a+ 43:3 Câteva mss TM, VUL; cele mai multe mss TM: am
b+ 43:7 Termenul se poate referi la prostituția sacră, parte a unor ritualuri canaanite, sau la adulterul spiritual; și în v. 9
c+ 43:7 Sau: și prin jertfele aduse regilor lor la moartea lor; sau: prin stâlpii sacri închinați regilor lor la moartea lor; sau: prin idolii de pe înălțimi ai regilor lor; și în v. 9
d+ 43:13 Vezi nota de la 40:5
e+ 43:13 Sau: temelia, care avea, probabil, un jgheab
f+ 43:13 O palmă întinsă, mai mare decât latul de palmă; aproximativ 0,22 m
g+ 43:27 Adesea tradus prin jertfă de comuniune sau jertfă de mulțumire, deoarece poartă și aceste sensuri

Ezekiel 43

Slava lui Dumnezeu se întoarce în Templu

1M-a dus apoi la poartă, poarta care dădea înspre răsărit.

2Și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea dinspre răsărit. Glasul Lui era ca vuietul unor ape mari, iar pământul strălucea de slava Lui.

3Vedenia aceasta era ca vedenia pe care am văzut-o înainte, ca vedenia pe care am avut-o când a a venit să distrugă cetatea și ca vedeniile pe care le-am avut la râul Chebar. Atunci am căzut cu fața la pământ.

4Slava Domnului a intrat în Casă pe poarta de răsărit.

5Atunci Duhul m-a ridicat și m-a dus în curtea interioară. Și iată că slava Domnului a umplut Casa.

6În timp ce omul stătea lângă mine, am auzit pe Cineva vorbindu-mi din Casă.

7El mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul tronului Meu, locul unde stă talpa piciorului Meu! Aici voi locui în mijlocul israeliților pe vecie. Cei din Casa lui Israel și regii lor nu vor mai profana Numele Meu cel sfânt prin prostituția b lor și prin trupurile moarte ale regilor lor la moartea lor. c

8Când își puneau pragul lângă pragul Meu și ușorii alături de ușorii Mei, nefiind decât un zid între Mine și ei, Îmi profanau Numele Meu cel sfânt prin urâciunile pe care le săvârșeau. De aceea i-am mistuit în mânia Mea.

9Acum, să îndepărteze dinaintea Mea prostituția lor și trupurile moarte ale regilor lor, iar Eu voi locui în mijlocul lor pe vecie.

10Tu, fiul omului, vorbește-le celor din Casa lui Israel despre Casa acesta pentru ca să le fie rușine din pricina fărădelegilor lor! Lasă-i să-i măsoare planul!

11Dacă le va fi rușine de tot ce au făcut, fă-le cunoscut planul Casei cu întocmirea ei, cu ieșirile ei, cu intrările ei – întregul plan cu toate reglementările lui, întregul plan cu toate legile lui. Așterne toate acestea în scris, de față cu ei, ca să respecte întocmai întregul plan și toate reglementările lui!

12Aceasta este Legea cu privire la Casă: toată zona de jur împrejurul muntelui este preasfântă. Iată, aceasta este Legea cu privire la Casă.

Altarul și consacrarea sa

13Iată care sunt măsurile în coți ale altarului, cotul acesta fiind mai mare cu un lat de palmă decât cotul obișnuit d: jgheabul e este de un cot adâncime și un cot lățime, cu o margine, de jur împrejur, de o palmă f. Iată care este înălțimea altarului:

14de la jgheabul așezat pe pământ până la pervazul de jos este o înălțime de doi coți, cu o lățime de un cot. De la pervazul cel mic până la pervazul de sus este o înălțime de patru coți, cu o lățime de un cot.

15Vatra altarului este de patru coți înălțime, iar din vatră se înalță patru coarne.

16Vatra este de doisprezece coți lungime și doisprezece coți lățime, având patru laturi și alcătuind astfel un pătrat.

17Pervazul superior este de paisprezece coți lungime și paisprezece coți lățime și are patru laturi, cu o margine de jur împrejur largă de o jumătate de cot și cu un jgheab de jur împrejur de un cot. Treptele altarului sunt în partea lui de răsărit.“

18El mi-a mai zis: „Fiul omului, așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată care sunt reglementările cu privire la altar pentru ziua când va fi construit ca să fie aduse pe el arderi de tot și să se stropească pe el sânge:

19Să le dai preoților un vițel tânăr ca să aducă o jertfă pentru păcat, și anume leviților care sunt urmașii lui Țadok și care au dreptul să se apropie de Mine ca să-Mi slujească, zice Stăpânul Domn.

20Să iei din sângele lui și să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colțuri ale pervazului de sus și marginea, de jur împrejur. Să cureți astfel altarul și să faci ispășire pentru el.

21Să iei vițelul adus ca jertfă pentru păcat și să-l arzi în locul anume rânduit de lângă Casă, în afara Lăcașului.

22A doua zi să aduci ca jertfă pentru păcat un țap fără meteahnă. Să curețe astfel altarul cum l-au curățit și cu sângele vițelului.

23După ce vei termina curățirea, să aduci un vițel tânăr și un berbec din turmă, amândoi fără meteahnă.

24Să-i aduci înaintea Domnului , iar preoții să arunce pe ei sare și să-i aducă Domnului ca ardere de tot.

25Șapte zile la rând să aduci câte un țap pe zi ca jertfă pentru păcat, precum și câte un vițel tânăr și câte un berbec din turmă, toți fără meteahnă.

26Timp de șapte zile, preoții să facă ispășire pentru altar și să-l curețe; astfel îl vor dedica pentru slujbă.

27Când se vor încheia aceste zile, începând din ziua a opta, preoții să aducă pe altar arderile voastre de tot și jertfele voastre de pace g și Eu vă voi accepta, zice Stăpânul Domn.»“

Copyright information for NTLR