a+ 28:2 Ebr.: El ; cel mai probabil contextul trimite la mitologia canaanită în care El , alături de Baal , era cea mai importantă zeitate
b+ 28:2 Orașele erau deseori numite „tronul“ unui anumit zeu, dacă în ele se aflau temple vestite ale respectivelor zeități; posibil ca mențiunea din text să facă referire la templul lui Melkart , zeu ce era patronul cetății Tir
c+ 28:3 Vezi nota de la 14:14
d+ 28:10 O moarte nedemnă; fenicienii, asemenea evreilor și egiptenilor, erau circumciși
e+ 28:13 Sau: lapislazuli
f+ 28:13 Identificarea exactă a anumitor pietre este nesigură
g+ 28:13 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur. Sau: Tamburinele tale erau lucrate di n aur
h+ 28:14 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: Te-am pus să fii un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; erai pe muntele; sau, cf. LXX: Ți-am dat un heruvim (sau: un heruvim cu aripile întinse ) care să te păzească
i+ 28:16 TM; LXX: Dumnezeu, / iar heruvimul păzitor te-a îndepărtat

Ezekiel 28

Profeție împotriva regelui Tirului

1Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

2„Fiul omului, spune-i prințului Tirului că așa vorbește Stăpânul Domn : «Ți s-a îngâmfat inima și ai zis: ‘Sunt zeu a! Stau pe tronul zeilor bîn inima mărilor!’ Deși crezi că ești asemenea zeilor, tu ești de fapt doar un om, nu ești un zeu.

3Iată,te crezi mai înțelept decât Daniel cși crezi că nici o taină nu-ți este ascunsă!

4Prin înțelepciunea și priceperea ta ți-ai făcut avere și ai adunat aur și argint în vistieriile tale.

5Prin multa ta înțelepciune în ce privește negoțul ți-ai înmulțit averea, dar din cauza averii tale ți s-a îngâmfat inima.»

6De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn : «Pentru că îți asemeni gândirea cu gândirea lui Dumnezeu,

7iată, aduc împotriva ta niște străini, pe cele mai barbare dintre neamuri. Ele își vor scoate sabia împotriva minunatei tale înțelepciuni și îți vor pângări strălucirea.

8Te vor coborî în groapă și vei muri de o moarte violentă în inima mărilor.

9Vei mai zice tu atunci: ‘Sunt Dumnezeu!’, în fața ucigașului tău? Vei fi un biet om, nu Dumnezeu în mâna celor ce te vor străpunge!

10Vei muri de moartea celor necircumciși d, ucis de mâna străinilor, căci Eu, Domnul , am vorbit, zice Stăpânul Domn. »“

11Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

12„Fiul omului, rostește o cântare de jale despre regele Tirului! Spune-i că așa vorbește Stăpânul Domn : «Erai un semn al perfecțiunii, plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe.

13Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre prețioase: cu sard, topaz, diamant, crisolit, onix, jasp, safir e, turcoaz și smarald. fBijuteriile și filigranele tale erau din aur, gpregătite încă din ziua în care ai fost creat.

14Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te-am pus să fii pe muntele h cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor de foc.

15Ai fost fără vină în căile tale din ziua în care ai fost creat și până când s-a găsit nedreptate în tine.

16Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de violență și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te-am îndepărtat, heruvim ocrotitor, idin mijlocul pietrelor de foc.

17Ți s-a îngâmfat inima din pricina frumuseții tale și ți-ai pervertit înțelepciunea din cauza splendorii tale! De aceea te-am aruncat la pământ și te-am expus înaintea regilor, ca să fi o priveliște pentru ei!

18Prin mulțimea nelegiuirilor tale și a negoțului tău necinstit ți-ai pângărit sanctuarele. De aceea am făcut să iasă un foc din mijlocul tău, care te-a mistuit, și te-am făcut scrum pe pământ, înaintea tuturor celor ce te priveau.

19Toți cei ce te cunosc dintre popoare sunt înmărmuriți din pricina ta. Ai parte de un sfârșit îngrozitor și nu vei mai exista niciodată!»“

Profeție împotriva Sidonului

20Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

21„Fiul omului, îndreaptă-ți fața spre Sidon și profețește împotriva lui.

22Spune-i că așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, sunt împotriva ta, Sidoane, și de aceea Mă voi slăvi în mijlocul tău! Și vor ști că Eu sunt Domnul , când Îmi voi împlini judecățile împotriva lui și Îmi voi arăta sfințenia în el.»

23Voi trimite molima în el și vărsarea de sânge pe străzile lui. Cel înjunghiat va cădea în mijlocul lui, răpus de sabia care lovește de jur împrejur. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul.

24Atunci, pentru cei din Casa lui Israel, nu va mai fi nici un spin care înțeapă și nici un ghimpe care provoacă durere din partea tuturor vecinilor lor care-i disprețuiesc. Și vor ști astfel că Eu sunt Stăpânul Domn.

25Așa vorbește Stăpânul Domn: «Când îi voi aduna pe cei din Casa lui Israel dintre popoarele unde au fost împrăștiați, Îmi voi arăta sfințenia prin ei înaintea neamurilor și ei vor locui în propria lor țară, pe care am dat-o robului Meu, Iacov.

26Vor locui în siguranță în ea, vor construi case și vor sădi vii. Da, vor locui în siguranță când Îmi voi împlini judecățile împotriva tuturor vecinilor lor care-i disprețuiesc. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor.»“

Copyright information for NTLR