a+ 48:1 Sau: intrarea în Hamat
b+ 48:8 Vezi nota de la 40:5; aproximativ 13,5 km
c+ 48:9 Aproximativ 5,5 km
d+ 48:15 Aproximativ 2,7 km
e+ 48:16 Aproximativ 2,7 km
f+ 48:17 Aproximativ 135 m
g+ 48:28 Vezi nota de la 47:19
h+ 48:28 Marea Mediterană
i+ 48:35 Aproximativ 9 km
j+ 48:35 Ebr.: YHWH-Șama

Ezekiel 48

Noua împărțire administrativă a țării

Numele semințiilor moștenitoare sunt acestea: de la marginea de nord, de-a lungul drumului spre Hetlon, de la Lebo-Hamat a  spre Hațar-Enan, până la hotarul de nord al Damascului dinspre Hamat, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Dan.

De la hotarul cu Dan, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Așer.

De la hotarul cu Așer, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Neftali.

De la hotarul cu Neftali, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Manase.

De la hotarul cu Manase, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Efraim.

De la hotarul cu Efraim, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Ruben.

De la hotarul cu Ruben, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Iuda.

De la hotarul cu Iuda, de la răsărit la apus, să fie ținutulsfânt adus ca dar; să aibă douăzeci și cinci de mii de coți b  lățime, iar lungimea lui să fie cât una din părțile de la răsărit la apus; Lăcașul să fie în mijlocul lui.

Din acest dar, o suprafață de douăzeci și cinci de mii de coți lungime și zece mii de coți c  lățime să fie a Domnului.

10 Acest dar sfânt să fie al preoților: în nord să aibă o lungime de douăzeci și cinci de mii de coți, în apus să aibă o lățime de zece mii de coți, în răsărit tot zece mii de coți, iar în sud o lungime de douăzeci și cinci de mii de coți; Lăcașul să fie în mijlocul ținutului.

11 El să fie dat preoților consacrați, urmașii lui Țadok, care au păzit rânduiala Mea și nu s-au dus în rătăcire ca leviții, atunci când israeliții rătăceau departe de Mine.

12 Să fie al preoților, ca un dar din suprafața sfântă a țării, un loc preasfânt lângă hotarul leviților.

13 Leviții să aibă o parte lângă hotarul preoților, de douăzeci și cinci de mii de coți lungime și de zece mii de coți lățime; pe toată lungimea să fie de douăzeci și cinci de mii de coți și pe lățime să fie de zece mii de coți.

14 Nu vor putea să vândă sau să schimbe și nici să înstrăineze această cea mai bună parte a țării, căci este sfântă pentru Domnul.

15 Suprafața rămasă, adică cinci mii de coți d  pe lățime și douăzeci și cinci de mii de coți pe lungime, să fie dată ca loc pentru folosul cetății, pentru locuințe și pentru pășune. Cetatea să fie în mijlocul ei.

16 Iată care să-i fie măsurile: în partea de nord – patru mii cinci sute de coți e , în partea de sud – patru mii cinci sute, în partea de răsărit – patru mii cinci sute și în partea de apus – patru mii cinci sute.

17 Pășunea pentru cetate să fie de două sute cincizeci de coți f  în partea de nord, două sute cincizeci în partea de sud, două sute cincizeci în partea de răsărit și două sute cincizeci în partea de apus.

18 Pământul care mai rămâne pe lungime, alături de ținutul sfânt, va fi de zece mii de coți în partea de răsărit și zece mii în partea de apus, de-a lungul ținutului sfânt. Recolta lui să fie folosită pentru hrana lucrătorilor cetății.

19 Lucrătorii cetății, care îl vor cultiva, vor fi din toate semințiile lui Israel.

20 Tot ținutul sfânt să fie de douăzeci și cinci de mii de coțilungime și douăzeci și cinci de mii de coțilățime, o suprafață pătrată care cuprinde și proprietatea cetății.

21 Ceea ce mai rămâne de-o parte și de alta a ținutului sfânt și a proprietății cetății să fie a prințului, de-a lungul celor douăzeci și cinci de mii de coți ai ținutului sfânt până la hotarul de răsărit, iar în apus, de-a lungul celor douăzeci și cinci de mii de coți până la hotarul de apus, mergând în paralel cu proprietățile semințiilor. Aceste suprafețe vor fi ale prințului. Ținutul sfânt și Sanctuarul Casei să fie în mijlocul lor.

22 Astfel proprietatea leviților și proprietatea cetății vor fi în mijlocul proprietății prințului. Tot ținutul dintre hotarul lui Iuda și hotarul lui Beniamin să fie al prințului.

23 Iată celelalte seminții moștenitoare: de la răsărit la apus, o parte să fie pentru Beniamin.

24 De la hotarul cu Beniamin, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Simeon.

25 De la hotarul cu Simeon, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Isahar.

26 De la hotarul cu Isahar, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Zabulon.

27 De la hotarul cu Zabulon, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Gad.

28 De la hotarul lui Gad, în partea de sud, hotarul să meargă spre sud, de la Tamar înspre apele de la Meribat-Kadeș și apoi de-a lungul Râului Egiptului g  până la Marea cea Mare h .

29 Aceasta este țara pe care va trebui s-o împărțiți prin sorț ca moștenire semințiilor lui Israel și acestea sunt proprietățile lor, zice Stăpânul Domn.

Porțile Ierusalimului

30 Iată care vor fi ieșirile cetății: în partea de nord, care măsoară patru mii cinci sute de coți,

31 vor fi trei porți (porțile cetății vor purta numele semințiilor lui Israel): o poartă pentru Ruben, o poartă pentru Iuda și o poartă pentru Levi;

32 în partea de răsărit, care măsoară patru mii cinci sute de coți, vor fi trei porți: o poartă pentru Iosif, o poartă pentru Beniamin și o poartă pentru Dan;

33 în partea de sud, care măsoară patru mii cinci sute de coți, vor fi trei porți: o poartă pentru Simeon, o poartă pentru Isahar și o poartă pentru Zabulon;

34 în partea de apus, care măsoară patru mii cinci sute de coți, vor fi trei porți: o poartă pentru Gad, o poartă pentru Așer și o poartă pentru Neftali.

35 De jur împrejurul cetății vor fi optsprezece mii de coți i  și, din ziua aceea, numele ei va fi: « Domnul este acolo j »“.

Copyright information for NTLR