a+ 6:14 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM: Ribla

Ezekiel 6

Profeție împotriva idolatrului Israel

1Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a vorbit astfel:

2„Fiul omului, îndreaptă-ți fața spre munții lui Israel și profețește împotriva lor.

3Să spui: «Munți ai lui Israel, ascultați Cuvântul Stăpânului Domn! Așa vorbește Stăpânul Domn către munți și către dealuri, către trecători și către văi: ‘Iată, voi aduce împotriva voastră sabia și vă voi nimici înălțimile.

4Altarele voastre vor fi pustiite și altarele voastre pentru tămâiere vor fi zdrobite. Îi voi doborî pe răniții voștri înaintea idolilor voștri.

5Voi așeza hoiturile israeliților înaintea idolilor lor și le voi împrăștia oasele de jur împrejurul altarelor lor.

6Pretutindeni unde veți locui, cetățile vor fi pustiite și înălțimile vor fi dărâmate, astfel încât altarele voastre vor fi pustiite și devastate, idolii voștri vor fi zdrobiți și desființați, altarele voastre pentru tămâiere vor fi dărâmate, iar lucrările voastre vor fi nimicite.

7Cel lovit de moarte va cădea înaintea ochilor voștri și veți ști atunci că Eu sunt Domnul.

8Voi lăsa însă în viață câțiva fugari de-ai voștri, care vor scăpa de sabie printre neamuri, atunci când vă voi împrăștia în diferite țări.

9Acolo, printre neamurile unde au fost duși în captivitate, fugarii voștri își vor aminti de Mine, Cel Care am fost mâhnit din pricina inimii lor adultere, care s-a depărtat de Mine, și din pricina ochilor lor care priveau cu poftă după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de toate răutățile pe care le-au săvârșit și de toate urâciunile lor.

10Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul și că nu în zadar am zis că le voi face răul acesta.’»“

11Așa vorbește Stăpânul Domn : „Bate din palme, dă din picioare și zi: «Vai!», din cauza tuturor urâciunilor și răutăților Casei lui Israel, care va fi doborâtă de sabie, de foamete și de molimă!

12Cel de departe va muri de molimă și cel de aproape va cădea răpus de sabie; iar cel ce va fi lăsat și cruțat va muri de foame. Așa Îmi voi domoli furia împotriva lor.

13Și vor ști că Eu sunt Domnul , atunci când cei străpunși ai lor vor zăcea printre idolii lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt, pe orice vârf de munte, sub orice copac verde și sub orice stejar stufos, adică în toate locurile unde au ars tămâie mirositoare tuturor idolilor lor.

14Îmi voi întinde mâna împotriva lor și voi da țara pradă devastării și distrugerii din pustie până la Dibla a  , în toate așezările lor. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul. “

Copyright information for NTLR