a+ 46:1 Vezi Num. 28:11-15
b+ 45:2 Vezi nota de la 43:27; și în v. 12
c+ 46:5 Aproximativ 22 l; peste tot în capitol
d+ 46:5 Aproximativ 3,6 l; peste tot în capitol
e+ 46:22 Sensul termenului în ebraică este nesigur
f+ 46:22 Vezi nota de la 40:5; aproximativ 22 m lungime și 16 m lățime

Ezekiel 46

Reglementări privind închinarea

1Așa vorbește Stăpânul Domn : „Poarta curții interioare dinspre răsărit să fie închisă în timpul celor șase zile de lucru, dar în ziua de Sabat și în cea de lună nouă a să fie deschisă.

2Prințul să intre prin porticul porții, dinspre exterior, și să stea în dreptul ușorilor porții. Preoții să aducă arderea lui de tot și jertfele lui de pace b, iar el să se închine pe pragul porții. După aceea să iasă, iar poarta să nu fie închisă până seara.

3Poporul țării să se închine și el înaintea Domnului la intrarea acestei porți, cu prilejul Sabatelor și a lunilor noi.

4Arderea de tot pe care prințul va trebui să o aducă Domnului , în fiecare zi de Sabat, va fi de șase miei fără meteahnă și un berbec fără meteahnă.

5Ca dar de mâncare, să aducă o efă c alături de berbec, atât cât dorește alături de fiecare miel și câte un hin d de ulei alături de fiecare efă.

6În ziua unei noi luni el va trebui să aducă un vițel tânăr fără meteahnă, șase miei și un berbec; aceștia să fie fără meteahnă.

7Ca dar de mâncare să aducă o efă alături de vițel și o efă alături de berbec, iar alături de miei să pună ce va dori. De asemenea, să aducă câte un hin de ulei alături de fiecare efă.

8Când va sosi, prințul va trebui să intre prin porticul porții, iar apoi va trebui să iasă tot pe acolo.

9Când poporul țării va veni înaintea Domnului la adunările de sărbătoare, cel ce va intra pe poarta de nord ca să se închine, va trebui să iasă pe poarta de sud, iar cel ce va intra pe poarta de sud, va trebui să iasă pe poarta de nord. Să nu se întoarcă pe poarta pe care a intrat, ci să iasă prin partea opusă.

10Prințul va trebui să fie în mijlocul lor, ca să intre împreună cu ei atunci când ei vor intra și să iasă tot împreună atunci când ei vor ieși.

11De sărbători sau cu prilejul adunărilor de sărbătoare, darul de mâncare să fie de o efă alături de vițel, o efă alături de berbec, atât cât dorește alături de miei și câte un hin de ulei alături de fiecare efă.

12Când prințul va aduce Domnului ca dar de bunăvoie o ardere de tot sau o jertfă de pace, să i se deschidă poarta de răsărit. Va trebui să aducă arderea de tot și jertfa de pace așa cum se aduce în ziua de Sabat. Apoi va trebui să iasă, iar după ce va ieși, să se închidă poarta în urma lui.

13În fiecare zi va trebui să aduci Domnului ca ardere de tot un miel de un an, fără meteahnă. Să faci astfel în fiecare dimineață.

14Să mai adaugi la el, în fiecare dimineață, ca dar de mâncare, a șasea parte dintr-o efă și a treia parte dintr-un hin de ulei ca să uzi făina cu el. Acesta este un dar de mâncare care va trebui adus continuu pentru Domnul în urma unei hotărâri veșnice.

15Să se aducă mielul, darul de mâncare și uleiul în fiecare dimineață, ca o ardere de tot continuă.“

Reglementări privind proprietatea prințului

16Așa vorbește Stăpânul Domn : „Dacă prințul dă un dar din proprietatea sa unuia dintre fiii săi, proprietatea va fi și a urmașilor acestuia; va fi proprietatea lor prin moștenire.

17Dacă prințul dă un dar din proprietatea sa unuia dintre slujitorii săi, proprietatea va fi a acestuia până la anul de eliberare; apoi va trebui să o dea înapoi prințului. Moștenirea prințului este doar pentru fiii săi. Să rămână deci a lor!

18Prințul să nu ia din proprietatea celor din popor, deposedându-i astfel de moștenirea lor. Va trebui să dea fiilor săi o moștenire din proprietatea sa, ca nimeni din poporul Meu să nu fie alungat de la moștenirea lui.“

Bucătăriile pentru pregătirea sacrificiilor

19Apoi bărbatul acela m-a dus prin intrarea aflată pe aceeași parte cu poarta odăilor sfinte orientate spre nord, unde erau preoții. Și iată că în capăt, înspre apus, era un loc.

20El mi-a zis: „Acesta este locul unde preoții vor fierbe jertfa pentru vină și jertfa pentru păcat și unde vor coace darurile de mâncare, ca să nu le aducă în curtea exterioară și, astfel, să sfințească poporul.“

21M-a scos apoi în curtea exterioară și m-a pus să trec pe lângă cele patru colțuri ale curții. Și iată că în fiecare colț era câte o altă curte.

22În cele patru colțuri ale curții erau niște curți îngrădite e de patruzeci de coți lungime și de treizeci de coți lățime f; toate cele patru curți din colțuri aveau aceeași mărime.

23În interior, de jur împrejurul fiecăreia din cele patru, era un rând de zidărie, la baza căruia se aflau amenajate vetre.

24El mi-a zis: „Acestea sunt bucătăriile unde cei ce slujesc la Casă vor găti jertfele poporului.“

Copyright information for NTLR