a+ 4:1 Vezi nota de la 3:6
b+ 4:2 Împărat al Asiriei și peste Babilon, 681-669 î.Cr.
c+ 4:4 Sau: i-a împiedicat
d+ 4:5 Darius I Hystaspes ( 522/521-486 î.Cr. )
e+ 4:6 Unii specialiști l-au identificat cu Cambyses II ( 530-522 î.Cr. ), fiul lui Cirus II cel Mare; majoritatea specialiștilor îl identifică însă cu Xerxes I ( 486-465 î.Cr. )
f+ 4:6 Unii specialiști l-au identificat cu uzurpatorul Gaumata (Smerdis), magul, care și-ar fi luat titlul de Artaxerxes (din persană arta, „mare”, „mărit”, și kshershe, „rege”); majoritatea specialiștilor îl identifică însă cu Artaxerxes I Longimanus ( 465/464-425 î.Cr. )
g+ 4:7 Sau: Scrisoarea era scrisă în aramaică și tradusă; textul care urmează, Ezra 4:8-6:18, este în limba aramaică
h+ 4:10 În aramaică Osnapar, o variantă a lui Assurbanipal, împărat al Asiriei (668-626 î.Cr.)
i+ 4:10 Teritoriul de la vest de Eufrat : Aram, Fenicia și restul Canaanului; peste tot în carte

Ezra 4

Opoziție față de rezidirea Casei DOMNULUI și a Ierusalimului

1Când dușmanii lui Iuda și ai lui Beniamin au auzit că cei care fuseseră în captivitate zidesc un Templu a  pentru Domnul , Dumnezeul lui Israel,

2s-au apropiat de Zerub-Babel și de căpeteniile familiilor și le-au zis: – Să zidim și noi cu voi! Căci, asemenea vouă, și noi Îl întrebăm pe Dumnezeul vostru și-I aducem jertfe de pe vremea lui Esar-Hadon b  , împăratul Asiriei, cel care ne-a adus aici.

3Zerub-Babel, Iosua și căpeteniile familiilor rămase din Israel le-au răspuns: – Nu se poate să zidiți împreună cu noi o Casă Dumnezeului nostru, ci doar noi vom zidi pentru Domnul , Dumnezeul lui Israel, așa cum ne-a poruncit împăratul Cirus, împăratul Persiei.

4Poporul țării a slăbit avântul celor din poporul lui Iuda, i-a descurajat c  să mai zidească

5și a angajat sfetnici împotriva lor, ca să le zădărnicească planul. Așa a fost în toată perioada domniei lui Cirus, împăratul Persiei, până în perioada domniei lui Darius d  , împăratul Persiei.

6La începutul domniei lui Ahașveroș e  au scris o plângere împotriva locuitorilor lui Iuda și ai Ierusalimului.

7Iar pe vremea lui Artaxerxes f  , Bișlam, Mitredat, Tabeel și ceilalți camarazi ai lor i-au scris lui Artaxerxes, împăratul Persiei. Scrisoarea era scrisă cu litere aramaice și în limba aramaică g  .

8Dregătorul Rehum și scribul Șimșai i-au scris împăratului Artaxerxes o scrisoare cu privire la Ierusalim, după cum urmează:

9„De la dregătorul Rehum, scribul Șimșai și ceilalți camarazi ai lor, judecători și emisari, oameni din Tarpel, din Persia, din Erec, din Babilon, elamiți din Susa

10și din celelalte popoare pe care le-a luat în captivitate marele și vestitul Assurbanipal h  și le-a așezat în cetatea Samariei și în restul provinciei de peste râu i 

11(Aceasta este o copie a scrisorii pe care ei i-au trimis-o.) Către împăratul Artaxerxes, Slujitorii tăi, oamenii provinciei de peste râu, … îți scriu următoarele:

12«Să știe împăratul că iudeii plecați de la tine spre noi au ajuns la Ierusalim și rezidesc cetatea aceea răzvrătită și rea; ei vor să-i termine de înălțat zidurile și-i repară temeliile.

13De aceea să știe împăratul că, dacă cetatea aceasta va fi rezidită și zidurile vor fi terminate, ei nu vor mai plăti nici tributul, nici darea și nici taxa de trecere și, prin urmare, vistieria imperială va avea de suferit.

14Din această cauză, ca unii care mâncăm sarea palatului, nu ne stă bine să vedem cum este necinstit împăratul și de aceea trimitem această scrisoare ca să-l înștiințăm pe împărat.

15Să se cerceteze deci în cartea cronicilor părinților tăi! În cartea cronicilor vei găsi scris și vei afla că cetatea aceasta a fost o cetate răzvrătită, din cauza căreia au avut de suferit regi și provincii și în mijlocul căreia s-au iscat răscoale încă din vremuri străvechi. Din acest motiv a și fost pustiită cetatea aceasta.

16Facem deci cunoscut împăratului că, dacă cetatea aceasta va fi rezidită și zidurile-i vor fi terminate, nu vei mai avea stăpânire în provincia de peste râu.»“

17Împăratul a trimis următorul răspuns: „Dregătorului Rehum, scribului Șimșai și celorlalți camarazi ai lor, care locuiesc în Samaria și în restul provinciei de peste râu: Pace!

18Scrisoarea pe care ne-ați trimis-o a fost citită și tradusă în prezența mea.

19Am dat ordin să se facă cercetări și s-a găsit că cetatea aceasta s-a ridicat împotriva împăraților încă din vremuri străvechi, dedându-se la răzvrătire și răscoală.

20Au existat la Ierusalim regi puternici care aveau stăpânire peste tot teritoriul de peste râu și cărora li se plătea tribut, dare și taxă de trecere.

21Prin urmare, dați ordin ca acești oameni să fie opriți, iar cetatea aceasta să nu mai fie rezidită, până când nu voi da eu o altă înștiințare.

22Aveți grijă să nu fiți nepăsători față de lucrul pe care trebuie să-l faceți. De ce să crească paguba în dauna împăraților?“

23Imediat după ce s-a citit copia scrisorii împăratului Artaxerxes înaintea lui Rehum, a scribului Șimșai și a camarazilor lor, aceștia s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, și i-au opritdin lucru prin forță și putere.

24Atunci s-a oprit lucrarea de la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim și a rămas oprită până în al doilea an al domniei lui Darius, împăratul Persiei.

Copyright information for NTLR