a+ 19:7 LXX; Tg: Le spărgea fortărețele. Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; TM conține, lit.: Le cunoștea văduvele (sau fortărețele ); de aici, posibil: Făcea rău femeilor, văduvindu-le
b+ 19:10 Două mss TM; cele mai multe mss TM: în sângele tău

Ezekiel 19

Bocet pentru prinții lui Israel

1Iar tu înalță un cântec de jale despre prinții lui Israel!

2Spune: „Ce era mama ta? Era o leoaică printre lei! Ea stătea întinsă în mijlocul leilor tineri, crescându-și puii.

3L-a crescut pe unul din puii ei și acesta a devenit un leu tânăr. El s-a obișnuit să sfâșie prada și a ajuns să mănânce oameni.

4Când au auzit neamurile despre el, l-au prins în groapa lor și l-au dus în lanțuri în țara Egiptului.

5Când și-a văzut așteptareaneîmplinităși speranța spulberată, leoaica l-a luat pe un alt pui de-al ei și l-a pus leu conducător.

6El a umblat printre lei până a devenit un leu tânăr. A învățat să sfâșie prada și a ajuns să mănânce oameni.

7Dădea buzna în fortărețele aoamenilorși le devasta cetățile. Țara, cu tot ce cuprindea ea, era îngrozită la auzul răgetului său.

8Atunci neamurile din provinciile vecine s-au îndreptat împotriva lui, și-au aruncat plasa asupra lui și el a fost prins în groapa lor.

9L-au pus într-o cușcă, în lanțuri, l-au dus la împăratul Babilonului și l-au așezat în temniță, ca să nu i se mai audă glasul pe munții lui Israel.

10Mama ta era ca o viță în via ta, bplantată lângă ape. Datorită belșugului de apă, ea era roditoare și plină de mlădițe.

11Mlădițele ei erau așa de tari, încât se puteau face din ele sceptre domnești. Ea se înălța prin frunzișul stufos, și se făcea observată prin înălțimea ei și prin mulțimea mlădițelor ei.

12Dar a fost smulsă cu furie și aruncată la pământ. Vântul de răsărit a făcut-o să se ofilească, roadele i-au fost zdrobite, iar mlădițele ei cele tari s-au uscat și au fost arse de foc.

13Acum ea este plantată în pustie, într-un pământ uscat și secetos.

14Din butucul ei a ieșit un foc, care i-a mistuit roadele. Și astfel nu a mai rămas în ea nici o mlădiță tare, care să fie bună pentru un sceptru domnesc.Acesta este un cântec de jale; să fie cântat ca un cântec de jale.“

Copyright information for NTLR