a+ 27:3 Sau: erai asemănat cu o corabie / de o frumusețe desăvârșită!
b+ 27:5 Muntele Hermon (vezi Deut. 3:9 )
c+ 27:6 Tg; TM conține o împărțire diferită a consoanelor
d+ 27:6 Ciprul
e+ 27:7 Vezi Gen. 10:4-5; posibil coasta de est a Ciprului; posibil orașul Elis, pe coasta Peloponesului
f+ 27:8 Cetate insulară în apropiere de Sidon
g+ 27:9 Lit.: Bătrânii și înțelepții
h+ 27:9 Byblos
i+ 27:10 lidienii; posibil și un neam din nordul Africii (vezi Gen. 10:13; Ier. 46:9 )
j+ 27:10 Identificarea exactă a acestui teritoriu este nesigură; probabil în Africa, datorită asocierii lui, în referințele biblice, cu Egipt și Cuș ( Etiopia ); posibil Somalia ( Punt în inscripțiile egiptene); vechile inscripții persane se referă la Libia sub numele de Putaya, iar Put a fost asociat în mod tradițional cu Libia, asociere care este însă nesigură
k+ 27:11 Cilicia, în Asia Mică
l+ 27:11 Locație necunoscută
m+ 27:12 Colonie feniciană în vestul Mediteranei, probabil în Spania sau Sardinia
n+ 27:13 Probabil Ionia; nume generic pentru greci
o+ 27:13 Probabil teritoriu din Turcia sau Caucaz
p+ 27:13 Probabil teritoriu în Caucaz
q+ 27:14 Sau: Cei din Casa Togarma, cu referire la a rmeni sau sciți
r+ 27:15 Cf. LXX; locuitori ai Africii; TM: Fiii Dedanului, locuitori ai Arabiei, în vecinătatea Edomului
s+ 27:16 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă: Edomul
t+ 27:17 Zonă la răsărit de Iordan, pe teritoriul amonit (vezi Jud. 11:33 )
u+ 27:17 Sensul în ebraică al acestui termen este nesigur; posibil: smochine timpurii (ebr.: panag ) sau mei
v+ 27:18 Cetate din apropierea Damascului, menționată și în arhivele asiriene pentru calitatea vinurilor sale
w+ 27:18 Sau: lână albă
x+ 27:19 Lit.: Vedan și Iavan din Uzal, sensul în ebraică al acestor cuvinte fiind nesigur; cel mai probabil: Helbon, lână de Țahar 19 și butoaie de vin din Izal, în schimbul produselor tale, Izal fiind faimos pentru vinurile sale
y+ 27:19 Sau: îți dădea, subiectul fiind Damascul, din v. 18, după cum indică nota precedentă
z+ 27:20-22 Diferite neamuri din Arabia
aa+ 27:23 Orașe stat din Mesopotamia

Ezekiel 27

O cântare de jale cu privire la Tir

1Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

2„Fiul omului, rostește o cântare de jale despre Tir!

3Spune-i Tirului, care locuiește la intrarea mării și face negoț cu popoarele din ostroavele cele multe, că așa vorbește Stăpânul Domn : «Tirule, tu ziceai: ‘Sunt de o frumusețe desăvârșită!’ a

4Hotarele îți erau în inima mării, iar constructorii tăi te făcuseră desăvârșit de frumos.

5Îți căptușiseră toate laturile corăbieicu lemn de pin din Senir b, iar din cedrii de Liban îți făcuseră un catarg.

6Din stejari de Bașan îți făcuseră vâsle, iar puntea ți-o făcuseră din chiparos c de pe țărmul Chitimului d, încrustat cu fildeș.

7Din in subțire și brodat, adus din Egipt, îți era vela, slujindu-ți și drept steag. Din pânză albastră și purpurie, adusă din ostroavele Elișa e, îți era tenda.

8Locuitorii din Sidon și din Arvad fîți erau vâslași și cei mai înțelepți din Tir îți slujeau ca marinari.

9Meșterii cu vechime și iscusiți g din Ghebal hîți dregeau crăpăturile. Toate corăbiile mării cu marinarii lor treceau pe la tine ca să facă schimb de mărfuri.

10Cei din Persia, din Lud i și din Put jslujeau ca ostași în armata ta; ei își atârnau scutul și coiful pe zidurile tale și îți dădeau astfel strălucire.

11Bărbații din Arvad și Helek kstăteau de jur împrejur pe zidurile tale, iar cei din Gamad lerau așezați în turnurile tale. Ei își atârnau scuturile pe zidurile tale, de jur împrejur, și îți desăvârșeau astfel frumusețea.

12Tarșișul m făcea negoț cu tine pentru că aveai din belșug tot felul de mărfuri. El îți oferea în schimbul produselor tale argint, fier, cositor și plumb.

13Iavanul n, Tubalul o și Meșekul p făceau negoț cu tine, oferindu-ți în schimbul produselor tale sclavi și vase de bronz.

14Cei din Bet-Togarma q îți oferea în schimbul produselor tale cai, armăsari de luptă și catâri.

15Rodaniții r făceau negoț cu tine și multe alte ostroave aveau parte de marfa ta; ei îți dădeau în schimb ca plată coarne de fildeș și de abanos.

16Aramul s făcea negoț cu tine pentru că aveai o mulțime de bunuri meșteșugărești, oferindu-ți în schimbul produselor tale smarald, purpură, haine brodate, in subțire, coral și rubin.

17Iuda și țara lui Israel făcea negoț cu tine, oferindu-ți în schimbul produselor tale grâu de Minit t, panag u, miere, ulei și balsam.

18Damascul făcea negoț cu tine pentru că aveai o mulțime de bunuri meșteșugărești și tot felul de mărfuri din belșug. El îți oferea vin de Helbon v și lână de Țahar w.

19Daniții și grecii din Uzal făceau negoț cu tine x; în schimbul produselor tale îți dădeau y fier prelucrat, casia și trestie plăcut mirositoare.

20Dedan făcea negoț cu tine cu învelitori pentru șei.

21Arabia și toți prinții Chedarului erau și ei printre cei cu care făceai negoț; ei îți aduceau oi, berbeci și capre.

22Negustorii din Șeba și Rama z făceau negoț cu tine, oferindu-ți în schimbul produselor tale ce era mai bun din tot felul de arome, tot felul de pietre scumpe și aur.

23Haran, Cane, Eden și negustorii din Șeba, Asiria și Chilmad aa făceau negoț cu tine.

24Ei făceau negoț cu tine, aducând în piețele tale haine scumpe, materiale de culoare albastră, veșminte brodate, veșminte colorate, legate cu funii împletite și strâns înnodate.

25Corăbiile de Tarșiș călătoreau ducându-ți marfa. Erai umplut și încărcat din plin în inima mărilor.

26Vâslașii te duseseră la ape adânci, dar vântul de răsărit te va sfărâma în inima mărilor.

27Bogăția ta, produsele tale, marfa ta, marinarii tăi, cârmacii tăi, cei ce-ți dregeau fisurile, cei ce făceau schimb de mărfuri cu tine, toți ostașii pe care-i aveai și toată mulțimea din mijlocul tău se vor prăbuși în inima mărilor, în ziua scufundării tale.

28La vuietul țipetelor cârmacilor tăi ostroavele se vor cutremura.

29Toți cei ce trag la rame, marinarii și toți cârmacii de pe mare, se vor da jos din corăbiile lor și vor sta pe țărm.

30Vor striga cu glas tare din pricina ta și se vor tângui cu amărăciune; își vor arunca cu țărână pe cap și se vor tăvăli în cenușă.

31Se vor rade pe cap din pricina ta și se vor îmbrăca cu saci; te vor plânge cu sufletul amărât, bocind cu amar.

32În tânguirea lor, vor face o cântare de jale cu privire la tine și te vor boci astfel: ‘Cine era ca Tir, ca cel ce zace acumîn mijlocul mării?’

33Când ieșeau mărfurile tale din mijlocul mărilor, săturai multe popoare. Prin mulțimea bogățiilor și produselor tale îi îmbogățeai pe regii pământului.

34Acum însă ești sfărâmat de mări, în adâncurile apelor. Încărcătura ta și toată mulțimea din mijlocul tău s-au scufundat odată cu tine.

35Toți locuitorii ostroavelor sunt înmărmuriți din pricina ta; regilor lor li s-a zbârlit părul de groază și li s-au înspăimântat fețele.

36Negustorii popoarelor fluieră de uimire din pricina ta. Ai parte de un sfârșit îngrozitor și nu vei mai exista niciodată!»“

Copyright information for NTLR