a+ 5:7 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă (vezi și 11:12 ): Ați făcut

Ezekiel 5

1„Tu, fiul omului, ia-ți o sabie ascuțită și folosește-o ca pe un brici de ras! Rade-ți capul și barba, după care ia o cumpănă de cântărit și împarte părul!

2Când se vor împlini zilele asediului, să arzi o treime din el în mijlocul cetății. Apoi să iei o altă treime și s-o tai cu sabia,mergând de jur împrejurul cetății, iar o treime s-o arunci în vânt. Căci voi da drumul la o sabie după ei.

3Totuși să iei un mic număr de fire de păr, pe care să le păstrezi în poalele hainei tale.

4Dintre acestea să iei câteva și să le arunci în mijlocul focului, ca să ardă în el. Din ele va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel.“

5Așa vorbește Stăpânul Domn : „Acesta este Ierusalimul pe care Eu l-am pus în mijlocul neamurilor și împrejurul căruia am așezat țări.

6El s-a răzvrătit față de judecățile Mele, devenind chiar mai rău decât neamurile, și față de poruncile Mele, devenind chiar mai rău decât țările din jurul lui. Într-adevăr, el a respins judecățile Mele și nu a urmat poruncile Mele.

7De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn : «Ați fost mai nesupuși până și decât neamurile care vă înconjoară, neurmând poruncile Mele și neîmplinind rânduielile Mele. Nu ați făcut nici măcar a  după rânduielile neamurilor care vă înconjoară!

8Din cauza aceasta, așa zice Stăpânul Domn : ‘Iată, Eu Însumi sunt împotriva ta și Îmi voi împlini în mijlocul tău judecățile, chiar sub privirea neamurilor.

9Îți voi face ceea ce n-am mai făcut și nici nu voi mai face, și aceasta se va întâmpla din cauza tuturor urâciunilor tale.

10De aceea, în mijlocul tău, părinții își vor mânca copiii, iar copiii își vor mânca părinții. Voi face în tine judecată și-ți voi împrăștia întreaga rămășiță în toate vânturile.

11De aceea, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn , pentru că ai întinat Lăcașul Meu cu toate spurcăciunile tale și cu toate urâciunile tale, Îmi voi întoarce și Eu ochii de la tine! Nu te voi mai privi cu îndurare și nu te voi cruța!

12O treime din poporul tău va muri de molimă și va fi nimicită de foamete chiar în mijlocul tău, o altă treime va cădea ucisă de sabie împrejurul tău și o altă treime va fi împrăștiată în toate vânturile, iar Eu o voi urmări cu sabia.

13Îmi voi potoli mânia, Îmi voi domoli furia față de ei și Mă voi liniști; când Îmi voi fi pomolit furia Mea față de ei, vor ști că Eu, Domnul , am vorbit în gelozia Mea.

14Te voi da pradă ruinei și batjocurii printre neamurile care te înconjoară, înaintea tuturor trecătorilor.

15Vei ajunge de rușine și de batjocură, vei fi o pildă și o pricină de groază pentru neamurile din jurul tău atunci când voi aduce împotriva ta judecățile, cu mânie, cu furie și cu pedepse aspre. Eu, Domnul , am vorbit.

16Când voi trimite împotriva voastră săgețile ucigătoare ale foametei, – care vor fi pentru distrugere și pe care Eu le voi trimite spre nimicirea voastră –, voi înăspri foametea în mijlocul vostru și vă voi zdrobi toiagul pâinii.

17Voi trimite peste voi foametea și fiarele sălbatice și veți fi lăsați fără copii; molima și vărsarea de sânge vor trece pe la voi și voi aduce sabia împotriva voastră. Eu, Domnul , am vorbit.’»“

Copyright information for NTLR