a+ 34:23 Vezi Ier. 23:5-6
b+ 34:26 Sau: Le voi binecuvânta

Ezekiel 34

Profeție împotriva păstorilor lui Israel

1Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

2„Fiul omului, profețește împotriva păstorilor lui Israel! Profețește și spune-le păstorilor că așa vorbește Stăpânul Domn : «Vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Oare păstorii nu trebuie să pască turma?

3Totuși voi ați mâncat grăsimea, v-ați îmbrăcat cu lâna, ați tăiat ce era gras, dar turma nu ați păscut-o!

4Oile slăbite nu le-ați întărit, pe cea bolnavă nu ați vindecat-o, pe cea rănită nu ați legat-o, pe cea izgonită nu ați adus-o înapoi, iar pe cea pierdută nu ați căutat-o. Dimpotrivă, le-ați condus prin forță și asprime.

5Astfel, din lipsă de păstor, ele au fost împrăștiate și, împrăștiate fiind, au ajuns hrană pentru toate fiarele câmpului.

6Turma Mea rătăcește pe toți munții, pe orice deal înalt. Turma Mea este împrăștiată pe toată suprafața țării și nimeni nu o caută, nici nu se uită după ea.»

7De aceea, păstorilor, ascultați Cuvântul Domnului :

8«Viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn , pentru că turma Mea a ajuns de jaf și este hrană pentru toate fiarele câmpului, din lipsă de păstor, și pentru că păstorii Mei nu Mi-au căutat turma, ci s-au păscut pe ei înșiși, în loc să-Mi pască turma,

9de aceea, păstorilor, ascultați Cuvântul Domnului!

10Așa vorbește Stăpânul Domn : ‘Iată, sunt împotriva păstorilor! Îmi voi cere turma din mâna lor. Nu-i voi mai lăsa să-Mi pască turma și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși. Îmi voi izbăvi turma din gura lor și nu le va mai sluji drept hrană’».

Dumnezeu, Păstorul lui Israel

11Căci așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, Eu Însumi Îmi voi căuta turma și mă voi uita după ea!

12Cum își caută păstorul oile împrăștiate, atunci când se află în mijlocul turmei sale, tot așa Îmi voi căuta și Eu oile și le voi scoate din toate locurile pe unde au fost împrăștiate în ziua plină de nori și negură.

13Le voi scoate dintre popoare, le voi aduna din țări străine, le voi aduce în patria lor și le voi paște pe munții lui Israel, de-a lungul albiilor și în toate zonele locuite ale țării.

14Le voi paște pe o pășune bună, iar staulul le va fi pe munții cei înalți ai lui Israel. Acolo se vor odihni într-un staul bun și vor paște pe o pășune grasă pe munții lui Israel.

15Eu Însumi Îmi voi paște oile și le voi da odihnă, zice Stăpânul Domn.

16O voi căuta pe cea pierdută, o voi aduce înapoi pe cea izgonită, o voi lega pe cea rănită și o voi întări pe cea slăbită, dar o voi tăia pe cea grasă și pe cea tare. Îmi voi paște astfel turma cu dreptate.»

17Cât despre tine, turma Mea, așa vorbește Stăpânul Domn : «Voi judeca între oaie și oaie și între berbeci și țapi.

18Este prea puțin pentru voi că pașteți în pășunea cea bună de călcați în picioare și ce rămâne din pășunea voastră? Este prea puțin pentru voi că vă adăpați din apă limpede de tulburați cu picioarele și ce rămâne după voi?

19Trebuie ca celelalte oi ale Mele să pască ceea ce voi ați călcat în picioare și să se adape din apele pe care le-ați tulburat voi cu picioarele?»

20De aceea, așa le vorbește Stăpânul Domn : «Iată, Eu Însumi voi judeca între oaia grasă și oaia slabă.

21Pentru că ați împins cu coasta și cu umărul și ați împuns cu coarnele toate oile slăbite până le-ați împrăștiat în afară,

22voi veni în ajutorul oilor Mele și nu vor mai fi de jaf. Voi face judecată astfel între oaie și oaie.

23Voi ridica peste ele un singur Păstor, pe Robul Meu David, și El le va paște. El le va paște și va fi Păstorul lor. a 

24Eu, Domnul , voi fi Dumnezeul lor, iar Robul Meu David va fi Prinț în mijlocul lor. Eu, Domnul , am vorbit.

25Voi încheia cu ele un legământ de pace și voi îndepărta din țară fiarele sălbatice, ca să locuiască în siguranță în sălbăticie și să poată dormi în păduri.

26Le voi face o binecuvântare, b  atât pe ele, cât și împrejurimile dealului Meu. Le voi trimite ploi la vreme și acestea vor fi ploi ale binecuvântării.

27Copacul de pe câmp își va da rodul, pământul își va da recolta, iar ele vor putea locui în siguranță în țara lor. Și vor ști că Eu sunt Domnul când voi rupe legăturile jugului lor și le voi scăpa din mâna celor ce le-au înrobit.

28Nu vor mai fi de jaf pentru neamuri și fiarele din țară nu le vor mai devora; vor locui în siguranță și nimeni nu le va mai îngrozi.

29Le voi ridica un răsad căruia i se va duce faima și nu vor mai suferi de foame în țară, nici nu vor mai purta rușinea pricinuită de neamuri.

30Și vor ști astfel că Eu, Domnul , Dumnezeul lor, sunt cu ele, iar ele sunt poporul Meu, Casa lui Israel, zice Stăpânul Domn.

31Voi sunteți turma Mea, turma pășunii Mele, fiecare dintre voi, iar Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Stăpânul Domn. »“

Copyright information for NTLR