a+ 18:6 O masă ritualică organizată pe înălțimile consacrate cultelor idolatre; și în vs. 11, 15
b+ 18:17 LXX (vezi și v. 8 ); TM: El nu-l asuprește pe cel sărac

Ezekiel 18

Responsabilitatea morală este individuală

1Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

2„De ce continuați să folosiți această zicală în țara lui Israel, și anume: «Părinții au mâncat struguri acri, și copiilor li s-au strepezit dinții»?

3Viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn , că nu veți mai folosi această zicală în Israel!

4Iată că toate sufletele sunt ale Mele. Atât sufletul tatălui, cât și sufletul fiului sunt ale Mele. Sufletul care păcătuiește, acela va muri!

5Omul care este drept, care face judecată și dreptate,

6care nu mănâncă pe munți a, nu-și ridică ochii spre idolii Casei lui Israel, nu o necinstește pe soția semenului său și nu se apropie de o femeie în timpul necurăției ei,

7care nu asuprește pe nimeni, dă înapoi datornicului garanția, nu comite jaf, dă din pâinea lui celui flămând și îl îmbracă cu o haină pe cel gol,

8care nu împrumută cu dobândă și nu ia camătă de la nimeni, care își ferește mâna de nelegiuire și judecă după adevăr între om și om,

9care urmează hotărârile Mele și păzește rânduielile Mele, lucrând cu credincioșie, un astfel de om drept în mod sigur va trăi, zice Stăpânul Domn.

10Dacă unui astfel de om i se naște un fiu violent, care varsă sânge sau face oricare din lucrurile acestea

11și nu face nici unul din lucrurile bune, ci mănâncă pe munți, o necinstește pe soția semenului său,

12îl asuprește pe cel sărac și pe cel nevoiaș, comite jaf, nu dă înapoi garanția, își ridică ochii spre idoli, săvârșește urâciuni,

13dă împrumut cu dobândă și ia camătă, oare va trăi un asemenea om? Nu, nu va trăi! Pentru că a săvârșit toate aceste urâciuni, va muri cu siguranță, iar sângele lui va cădea asupra capului său.

14Dar să zicem că și lui i se naște un fiu. Acesta vede toate păcatele pe care le săvârșește tatăl său, dar, deși le vede, totuși nu le face.

15El nu mănâncă pe munți, nu-și ridică ochii spre idolii Casei lui Israel, nu o necinstește pe soția semenului său,

16nu asuprește pe nimeni, nu reține garanția, nu comite jaf, dă din pâinea lui celui flămând și îl îmbracă cu o haină pe cel gol.

17El își ferește mâna de nelegiuire b, nu ia dobândă de pe împrumuturi, împlinește rânduielile Mele și umblă după hotărârile Mele. Un astfel de om nu va muri din cauza nelegiuirii tatălui său, ci, în mod sigur, va trăi!

18Dar tatăl său, care s-a îndeletnicit cu asuprirea, care l-a tâlhărit pe fratele său și care a făcut ce nu este bine în poporul său, omul acela va muri din cauza nelegiuirii sale.

19Voi însă ziceți: «De ce să nu fie responsabil și fiul de nelegiuirea tatălui său?» Pentru că fiul a făcut judecată și dreptate și pentru că a păzit toate hotărârile Mele și le-a împlinit! De aceea, în mod sigur el va trăi!

20Sufletul care păcătuiește, acela va muri! Fiul nu va fi responsabil de nelegiuirea tatălui și nici tatăl de nelegiuirea fiului. După cum dreptatea celui drept îi va fi de folos doar lui, tot așa răutatea celui rău se va răsfrânge doar asupra lui.

21Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit, păzește toate hotărârile Mele și face judecată și dreptate, în mod sigur el va trăi și nu va muri.

22Toate fărădelegile pe care le-a săvârșit nu i se vor mai aminti! El va trăi din pricina dreptății pe care a înfăptuit-o.

23Doresc Eu moartea celui rău? zice Stăpânul Domn. Oare nu doresc mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască?

24Tot astfel, dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui și săvârșește nedreptate, asemenea tuturor urâciunilor săvârșite de cel rău, va trăi el oare? Toată dreptatea pe care a înfăptuit-o nu i se va mai aminti. Din cauza necredincioșiei de care a dat dovadă și din cauza păcatelor pe care le-a săvârșit, el va muri.

25Totuși, voi ziceți: «Calea Stăpânului nu este dreaptă!» Ascultă, casă a lui Israel! Calea Mea nu este dreaptă? Oare nu căile voastre sunt cele nedrepte?

26Dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui și săvârșește nedreptate, el va muri din pricina aceasta; va muri din pricina nedreptății pe care a săvârșit-o.

27Tot astfel, dacă cel rău se întoarce de la răutatea în care trăiește și face judecată și dreptate, își va salva viața.

28Dacă își vede starea și se întoarce de la toate nelegiuirile pe care le-a săvârșit, va trăi cu siguranță și nu va muri.

29Voi însă, cei din Casa lui Israel, spuneți: «Calea Stăpânului nu este dreaptă!» Calea Mea nu este dreaptă, casă a lui Israel? Oare nu căile voastre sunt cele nedrepte?

30De aceea vă voi judeca pe fiecare după umbletele voastre, casă a lui Israel, zice Stăpânul Domn. Pocăiți-vă și întoarceți-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca nelegiuirea să nu vă mai fie o pricină de poticnire!

31Aruncați de la voi toate fărădelegile pe care le-ați săvârșit și faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou! Pentru ce vrei să mori, casă a lui Israel?

32Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Stăpânul Domn. Întoarceți-vă deci și veți trăi!“

Copyright information for NTLR