a+ 29:1 7 ianuarie 587 î.Cr.; vezi nota de la 1:1
b+ 29:5 Probabil cu referire la înmormântare
c+ 29:7 Siriacă, LXX, VUL; TM: rupt și l-ai lăsat să se sprijinească numai pe picioarele lui
d+ 29:10 Modernul Aswan, la frontiera de sud a Egiptului; expresia de la Migdol la Syene poate fi comparată cu expresia de la Dan la Beer-Șeba, adică de la un capăt la celălalt al țării
e+ 29:10 Regiunea Nilului Superior; Etiopia
f+ 29:11 De obicei număr generic, desemnând o perioadă de timp lungă și grea; și în v. 12
g+ 29:14 Egiptul de Sus (sudul Egiptului)
h+ 29:17 26 aprilie 571 î.Cr.; vezi nota de la 1:1
i+ 29:21 Lit.: În ziua aceea voi face să răsară un corn pentru C asa lui Israel, cornul fiind în concepția antică simbolul puterii sau al unui conducător puternic; vezi și Ier. 23:5; Zah. 3:8; 6:12

Ezekiel 29

Profeție împotriva Egiptului

1În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea, a Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

2„Fiul omului, îndreaptă-ți fața spre Faraon, monarhul Egiptului și profețește împotriva lui și împotriva întregului Egipt.

3Vorbește și spune-le din partea Stăpânului Domn : «Iată, sunt împotriva ta, Faraon, monarh al Egiptului, marele monstru care te odihnești în mijlocul râurilor tale! Tu zici: ‘Nilul este al meu! L-am făcut pentru mine însumi!’

4Dar îți voi pune cârlige în fălci și voi face ca peștii râurilor tale să se lipească de solzii tăi! Te voi scoate din mijlocul râurilor tale împreună cu toți peștii care s-au lipit de solzii tăi.

5Te voi lăsa în pustie, pe tine și pe toți peștii din râurile tale. Vei cădea pe suprafața câmpiei și nu vei fi luat sau ridicat, bci te voi da drept hrană fiarelor pământului și păsărilor cerului.

6Atunci toți locuitorii Egiptului vor ști că Eu sunt Domnul. Ai fost un toiag de trestie pentru Casa lui Israel.

7Când te-a luat în mână, te-ai sfărâmat și i-ai străpuns tot umărul. Când s-a rezemat de tine, te-ai rupt și i s-au scrântit șoldurile c

8De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, voi aduce împotriva ta o sabie și-ți voi nimici oamenii și animalele.

9Țara Egiptului va ajunge o pustietate și o ruină și veți ști astfel că Eu sunt Domnul. Pentru că ai zis: ‘Râul este al meu! Eu l-am făcut!’,

10iată, sunt împotriva ta și a râurilor tale! Voi preface țara Egiptului într-o mare ruină, într-o pustietate ce se va întinde de la Migdol la Syene d și până la hotarul țării Cuș e.

11Nu va mai trece prin ea nici picior de om, nici picior de animal și timp de patruzeci de ani f va rămâne nelocuită.

12Voi preface țara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor țări pustiite și, timp de patruzeci de ani, cetățile ei vor face parte din rândul cetăților lăsate pustii. Îi voi împrăștia pe egipteni printre neamuri și-i voi risipi în țări străine

13Așa vorbește Stăpânul Domn : «La sfârșitul celor patruzeci de ani, îi voi strânge pe egipteni dintre popoarele unde au fost împrăștiați.

14Îi voi aduce înapoi pe captivii Egiptului, îi voi aduce înapoi în țara Patros g, în patria lor, și acolo vor fi un regat neînsemnat.

15Va fi cel mai neînsemnat dintre regate și nu se va mai înălța deasupra neamurilor. Îi voi împuțina ca să nu mai stăpânească peste neamuri.

16Egiptul nu va mai fi o pricină de încredere pentru Casa lui Israel, ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei, când venea să-i ceară ajutorul. Și vor ști astfel că Eu sunt Stăpânul Domn. »“

Egiptul, răsplata oferită lui Nebucadnețar

17În anul al douăzeci și șaptelea, în prima zi a lunii întâi, h Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

18„Fiul omului, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și-a pus oștirea să facă o lucrare grea împotriva Tirului. Fiecare cap a fost pleșuvit și fiecare umăr a fost zdrelit, dar nici el, nici oștirea lui nu au căpătat nici o răsplată din Tir pentru lucrarea pe care au înfăptuit-o împotriva cetății.

19De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, îi dau țara Egiptului lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El îi va duce bogăția, va jefui ce este de jefuit și va prăda ce este de prădat. Aceasta va fi plata oștirii sale.

20Ca răsplată pentru ceea ce a lucrat împotriva Tirului îi dau țara Egiptului, deoarece s-a ostenit pentru Mine, zice Stăpânul Domn.»

21În ziua aceea voi înălța puterea Casei lui Israel i, iar ție îți voi deschide gura să vorbești în mijlocul lor. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul. “

Copyright information for NTLR