pliere
n+ 41:25 Sensul în ebraică al acestui termen este nesigur; sau: acoperiș; sau: parapet; și în v. 26
o+ 41:26 Sensul în ebraică al ultimei propoziții este nesigur; sau: părți. Tot așa era și pe odăile de pe margini ale Templului și pe cornișă.

Ezekiel 41

1După aceea m-a adus în Locul Sfânt și a măsurat ușorii. Fiecare avea lățimea de șase coți a, atât cel de pe-o parte, cât și cel de pe cealaltă parte b.

2Poarta avea o deschizătură largă de zece coți, iar zidurile laterale aveau o grosime de cinci coți. A măsurat lungimea Locului Sfânt și era de patruzeci de coți, iar lățimea de douăzeci de coți.

3Apoi a intrat înăuntru și a măsurat ușorii porții; fiecare avea doi coți lățime. Deschizătura porții era de șase coți, iar grosimea zidurilor laterale era de șapte coți.

4A măsurat dincolo de Locul Sfânt și a găsit o lungime de douăzeci de coți și o lățime de douăzeci de coți. El mi-a zis: „Acesta este Locul Preasfânt.“

5Apoi a măsurat zidul Casei. Acesta avea o grosime de șase coți, iar lățimea fiecăreia dintre odăile așezate pe margini, de jur împrejurul Casei, era de patru coți.

6Odăile de pe margini erau așezate una deasupra celeilalte, pe trei niveluri, câte treizeci pe fiecare nivel. Existau niște borduri care ieșeau în afara zidului Casei, de jur împrejur, pe care se sprijineau aceste odăi, astfel că ele nu se sprijineau direct pe zidul Casei. c

7Odăile de pe margini deveneau mai încăpătoare de la un nivel la altul, pentru că distanța dintre zidul odăilor și zidul Casei creștea cu fiecare nivel. d O scară ducea de la primul nivel la ultimul, prin cel de-al doilea nivel. e

8Am văzut apoi de jur împrejurul Casei o platformă înaltă, care forma temeliile odăilor de pe margini. Avea o înălțime de o trestie întreagă, adică de șase coți.

9Grosimea zidului exterior al odăilor de pe margini era de cinci coți. Locul f dintre odăile de pe margini ale Casei

10și odăile preoților avea o lățime de douăzeci de coți, de jur împrejurul Casei.

11Odăile de pe margini aveau două ieșiri înspre acest loc, o ieșire înspre nord și o ieșire înspre sud. Locul rămas gol era de cinci coți de jur împrejur. g

12Clădirea situată în partea de apus, în fața locului gol, avea o lățime de șaptezeci de coți. Zidul clădirii avea o grosime de cinci coți, de jur împrejur, și o lungime de nouăzeci de coți.

13A măsurat apoi și lungimea Casei și a găsit-o de o sută de coți. Locul gol, clădirea și zidurile ei, aveau, de asemenea, o lungime de o sută de coți.

14Lățimea părții din față a Casei și a locului gol din partea de răsărit era de o sută de coți.

15A măsurat lungimea clădirii din fața locului gol, cea situată în spatele h Casei, precum și galeriile ei, de o parte și de alta, și le-a găsit de o sută de coți. Locul Sfânt, Locul Preasfânt, porticul ce dădea înspre curte,

16pragurile, ferestrele înguste și galeriile din jurul celor trei – tot ce era dincolo de prag, împreună cu pragul – erau acoperite cu lemn de jur împrejur. Pardoseala, zidul până la ferestre și ferestrele însele erau acoperite și ele.

17Pe locul de deasupra intrării, până în Locul Sfânt și în Locul Preasfânt, pe toate zidurile Locului Sfânt și ale Locului Preasfânt era același model: i

18erau gravați heruvimi și palmieri, câte un palmier între doi heruvimi. Fiecare heruvim avea două fețe:

19o față de om îndreptată spre unul dintre palmieri și o față de leu îndreptată spre celălalt palmier. Erau gravați de jur împrejurul întregii Case.

20Heruvimii și palmierii erau gravați pe zidul Locului Sfânt, de la pardoseală până deasupra porții.

21Ușorii Locului Sfânt formau un pătrat. În fața Locului Preasfânt am văzut ceva ce semăna cu

22un j altar de lemn de trei coți înălțime, doi coți lungime și doi coți lățime k: colțurile sale, temelia l sa și pereții săi erau din lemn. Bărbatul acela mi-a zis: „Aceasta este masa care stă înaintea Domnului!“

23Atât Locul Sfânt, cât și Locul Preasfânt aveau uși duble.

24Fiecare ușă avea câte două canaturi, două pentru o ușă și două pentru cealaltă. m

25Pe ușile Locului Sfânt erau gravați heruvimi și palmieri asemenea celor gravați pe ziduri, iar în fața porticului de afară era o cornișă n de lemn.

26Pe zidurile laterale ale porticului erau ferestre înguste și palmieri gravați, atât pe o parte, cât și pe cealaltă parte. Și odăile de pe margini ale Casei aveau cornișe. o

Copyright information for NTLR