Ezekiel 9

Uciderea idolatrilor

1După aceea a strigat cu glas tare în auzul urechilor mele, zicând: „Să se apropie străjerii cetății, fiecare cu arma lui de distrugere!“

2Deodată au apărut șase bărbați, venind dinspre drumul Porții de Sus, care este înspre nord, fiecare cu arma lui distrugătoare în mână. Între ei era un om îmbrăcat în haine de in, care avea la brâu o călimară. Ei au venit și s-au oprit în apropierea altarului de bronz.

3Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat dintre heruvimii de unde era și a venit deasupra pragului Casei. Apoi El l-a chemat pe bărbatul care era îmbrăcat în haine de in și care avea călimara la brâu.

4Domnul i-a zis: „Străbate cetatea, străbate Ierusalimul și fă un semn pe frunțile celor ce suspină și gem din cauza tuturor urâciunilor care se săvârșesc în mijlocul ei.“

5Iar celorlalți le-a zis în auzul urechilor mele: „Străbateți cetatea în urma lui și ucideți! Ochii voștri să nu arate milă și să nu cruțați pe nimeni!

6Bătrâni și tineri, fecioare, copii și femei, pe toți să-i ucideți! Însă de toți aceia care au primit semnul să nu vă atingeți! Începeți chiar din Lăcașul Meu!“ Așa că ei au început cu bătrânii care erau înaintea Casei.

7El le-a zis: „Pângăriți Casa și umpleți-i curțile cu morți! Porniți!“ Ei au pornit și au început să ucidă prin cetate.

8În timp ce ucideau ei, eu am rămas singur. Atunci am căzut cu fața la pământ și am strigat, zicând: – Ah, Stăpâne Doamne! Vei distruge Tu toată rămășița lui Israel, revărsându-Ți furia peste Ierusalim?

9– Păcatul Casei lui Iuda și al Casei lui Israel este mare, mi-a zis El, este foarte mare. Țara este plină de vărsare de sânge, iar cetatea este plină de nedreptate, căci ei zic: „ Domnul a părăsit țara și Domnul nu vede!“

10De aceea nu voi avea milă de ei și nu-i voi cruța, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor.

11Deodată bărbatul îmbrăcat în haine de in și cu călimara la brâu s-a întors cu următorul mesaj: „Am făcut cum ai poruncit!“

Copyright information for NTLR