a+ 1:1 Cirus II cel Mare ( 559-530 î.Cr. ); textul se referă la anul 539-538 î.Cr., primul an după cucerirea Babilonului
b+ 1:1 Vezi Ier. 25:11-12; 29:10-14
c+ 1:7 Nebucadnețar ( Nabucodonosor, cf. LXX, VUL), împărat al Babilonului ( 604-561 î.Cr. )
d+ 1:7 Sau: zeilor
e+ 1:9 Sensul termenului în ebraică este nesigur

Ezra 1

Decretul lui Cirus

1În primul an al domniei lui Cirus a, împăratul Persiei, ca să se împlinească Cuvântul Domnului spus prin Ieremia b, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul Persiei, și acesta a pus să se vestească prin viu grai și prin scrisori în toată împărăția sa următoarele:

2Așa vorbește Cirus, împăratul Persiei: „ Domnul , Dumnezeul cerurilor, Care mi-a dat toate regatele pământului, m-a numit să-I zidesc o Casă la Ierusalim, în Iuda.

3Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el! Lăsați-l să plece la Ierusalim, în Iuda, ca să zidească Casa Domnului , Dumnezeul lui Israel. El este Dumnezeul Care locuiește la Ierusalim.

4Fiecare supraviețuitor, în orice loc s-ar afla, să fie ajutat de oamenii din acele locuri cu argint, cu aur, cu diferite bunuri și cu vite, precum și cu daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu din Ierusalim.“

5Atunci căpeteniile familiilor lui Iuda și ale lui Beniamin, preoții, leviții și toți aceia al căror duh a fost trezit de Dumnezeu s-au pregătit și s-au dus să rezidească Casa Domnului din Ierusalim.

6Toți vecinii lor i-au sprijinit cu argint, cu aur, cu diferite bunuri, cu vite și cu lucruri scumpe, pe lângă tot felul de daruri de bunăvoie.

7Împăratul Cirus a adus uneltele Casei Domnului , cele care fuseseră luate de Nebucadnețar c de la Ierusalim și puse în templul zeului d său.

8Cirus, împăratul Persiei, le-a adus prin vistiernicul Mitredat și le-a dat lui Șeșbațar, prințul iudeilor.

9Iată care este numărul lor: treizeci de vase de aur, o mie de vase de argint, douăzeci și nouă de cuțite e,

10treizeci de cupe de aur, patru sute zece cupe de argint șlefuit, o mie de alte vase.

11Toate vasele de aur și de argint erau în număr de cinci mii patru sute. Șeșbațar le-a adus pe toate acestea atunci când exilații au venit din Babilon la Ierusalim.

Copyright information for NTLR