a+ 48:1 Sau: intrarea în Hamat
b+ 48:8 Vezi nota de la 40:5; aproximativ 13,5 km
c+ 48:9 Aproximativ 5,5 km
d+ 48:15 Aproximativ 2,7 km
e+ 48:16 Aproximativ 2,7 km
f+ 48:17 Aproximativ 135 m
g+ 48:28 Vezi nota de la 47:19
h+ 48:28 Marea Mediterană
i+ 48:35 Aproximativ 9 km
j+ 48:35 Ebr.: YHWH-Șama

Ezekiel 48

Noua împărțire administrativă a țării

1Numele semințiilor moștenitoare sunt acestea: de la marginea de nord, de-a lungul drumului spre Hetlon, de la Lebo-Hamat a spre Hațar-Enan, până la hotarul de nord al Damascului dinspre Hamat, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Dan.

2De la hotarul cu Dan, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Așer.

3De la hotarul cu Așer, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Neftali.

4De la hotarul cu Neftali, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Manase.

5De la hotarul cu Manase, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Efraim.

6De la hotarul cu Efraim, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Ruben.

7De la hotarul cu Ruben, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Iuda.

8De la hotarul cu Iuda, de la răsărit la apus, să fie ținutulsfânt adus ca dar; să aibă douăzeci și cinci de mii de coți b lățime, iar lungimea lui să fie cât una din părțile de la răsărit la apus; Lăcașul să fie în mijlocul lui.

9Din acest dar, o suprafață de douăzeci și cinci de mii de coți lungime și zece mii de coți c lățime să fie a Domnului.

10Acest dar sfânt să fie al preoților: în nord să aibă o lungime de douăzeci și cinci de mii de coți, în apus să aibă o lățime de zece mii de coți, în răsărit tot zece mii de coți, iar în sud o lungime de douăzeci și cinci de mii de coți; Lăcașul să fie în mijlocul ținutului.

11El să fie dat preoților consacrați, urmașii lui Țadok, care au păzit rânduiala Mea și nu s-au dus în rătăcire ca leviții, atunci când israeliții rătăceau departe de Mine.

12Să fie al preoților, ca un dar din suprafața sfântă a țării, un loc preasfânt lângă hotarul leviților.

13Leviții să aibă o parte lângă hotarul preoților, de douăzeci și cinci de mii de coți lungime și de zece mii de coți lățime; pe toată lungimea să fie de douăzeci și cinci de mii de coți și pe lățime să fie de zece mii de coți.

14Nu vor putea să vândă sau să schimbe și nici să înstrăineze această cea mai bună parte a țării, căci este sfântă pentru Domnul.

15Suprafața rămasă, adică cinci mii de coți d pe lățime și douăzeci și cinci de mii de coți pe lungime, să fie dată ca loc pentru folosul cetății, pentru locuințe și pentru pășune. Cetatea să fie în mijlocul ei.

16Iată care să-i fie măsurile: în partea de nord – patru mii cinci sute de coți e, în partea de sud – patru mii cinci sute, în partea de răsărit – patru mii cinci sute și în partea de apus – patru mii cinci sute.

17Pășunea pentru cetate să fie de două sute cincizeci de coți f în partea de nord, două sute cincizeci în partea de sud, două sute cincizeci în partea de răsărit și două sute cincizeci în partea de apus.

18Pământul care mai rămâne pe lungime, alături de ținutul sfânt, va fi de zece mii de coți în partea de răsărit și zece mii în partea de apus, de-a lungul ținutului sfânt. Recolta lui să fie folosită pentru hrana lucrătorilor cetății.

19Lucrătorii cetății, care îl vor cultiva, vor fi din toate semințiile lui Israel.

20Tot ținutul sfânt să fie de douăzeci și cinci de mii de coțilungime și douăzeci și cinci de mii de coțilățime, o suprafață pătrată care cuprinde și proprietatea cetății.

21Ceea ce mai rămâne de-o parte și de alta a ținutului sfânt și a proprietății cetății să fie a prințului, de-a lungul celor douăzeci și cinci de mii de coți ai ținutului sfânt până la hotarul de răsărit, iar în apus, de-a lungul celor douăzeci și cinci de mii de coți până la hotarul de apus, mergând în paralel cu proprietățile semințiilor. Aceste suprafețe vor fi ale prințului. Ținutul sfânt și Sanctuarul Casei să fie în mijlocul lor.

22Astfel proprietatea leviților și proprietatea cetății vor fi în mijlocul proprietății prințului. Tot ținutul dintre hotarul lui Iuda și hotarul lui Beniamin să fie al prințului.

23Iată celelalte seminții moștenitoare: de la răsărit la apus, o parte să fie pentru Beniamin.

24De la hotarul cu Beniamin, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Simeon.

25De la hotarul cu Simeon, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Isahar.

26De la hotarul cu Isahar, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Zabulon.

27De la hotarul cu Zabulon, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Gad.

28De la hotarul lui Gad, în partea de sud, hotarul să meargă spre sud, de la Tamar înspre apele de la Meribat-Kadeș și apoi de-a lungul Râului Egiptului g până la Marea cea Mare h.

29Aceasta este țara pe care va trebui s-o împărțiți prin sorț ca moștenire semințiilor lui Israel și acestea sunt proprietățile lor, zice Stăpânul Domn.

Porțile Ierusalimului

30Iată care vor fi ieșirile cetății: în partea de nord, care măsoară patru mii cinci sute de coți,

31vor fi trei porți (porțile cetății vor purta numele semințiilor lui Israel): o poartă pentru Ruben, o poartă pentru Iuda și o poartă pentru Levi;

32în partea de răsărit, care măsoară patru mii cinci sute de coți, vor fi trei porți: o poartă pentru Iosif, o poartă pentru Beniamin și o poartă pentru Dan;

33în partea de sud, care măsoară patru mii cinci sute de coți, vor fi trei porți: o poartă pentru Simeon, o poartă pentru Isahar și o poartă pentru Zabulon;

34în partea de apus, care măsoară patru mii cinci sute de coți, vor fi trei porți: o poartă pentru Gad, o poartă pentru Așer și o poartă pentru Neftali.

35De jur împrejurul cetății vor fi optsprezece mii de coți i și, din ziua aceea, numele ei va fi: « Domnul este acolo j»“.

Copyright information for NTLR