a+ 7:5 Câteva mss TM; cele mai multe mss TM: « Iată, vine un dezastru! Un dezastru nemaipomenit!
b+ 7:10 Sensul termenului în ebraică este nesigur
c+ 7:13 Probabil cu referire la anul de veselie (vezi Lev. 25 )
d+ 7:1 7 Sau: genunchii se vor înmuia

Ezekiel 7

Iminența dezastrului

Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

„Fiul omului, așa îi vorbește Stăpânul Domn țării lui Israel: «Sfârșitul! A venit sfârșitul peste cele patru colțuri ale țării!

Acum sfârșitul este peste tine! Voi trimite mânia Mea împotriva ta. Te voi judeca după cum ți-e umbletul și voi pune peste tine povara tuturor urâciunilor tale.

Nu mă voi uita cu milă la tine și nu te voi cruța, ci îți voi răsplăti după cum ți-e umbletul și potrivit cu urâciunile care au loc în mijlocul tău. Și vei ști astfel că Eu sunt Domnul. »

Așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, vine dezastru peste dezastru a !

Vine sfârșitul! Vine sfârșitul! S-a deșteptat împotriva ta! Iată-l venind!

Vine osânda peste tine, locuitor al țării! Vine vremea! Ziua este aproape! Pe munți este panică, nu strigăte de bucurie!

Acum sunt aproape să-Mi revărs furia asupra ta și să-Mi consum mânia împotriva ta. Te voi judeca după cum ți-e umbletul și îți voi face după toate urâciunile tale.

Nu mă voi uita cu milă la tine și nu te voi cruța, ci îți voi răsplăti după cum ți-e umbletul și potrivit cu urâciunile care au loc în mijlocul tău. Și vei ști astfel că Cel Ce lovește sunt Eu, Domnul!

10 Iată ziua! Iat-o că vine! Vine osânda b ! Ramura a înmugurit! Aroganța a înfrunzit!

11 Violența s-a înălțat ca să slujească de toiag răutății: nu va mai rămâne nimic din ei, nici din mulțimea lor, nici din bogăția lor; nu va mai rămâne nimic deosebit între ei.

12 Vine vremea! Se apropie ziua! Să nu se bucure cumpărătorul, iar vânzătorul să nu bocească, deoarece mânia se va revărsa peste toată mulțimea.

13 Căci vânzătorul nu se va mai întoarce la ceea ce a vândut c , cât timp trăiesc amândoi, fiindcă viziunea cu privire la mulțime nu se va schimba. Din cauza nelegiuirilor lor, nu-și vor scăpa viața nici unul.

14 Sunați din trâmbiță și pregătiți totul! Nici unul însă nu va merge la luptă, căci mânia Mea se va revărsa peste toată mulțimea.

15 Pe stradă va fi sabia, iar în casă – molima și foametea. Cine va fi pe câmp va muri de sabie, iar pe cel ce va fi în cetate îl vor devora foametea și molima.

16 Cei ce vor scăpa cu viață dintre ei se vor afla în munți, ca porumbeii văilor, gemând cu toții, fiecare pentru nelegiuirea lui.

17 Toate mâinile vor slăbi și pe toți genunchii se va scurge apă d .

18 Se vor încinge cu saci și tremurul îi va cuprinde pe toți. Toate fețele vor fi acoperite de rușine și toate capetele vor fi rase.

19 Își vor arunca argintul pe străzi, iar aurul le va fi ca o necurăție. Argintul și aurul lor nu vor putea să-i scape în ziua furiei Domnului ; nu vor putea nici să le sature sufletul, nici să le umple pântecele, căci ele au fost cauza care i-a făcut să cadă în nelegiuire.

20 Se mândreau cu frumusețea podoabelor lor, din care își făceau chipurile urâciunilor lor, ale idolilor lor respingători. De aceea le voi preface într-o necurăție.

21 Le voi da ca pradă în mâna străinilor, vor fi de jaful celor răi de pe pământ și ei le vor pângări.

22 Îmi voi întoarce fața de la ei și prădătorii vor întina prețiosul Meu Lăcaș; vor intra în el și-l vor întina.

23 Pregătește lanțul, căci țara este plină de vărsare de sânge, iar cetatea este plină de violență.

24 Voi aduce cele mai rele neamuri ca să le ia în stăpânire casele; voi pune capăt mândriei celor puternici, iar sanctuarele lor vor fi pângărite.

25 Când va veni teroarea, ei vor căuta pacea, dar nu o vor găsi.

26 Va veni dezastru după dezastru, va sosi veste după veste. Atunci vor încerca să găsească o viziune din partea profetului, dar învățătura din Lege a preotului va fi pierdută și sfatul bătrânilor la fel.

27 Regele va jeli, prințul va fi îmbrăcat în disperare și mâinile poporului din țară vor tremura. Le voi face după umbletele lor și-i voi judeca după legile lor. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul. »“

Copyright information for NTLR