a+ 44:7 Sau: Ați adus în Lăcașul Meu niște străini, cu inima și cu trupul necircumcise; Mi-ați profanat Templul, în timp ce-Mi aduceați pâinea, grăsimea și sângele ce Mi se cuveneau și, prin (sau: pe lângă ) toate urâciunile voastre, ați rupt Legământul Meu.
b+ 44:29 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului , fie ca dar, fie printr-o distrugere completă

Ezekiel 44

Reglementarea accesului în noul Templu

1M-a dus înapoi la poarta exterioară a Lăcașului, care dădea înspre răsărit, dar era închisă.

2Domnul mi-a zis: „Poarta aceasta va rămâne închisă și nu va mai fi deschisă! Nimeni nu va intra pe ea, căci Domnul , Dumnezeul lui Israel, a intrat pe ea; de aceea va rămâne închisă.

3Numai prințul va avea voie să stea înăuntrul porții pentru a mânca pâine înaintea Domnului. El va trebui să intre însă prin porticul porții și să iasă tot pe acolo.“

4M-a dus apoi prin poarta de nord în fața Casei. M-am uitat și iată că slava Domnului umplea Casa Domnului! Atunci am căzut cu fața la pământ.

5Domnul mi-a zis: „Fiul omului, ia aminte, privește cu atenție și ascultă cu băgare de seamă tot ceea ce-ți spun despre toate reglementările și despre toate legile privitoare la Casa Domnului. Fii cu luare aminte la intrarea Casei și la toate ieșirile Lăcașului.

6Spune-le răzvrătiților acestora, celor din Casa lui Israel, că așa vorbește Stăpânul Domn : «Voi cei din Casa lui Israel, destul cu urâciunile voastre!

7Pe lângă toate urâciunile voastre, ați mai adus în Lăcașul Meu și niște străini, cu inima necircumcisă și cu trupul necircumcis, ca să-Mi profaneze Casa, în timp ce-Mi aduceați pâinea, grăsimea și sângele ce Mi se cuveneau, și ați rupt astfel legământul Meu. a

8Nu ați păzit rânduiala lucrurilor Mele sfinte, ci i-ați pus pe alții în locul vostru să păzească rânduiala din Lăcașul Meu.»

9Așa vorbește Stăpânul Domn : «Nici un străin cu inima și cu trupul necircumcise nu va intra în Lăcașul Meu, nici unul dintre străinii care locuiesc printre israeliți.

10Iar leviții care s-au îndepărtat de Mine, pe vremea când și Israel rătăcea, care s-au abătut de la Mine, umblând după idoli, își vor purta pedeapsa pentru aceasta.

11Ei vor fi în Lăcașul Meu slujitori însărcinați cu supravegherea porților Casei, slujitori ai Casei care vor înjunghia arderile de tot și jertfele celor din popor și vor sta înaintea lor ca să le slujească.

12Pentru că au slujit înaintea idolilor și au fost o pricină de poticnire pentru cei din Casa lui Israel, jur cu mâna ridicată, zice Stăpânul Domn , că își vor purta pedeapsa.

13Nu se vor apropia de Mine ca să-Mi slujească ca preoți, nu se vor apropia de lucrurile Mele cele sfinte, nici de lucrurile preasfinte, ci își vor purta rușinea pentru urâciunile pe care le-au săvârșit.

14Totuși le voi da slujba de păzitori ai rânduielilor din Casă, a tot ce se lucrează în ea, a tot ce se face acolo.

15Dar preoții, adică leviții, urmașii lui Țadok, care au păzit rânduiala Lăcașului Meu când israeliții rătăceau departe de Mine, ei se vor putea apropia de Mine ca să-Mi slujească și vor putea sta înaintea Mea ca să-Mi aducă grăsime și sânge, zice Stăpânul Domn.

16Numai ei vor putea intra în Lăcașul Meu și doar ei se vor putea apropia de masa Mea ca să-Mi slujească și să păzească rânduiala Mea.

17Când vor intra pe porțile curții interioare, vor trebui să îmbrace haine de in și să nu urce să slujească dincolo de porțile curții interioare sau în Casă cu haine de lână pe ei.

18Vor trebui să aibă pe cap turban de in, iar pe coapse izmene de in. Să nu se îmbrace cu nimic care i-ar putea face să transpire.

19Când vor ieși spre curtea exterioară, spre curtea din exterior unde este poporul, să se dezbrace de veșmintele cu care au slujit și să le lase în odăile sfinte. Să se îmbrace cu alte veșminte, ca să nu sfințească poporul cu veșmintele lor.

20Să nu-și radă capul și nici să nu-și lase părul să crească în voie, ci să-l tundă.

21Nici un preot să nu bea vin când intră în curtea interioară.

22Să nu se căsătorească cu o văduvă sau cu o femeie lăsată de bărbat, ci numai cu o fecioară israelită. Totuși vor putea să se căsătorească și cu o văduvă de preot.

23Să-Mi învețe poporul să facă deosebire între ce este sfânt și ce este obișnuit și să le arate diferența dintre ce este necurat și ce este curat.

24În orice ceartă, ei vor avea dreptul să judece și să hotărască după rânduielile Mele. Să păzească legile și hotărârile Mele cu privire la toate sărbătorile Mele și să sfințească Sabatele Mele.

25Să nu se apropie de un mort, ca să nu se întineze. Se va putea întina doar dacă mortul i-a fost tată, mamă, fiu, fiică, frate sau soră care nu era măritată.

26După ce se va curăți, să numere șapte zile.

27În ziua când va intra în Lăcaș, în curtea interioară, ca să slujească în Lăcaș, să aducă o jertfă pentru păcat, zice Stăpânul Domn.

28Iată moștenirea pe care o vor avea: Eu voi fi moștenirea lor! Să nu le dați altă moștenire în Israel, pentru că Eu sunt moștenirea lor!

29Să se hrănească cu jertfele de mâncare, cu jertfele pentru păcat și cu jertfele pentru vină; toate lucrurile închinate b Mie în Israel să fie ale lor.

30Cele mai bune din primele roade de orice fel și fiecare dar din toate contribuțiile voastre de orice fel să fie ale preoților. Să dați preoților și ce este mai bun din făina voastră, pentru ca binecuvântarea să rămână peste casa voastră.

31Preoții nu vor avea voie să mănânce nici o pasăre sau animal care au murit de la sine sau au fost sfâșiate de fiare.

Copyright information for NTLR