a+ 42:1 Sau: curții interioare
b+ 42:2 Vezi nota de la 40:5
c+ 42:4 LXX; Siriacă (vezi și v. 2 ); TM: lung de un cot
d+ 42:10 LXX; TM: răsărit
e+ 42:16 Vezi LXX în v. 17; TM: trestii; și în vs. 18, 19
f+ 42:17 LXX; TM: trestii

Ezekiel 42

Odăile preoților

1Apoi m-a scos în curtea exterioară, în partea de nord, și m-a dus la odăile dinaintea locului gol a  , adică în fața clădirii din partea de nord.

2Partea din față a clădirii, a cărei poartă dădea spre nord, avea o lungime de o sută de coți și o lățime de cincizeci de coți b  .

3De-a lungul celor douăzeci de coți ai curții interioare și în fața pavimentului curții exterioare, pe cele trei niveluri erau galerii, una lângă alta.

4În fața odăilor era un pasaj interior, lat de zece coți și lung de o sută de coți c  , iar ușile acestora dădeau înspre nord.

5Odăile de sus erau mai înguste, deoarece galeriile ocupau mai mult din spațiul lor decât din spațiul celor de la nivelurile de jos și de mijloc ale clădirii.

6Odăile de la al treilea nivel nu aveau stâlpi, așa cum avea curtea, astfel că, începând de jos, ele erau mai mici decât cele de la nivelurile de jos și de mijloc.

7Paralel cu odăile, înspre curtea exterioară, era un zid exterior care se întindea în fața odăilor, pe o lungime de cincizeci de coți.

8Lungimea șirului de odăi din curtea exterioară era de cincizeci de coți, în timp ce lungimea celor din fața Locului Sfânt era de o sută de coți.

9Primul nivel de odăi avea o intrare în partea de răsărit, cum se vine la ele dinspre curtea exterioară.

10În partea de sud d  , de-a lungul zidului curții exterioare, în dreptul locului gol și în dreptul clădirii, erau și acolo odăi.

11Pasajul dinaintea lor era la fel ca cel al odăilor din partea de nord, de aceeași lungime și lățime. Toate ieșirile lor, precum și întocmirea și ușile lor erau ca ale celorlalte.

12Tot așa erau și ușile odăilor din partea de sud. Era o ușă la capătul pasajului, care se afla în fața zidului dinspre răsărit, prin care se intra în odăi.

13El mi-a spus: „Odăile din nord și odăile din sud, din fața locului gol, sunt odăile sfinte unde vor mânca lucrurile preasfinte preoții care se apropie de Domnul. Acolo vor pune lucrurile preasfinte, darurile de mâncare, jertfele pentru păcat și jertfele pentru vină, căci este un loc sfânt.

14Când preoții vor intra, ei nu vor avea voie să iasă din Locul Sfânt în curtea exterioară, fără ca să-și fi lăsat acolo hainele cu care au slujit, căci sunt sfinte. Ei se vor îmbrăca în alte haine și numai după aceea se vor apropia de curtea care este pentru popor.“

15Când a terminat de măsurat partea interioară a Casei, m-a condus afară pe poarta de răsărit și a măsurat de jur împrejur.

16A măsurat partea de răsărit cu trestia de măsurat și a găsit cinci sute de coți e  .

17A măsurat partea de nord cu trestia de măsurat și a găsit cinci sute de coți f  .

18A măsurat și partea de sud cu trestia de măsurat și a găsit cinci sute de coți.

19S-a întors spre partea de apus, a măsurat-o cu trestia de măsurat și a găsit cinci sute de coți.

20A măsurat zidul celor patru părți de jur împrejur; lungimea era de cinci sute de coți, iar lățimea tot de cinci sute de coți; el despărțea ce este sfânt de ce este obișnuit.

Copyright information for NTLR