Ezekiel 17

Alegoria viței și a celor doi vulturi

1Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

2„Fiul omului, rostește o pildă, spune-i o parabolă Casei lui Israel!

3Spune-i: «Așa vorbește Stăpânul Domn : ‘Un vultur măreț, cu aripi mari, cu pene lungi, cu penaj bogat și divers colorat, a venit în Liban și, prinzând vârful unui cedru,

4i-a rupt cea mai de sus rămurea, a dus-o într-o țară de negustori și a sădit-o într-o cetate de negoț.

5Apoi a luat sămânță din țară și a semănat-o într-un pământ roditor. A pus-o lângă o apă mare și a sădit-o ca pe o salcie.

6Sămânța a încolțit și s-a făcut o viță întinsă, dar nu prea înaltă; ramurile îi erau întoarse spre vultur, iar rădăcinile erau sub el. Astfel ea a ajuns o viță care a dat lăstari și a făcut mlădițe.

7Mai era însă un alt vultur măreț, cu aripi mari și cu penaj bogat. Și iată că vița aceasta și-a îndreptat cu lăcomie rădăcinile spre el și și-a întins mlădițele spre el ca să i se dea mai multă apă decât pe terasa unde fusese sădită,

8cu toate că fusese plantată pe un teren bun și lângă o apă mare, în așa fel încât să facă ramuri, să dea rod și să devină o viță minunată.’

9Prin urmare, spune-le că așa vorbește Stăpânul Domn : ‘Oare-i va merge bine? Oare nu-i vor fi smulse rădăcinile și nu-i vor fi tăiate roadele?! I se vor veșteji toate frunzele, i se va usca butucul și nu va fi nevoie nici de braț puternic, nici de oameni mulți pentru ca rădăcinile să-i fie îndepărtate!

10Iată că este sădită! Îi va merge bine oare? Când vântul de răsărit va sufla împotriva ei, oare nu se va usca ea de tot? Oare nu se va usca chiar pe terasa unde a încolțit?’»“

11Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

12„Întreabă această Casă răzvrătită: «Nu știți ce înseamnă aceste lucruri?» Apoi spune-le: «Iată, împăratul Babilonului a venit la Ierusalim, i-a luat regele și prinții și i-a dus cu el în Babilon.

13Apoi a luat un membru al casei regale și a încheiat un legământ cu el, punându-l sub jurământ. Totodată i-a luat și pe conducătorii țării,

14ca să slăbească regatul, așa încât să nu se mai ridice, ci să păzească legământul, rămânându-i loial.

15Dar regele s-a răzvrătit împotriva lui și a trimis un sol în Egipt, ca să-i dea cai și un mare număr de oameni. Va reuși el oare? Cel ce a făcut aceste lucruri va scăpa el oare? Să rupă el legământul și să scape?

16Viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn , că regele va muri în Babilon, acolo unde locuiește împăratul care l-a pus să domnească, al cărui jurământ l-a disprețuit și al cărui legământ l-a rupt.

17Oștirea cea mare și poporul cel numeros al lui Faraon nu va putea face nimic în război, când se vor înălța rampe de asalt și se vor zidi întărituri pentru nimicirea multor vieți.

18Pentru că a disprețuit jurământul, rupând legământul, pentru că, deși a încheiat unlegământ, a făcut totuși toate aceste lucruri, nu va scăpa!

19De aceea, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn , că voi întoarce împotriva lui jurământul Meu pe care l-a disprețuit și legământul Meu pe care l-a rupt.

20Îmi voi arunca asupra lui plasa și va fi prins în lațul Meu; îl voi duce în Babilon și îl voi judeca acolo pentru necredincioșia arătată față de Mine.

21Toți fugarii din trupele lui vor cădea loviți de sabie, iar pe cei ce vor rămâne îi voi împrăștia în toate vânturile. Și veți ști astfel că Eu, Domnul , am vorbit.»

22Așa vorbește Stăpânul Domn : «Eu Însumi voi rupe o rămurea din vârful măreț al unui cedru și o voi sădi. Din vârful ramurilor lui voi rupe o mlădiță firavă pe care Eu Însumi o voi planta pe un munte înalt și măreț.

23O voi planta pe muntele cel mai înalt al lui Israel. Acesteia îi vor crește ramuri, va da roade și va deveni un cedru maiestuos. Păsări de tot felul se vor așeza în el și la umbra ramurilor lui vor locui tot felul de înaripate.

24Și toți copacii câmpiei vor ști că Eu, Domnul , pot să smeresc un copac înalt și pot să înalț un copac neînsemnat, pot să usuc un copac plin de viață și pot face să înflorească un copac uscat.» Eu, Domnul , am vorbit și așa voi face.“

Copyright information for NTLR