a+ 10:11 O provocare solemnă la mărturisire (vezi Ios. 7:19 și nota)
b+ 10:38 TM; LXX (vezi și 1 Esdra 9:34 ): dintre urmașii lui Binui i-au găsit pe următorii: pe Șimei
c+ 10:44 Sau: însă le-au alungat, împreună cu copiii lor.

Ezra 10

În timp ce Ezra se ruga și se destăinuia plângând și stând cu capul plecat înaintea Casei lui Dumnezeu, s-a strâns la el o mare mulțime de bărbați, de femei și de copii din Israel. Și poporul a început astfel să plângă și el cu amar.

Atunci Șecania, fiul lui Iehiel, dintre urmașii lui Elam, a luat cuvântul și i-a zis lui Ezra: „I-am fost necredincioși Dumnezeului nostru, căsătorindu-ne cu femei străine, care fac parte din popoarele țării! Dar, în ciuda acestui lucru, încă mai există speranță pentru Israel!

Să încheiem acum un legământ cu Dumnezeul nostru, angajându-ne să izgonim toate femeile acestea și pe cei ce li s-au născut, potrivit cu sfatul stăpânului meu și a celor ce se tem de porunca Dumnezeului nostru. Să se facă după Lege!

Ridică-te, căci este responsabilitatea ta, iar noi vom fi alături de tine! Fii tare și lucrează!“

Ezra s-a ridicat și le-a pus pe căpeteniile preoților și ale leviților și pe tot poporul lui Israel să jure că vor face ce s-a hotărât. Și ei au jurat.

Ezra s-a retras dinaintea Casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Iehohanan, fiul lui Eliașib. Când a intrat acolo, pâine nu a mâncat și apă nu a băut, căci a continuat să bocească necredincioșia celor ce fuseseră în captivitate.

Au răspândit în Iuda și în Ierusalim vestea ca toți cei întorși din captivitate să se strângă la Ierusalim,

urmând ca, potrivit sfatului căpeteniilor și al celor din sfatul bătrânilor, toți aceia care nu vor veni în trei zile să fie deposedați de toată averea și să fie separați de adunarea celor întorși din captivitate.

În trei zile, toți bărbații lui Iuda și ai lui Beniamin s-au strâns la Ierusalim – era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stătea în piațeta dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurând din cauza veștii și din cauza ploii.

10 Preotul Ezra s-a ridicat și le-a zis: – Ați fost necredincioși și v-ați căsătorit cu femei străine, adăugând astfel la vina lui Israel.

11 Dați slavă a  acum Domnului , Dumnezeul strămoșilor voștri, și împliniți voia Lui! Separați-vă de popoarele din țară și de soțiile străine!

12 Toată adunarea a răspuns cu glas tare: – Vom face precum ne-ai spus!

13 Poporul însă este numeros, iar vremea este ploioasă și nu putem sta afară. De altfel, aceasta nu este o treabă de o zi sau două, căci sunt mulți printre noi care au păcătuit în această privință.

14 Să rămână căpeteniile noastre în locul întregii adunări. Apoi toți cei din cetățile noastre care și-au luat soții străine să vină la date stabilite împreună cu cei din sfatul bătrânilor și cu judecătorii cetății respective, până se va abate de la noi mânia aprigă a Dumnezeului nostru cu privire la acest lucru.

15 Doar Ionatan, fiul lui Asael, și Iahzeia, fiul lui Tikva, au fost împotrivă, ei fiind susținuți de Meșulam și de levitul Șabtai.

16 Prin urmare, cei întorși din captivitate au făcut cum s-a propus. L-au ales pe preotul Ezra și au numit căpetenii de familii, potrivit familiilor lor. Aceștia s-au așezat să cerceteze problema în prima zi a lunii a zecea.

17 În prima zi a lunii întâi au isprăvit de rezolvat problema în legătură cu toți bărbații care se căsătoriseră cu femei străine.

Cei vinovați de căsătorii mixte

18 Dintre urmașii preoților, iată-i pe cei pe care i-au găsit căsătoriți cu femei străine: dintre urmașii lui Iosua, fiul lui Ioțadak, și dintre frații săi: Maaseia, Eliezer, Iarib și Ghedalia.

19 Ei s-au înțeles să le alunge pe soțiile lor și au adus pentru vina lor un berbec din turmă ca jertfă pentru vină.

20 Dintre urmașii lui Imer: Hanani și Zebadia;

21 dintre urmașii lui Harim: Maaseia, Ilie, Șemaia, Iehiel și Uzia;

22 dintre urmașii lui Pașhur: Elionai, Maaseia, Ismael, Netanel, Iozabad și Elasa;

23 dintre leviți: Iozabad, Șimei, Chelaia, – numit și Chelita –, Petahia, Iuda și Eliezer;

24 dintre cântăreți: Eliașib; dintre portari: Șalum, Telem și Uri.

25 Dintre ceilalți din Israel: dintre urmașii lui Paroș: Ramia, Izia, Malchia, Miyamin, Elazar, Malchia și Benaia;

26 dintre urmașii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot și Ilie;

27 dintre urmașii lui Zatu: Elioenai, Eliașib, Matania, Ieremot, Zabad și Aziza;

28 dintre urmașii lui Bebai: Iehohanan, Hanania, Zabai și Atlai;

29 dintre urmașii lui Bani: Meșulam, Maluh, Adaia, Iașub, Șeal și Ieremot;

30 dintre urmașii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Bețalel, Binui și Manase;

31 dintre urmașii lui Harim: Eliezer, Ișia, Malchia, Șemaia, Simeon,

32 Beniamin, Maluh și Șemaria;

33 dintre urmașii lui Hașum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase și Șimei;

34 dintre urmașii lui Bani: Maadai, Amram, Uel,

35 Benaia, Bedia, Cheluhu,

36 Vania, Meremot, Eliașib,

37 Matania, Matnai, Iaasai,

38 Bani b , Binui, Șimei,

39 Șelemia, Natan, Adaia,

40 Mahnadebai, Șașai, Șarai,

41 Azarel, Șelemia, Șemaria,

42 Șalum, Amaria și Iosif;

43 dintre urmașii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel și Benaia.

44 Toți aceștia se căsătoriseră cu femei străine și unii chiar avuseseră fii cu ele. c 

Copyright information for NTLR