a+ 45:1 LXX (vezi și vs. 3, 5 și 48:9 ); TM: zece mii; vezi nota de la 40:5; aproximativ 13,5 km lungime și 11 km lățime
b+ 45:2 Aproximativ 275 m
c+ 45:2 Aproximativ 27 m
d+ 45:3 Aproximativ 13,5 km lungime și 5,5 km lățime; și în v. 5
e+ 45:5 LXX; TM: va fi a leviților care slujesc în Templu; vor mai avea drept proprietate douăzeci de odăi
f+ 45:6 Aproximativ 2,7 km lățime și 13,5 km lungime
g+ 45:10 Efa era o unitate de măsurat solide, iar batul era pentru lichide
h+ 45:11 Homerul avea aproximativ 220 l; peste tot în capitol
i+ 45:12 Vezi nota de la 4:10
j+ 45:12 Cf. sistemului vechi mesopotamian, o mină avea 60 șecheli; mina obișnuită avea 50 șecheli
k+ 45:15 Vezi nota de la 43:27; și în v. 17
l+ 45:16 Sau: contribuție prințului
m+ 45:24 Aproximativ 3,6 l

Ezekiel 45

Noua împărțire a țării

1Când veți împărți țara prin sorț, ca moștenire, să oferiți Domnului un dar, și anume o parte din țară care să fie un ținut sfânt. Să fie lung de douăzeci și cinci de mii de coți și lat de douăzeci de mii de coți. a Toată suprafața de pământ cuprinsă între hotarele lui va fi sfântă.

2Din acest ținut, o suprafață pătrată cu lungimea și lățimea de cinci sute de coți b să fie pentru Lăcaș, iar alți cincizeci de coți c să fie lăsați ca loc gol împrejurul acesteia.

3Tot în acest ținut va trebui să măsori o suprafață cu lungimea de douăzeci și cinci de mii de coți și lățimea de zece mii de coți d, în care să fie Lăcașul, Locul Preasfânt.

4Acesta va fi ținutul sfânt din țară pentru preoți, slujitorii Lăcașului, cei care se apropie ca să slujească Domnului. El va fi atât un loc pentru casele lor, cât și un loc sfânt pentru Lăcaș.

5O suprafață de douăzeci și cinci de mii de coți lungime și zece mii de coți lățime va fi proprietatea leviților care slujesc în Casă, pentru cetățile în care vor locui e.

6Lângă ținutul sfânt să dați o suprafață de cinci mii de coți lățime și douăzeci și cinci de mii de coți lungime f, în proprietatea cetății. Aceasta va fi pentru toți cei din Casa lui Israel.

Reglementări pentru prinț

7Proprietatea prințului să fie de o parte și de alta a ținutului sfânt și a proprietății cetății, de-a lungul ținutului sfânt și de-a lungul proprietății cetății, de la apus tot înspre apus și de la răsărit tot înspre răsărit, pe o lungime cât una din părți, de la hotarul de răsărit la hotarul de apus.

8Acest pământ va fi proprietatea lui în Israel. Și prinții Mei nu vor mai asupri poporul Meu, ci vor da țara celor din Casa lui Israel, potrivit semințiilor lor.»“

9Așa vorbește Stăpânul Domn : „Destul, prinți ai lui Israel! Încetați cu violența și asuprirea! Faceți judecată și dreptate! Opriți jecmănirea poporului Meu, zice Stăpânul Domn.

10Să aveți cumpene drepte, o efă dreaptă și un bat drept g.

11Efa și batul să fie de aceeași măsură. Batul să cuprindă a zecea parte dintr-un homer, iar efa tot a zecea parte dintr-un homer h. Măsura lor se va potrivi după homer.

12Un șechel i să fie de douăzeci de ghere. Să aveți unități de douăzeci de șecheli, de douăzeci și cinci de șecheli și de cincisprezece șecheli; toate împreună fac o mină. j

13Iată care este contribuția pe care trebuie s-o aduceți: a șasea parte dintr-o efă la fiecare homer de grâu și a șasea parte dintr-o efă la fiecare homer de orz;

14partea hotărâtă pentru ulei, pentru batul de ulei, era o zecime de bat la fiecare cor (care este zece bați sau un homer, căci zece bați fac un homer),

15iar pentru oi – una din fiecare turmă de două sute de oi de pe meleagurile bine udate ale lui Israel. Acestea vor fi aduse ca daruri de mâncare, arderi de tot și jertfe de pace k, ca să se facă ispășire pentru ei, zice Stăpânul Domn.

16Tot poporul din țară va trebui să aducă această contribuție împreună cu prințul l lui Israel.

17Prințul va fi dator să dea arderile de tot, darurile de mâncare și darurile de băutură la sărbători, la lunile noi, la Sabate, la toate adunările de sărbătoare ale celor din Casa lui Israel. El va trebui să se îngrijească de jertfa pentru păcat, de darurile de mâncare, de arderea de tot și de jertfele de pace, ca să se facă ispășire pentru cei din Casa lui Israel.“

Reglementări privind sărbătorile

18Așa vorbește Stăpânul Domn : „În prima zi a lunii întâi, să iei un vițel fără meteahnă și să faci ispășire pentru Lăcaș.

19Preotul să ia din sângele jertfei pentru păcat și să-l pună pe ușorii Casei, pe cele patru colțuri ale pervazului altarului și pe ușorii porții de la curtea interioară.

20Tot așa să faci și în ziua a șaptea a lunii pentru cei ce păcătuiesc din neatenție sau din neștiință. Astfel să faci ispășire pentru Casă.

21În a paisprezecea zi a lunii întâi să fie sărbătoarea Paștelui; timp de șapte zile să mâncați azime.

22În ziua aceea prințul să aducă pentru sine și pentru tot poporul din țară un vițel ca jertfă pentru păcat.

23În timpul celor șapte zile de sărbătoare, în fiecare zi din cele șapte, să aducă Domnului ca ardere de tot câte șapte viței și câte șapte berbeci fără meteahnă, precum și câte un țap ca jertfă pentru păcat.

24Ca dar de mâncare să aducă o efă alături de fiecare vițel, o efă alături de fiecare berbec și un hin m de ulei alături de fiecare efă.

25Pentru sărbătoarea din ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea să facă la fel, aducând timp de șapte zile ceea ce este nevoie pentru jertfa pentru păcat, pentru arderea de tot, pentru darul de mâncare și pentru ulei.“

Copyright information for NTLR