a+ 47:1-2 Sensul în ebraică al acestor versete este nesigur
b+ 47:3 Vezi nota de la 40:5; aproximativ 550 m; și în vs. 4, 5
c+ 47:8 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la Marea Galileii până la Marea Roșie; de obicei se referă la Valea Iordanului
d+ 47:8 Marea Moartă
e+ 47:8 -9 Sau: răsărit și se coboară în Araba. Iar când se varsă în mare, / acolo unde marea este stătătoare, apele se vor vindeca.
f+ 47:10 Marea Mediterană; și în vs. 15, 19, 20
g+ 47:12 Vezi Num. 28:11-15
h+ 47:15 Sau: intrarea în Hamat; și în v. 20
i+ 47:16 LXX și Ezech. 48:1; TM: Hetlonului, pentru a intra prin Țedad, Hamat, Berota
j+ 47:17 TM: Enon, o variantă a lui Enan
k+ 47:18 Marea Moartă
l+ 47:19 Modernul Wadi el-Arish, în NE Sinaiului, sau chiar brațul răsăritean al Deltei Nilului

Ezekiel 47

Râul vindecător care izvorăște din Templu

După aceea m-a dus înapoi la intrarea Casei. Și iată că ieșea apă de sub pragul Casei, înspre răsărit, căci Casa era cu fața spre răsărit. Apa venea de sub partea dreaptă a Casei, de la sud de altar.

M-a scos prin poarta de nord și m-a făcut să ocolesc prin exterior până la poarta exterioară dinspre răsărit. Și iată că apa curgea din partea de sud. a 

Bărbatul acela a ieșit spre răsărit cu o funie de măsurat în mână, a măsurat o mie de coți b  și apoi m-a trecut prin apă. Apa era până la glezne.

A mai măsurat o mie de coți și m-a trecut iarăși prin apă. Apa era până la genunchi. A mai măsurat o mie de coți și m-a trecut din nou prin ea. Apa era până la brâu.

A măsurat încă o mie de coți și iată că apa devenise acum un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa crescuse atât de mult, încât se putea înota în ea. Aceasta devenise un râu care nu mai putea fi traversat.

El mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?“ Apoi m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului.

Când am ajuns, am mai văzut că pe malurile râului, de ambele părți, erau foarte mulți copaci.

El mi-a zis: „Această apă curge spre ținutul de răsărit, se coboară în Araba c  și se varsă în mare d . Și vărsându-se în mare, apele se vor vindeca. e 

Orice făptură vie, care mișună acolo unde curge râul, va trăi. Vor fi foarte mulți pești pentru că, acolo unde va ajunge apa aceasta, apele se vor vindeca. Pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, totul va prinde viață.

10 Pescarii vor sta pe malul lui de la En-Ghedi până En-Eglaim și va fi un loc de întins mrejele. Peștii din el vor fi de multe feluri – asemenea peștilor din Marea cea Mare. f 

11 Mlaștinile și bălțile însă nu vor fi vindecate, ci vor fi lăsate pentru sare.

12 Pe malurile râului, de ambele părți, vor crește tot felul de pomi fructiferi. Frunzele lor nu se vor veșteji și roadele lor nu se vor sfârși căci vor rodi la fiecare lună nouă g  și aceasta pentru că apa râului iese din Lăcaș. Roadele lor vor fi pentru mâncare, iar frunzele lor pentru vindecare.“

Hotarele țării

13 Așa vorbește Stăpânul Domn : „Acestea sunt hotarele țării pe care o veți împărți drept moștenire celor douăsprezece seminții ale lui Israel. Lui Iosif îi revin două părți, dar restul țării

14 s-o împărțiți în mod egal, așa cum am jurat cu mâna ridicată, că o voi da strămoșilor voștri. Țara aceasta va intra deci în moștenirea voastră.

15 Iată care trebuie să fie hotarele țării: partea de nord va fi de la Marea cea Mare, pe drumul Hetlonului, trecând de Lebo-Hamat h , spre Țedad,

16 Berota i , Sibraim (care este între hotarul Damascului și hotarul Hamatului) și Hațer-Haticon care este aproape de hotarul Hauranului.

17 Așadar hotarul va fi de la mare spre Hațar-Enan j , de-a lungul hotarului de nord al Damascului, având în nord hotarul Hamatului. Aceasta va fi partea de nord.

18 Partea de răsărit, între Hauran și Damasc, între Ghilad și țara lui Israel, va fi Iordanul. Veți măsura de la hotar până la marea de răsărit k . Aceasta va fi partea de răsărit.

19 Partea de sud va fi de la Tamar spre sud, până la apele de la Meribot-Kadeș, și apoi de-a lungul Râului Egiptului l , până la Marea cea Mare. Aceasta va fi partea de sud.

20 În partea de apus hotarul va fi Marea cea Mare până în dreptul Lebo-Hamatului. Aceasta va fi partea de apus.

21 Să vă împărțiți țara aceasta între voi, potrivit cu semințiile lui Israel.

22 S-o împărțiți prin sorț ca moștenire, atât pentru voi, cât și pentru străinii care locuiesc în mijlocul vostru și care au avut urmași în mijlocul vostru. Ei să fie pentru voi ca niște cetățeni ai lui Israel; să-și primească moștenirea prin sorț împreună cu voi în mijlocul semințiilor lui Israel.

23 Să le dați moștenirea în seminția în care s-au așezat să locuiască, zice Stăpânul Domn.

Copyright information for NTLR