a+ 6:2 Sau Ecbatana, capitala de vară a imperiului persan
b+ 6:3 Aproximativ 30 m
c+ 6:5 Vezi nota de la 3:6
d+ 6:11 Sau: spânzurat
e+ 6:15 Luna a douăsprezecea în calendarul babilonian, ce corespunde lunilor februarie-martie; 12 martie 516 î.Cr., la aproape șaptezeci de ani după distrugerea lui
f+ 6:22 Împăratul persan purta acest titlu, precum și pe cel de împărat al Babilonului

Ezra 6

Decretul lui Darius

1Atunci împăratul Darius a dat ordin să se caute în documentele aflate în arhivele din Babilon.

2El a găsit în palatul din Ahmeta a  , din provincia Mediei, un sul în care erau scrise următoarele: „Memoriu

3În primul an de domnie al împăratului Cirus, împăratul Cirus a dat următoarea poruncă cu privire la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim: «Casa să fie rezidită, pentru a fi un loc unde să se aducă jertfe și să-i fie puse temeliile. Să aibă o înălțime de șaizeci de coți b  și o lățime de șaizeci de coți;

4să aibă trei rânduri de piatră cioplită și un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi suportate de palatul imperial.

5Mai mult, vasele de aur și de argint ale Casei lui Dumnezeu, care au fost luate de Nebucadnețar din Templul c  de la Ierusalim și aduse la Babilon, să fie duse înapoi la locul lor, în Templul de la Ierusalim; să le puneți în Casa lui Dumnezeu!»

6Drept urmare, Tatnai, guvernator al provinciei de peste râu, Șetar-Boznai și camarazii voștri, emisari în provincia de peste râu, depărtați-vă de locul acela!

7Lăsați în pace lucrarea de la această Casă a lui Dumnezeu! Lăsați-i pe guvernatorul iudeilor și pe cei din sfatul bătrânilor iudeilor să rezidească această Casă a lui Dumnezeu pe locul ei de odinioară.

8Mai mult, dau următoarea poruncă cu privire la ceea ce trebuie să faceți pentru acești bărbați din sfatul bătrânilor iudeilor, ca să poată rezidi această Casă a lui Dumnezeu: cheltuielile acestor oameni să fie imediat plătite din veniturile împăratului provenite din tributul provinciei de peste râu, astfel încât să nu înceteze lucrul.

9Zilnic să se dea preoților de la Ierusalim, la cerere, tot ce au nevoie – viței, berbeci și miei – pentru arderile de tot aduse Dumnezeului cerurilor, precum și grâu, sare, vin și ulei, ca să nu ducă lipsă

10și ca astfel să poată aduce jertfe de o aromă plăcută Dumnezeului cerurilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor săi.

11De asemenea, dau următoarea poruncă cu privire la orice om care va schimba edictul acesta: să se scoată o bârnă din casa lui și să se ridice bârna ca să fie tras în țeapă d  pe ea, iar casa lui să fie prefăcută într-un morman de gunoi din cauza faptei lui.

12Fie ca Dumnezeul Care Și-a pus Numele să locuiască acolo să răstoarne pe orice împărat sau popor care va încerca să schimbe ceva cu scopul de a distruge această Casă a lui Dumnezeu din Ierusalim! Eu, Darius, am dat această poruncă! Să fie împlinită întocmai!“

Terminarea și dedicarea Casei DOMNULUI. Paștele

13Tatnai, guvernatorul provinciei de peste râu, Șetar-Boznai și camarazii lor au făcut întocmai cum le poruncise împăratul Darius.

14Prin urmare, cei din sfatul bătrânilor iudeilor au continuat să zidească și au reușit, așa cum le profețiseră profetul Hagai și Zaharia, fiul lui Ido. Ei au zidit și au terminat potrivit cu porunca Dumnezeului lui Israel și potrivit cu porunca lui Cirus, a lui Darius și a lui Artaxerxes, împărații Persiei.

15Casa a fost terminată în ziua a treia a lunii Adar e  , în al șaselea an al domniei împăratului Darius.

16Israeliții – preoții, leviții și ceilalți care fuseseră în captivitate – au sărbătorit cu bucurie dedicarea acestui Templu al lui Dumnezeu.

17Pentru dedicarea acestei Case a lui Dumnezeu au oferit o sută de viței, două sute de berbeci și patru sute de miei, iar ca jertfă pentru păcatul întregului Israel au adus doisprezece țapi, câte un țap pentru fiecare seminție.

18I-au pus pe preoți, după cetele lor, și pe leviți, după grupele lor, să facă lucrarea lui Dumnezeu la Ierusalim, după cum este scris în Cartea lui Moise.

19Cei care fuseseră în captivitate au sărbătorit Paștele în a paisprezecea zi a lunii întâi.

20Preoții și leviții se curățiseră în același timp, astfel că toți erau curați. Ei au adus jertfa de Paște pentru toți cei ce fuseseră în captivitate, pentru rudele lor dintre preoți și pentru ei înșiși.

21Israeliții întorși din captivitate au mâncat jertfa de Paște împreună cu toți aceia care se separaseră de necurăția neamurilor țării, ca să-L caute pe Domnul , Dumnezeul lui Israel.

22Au celebrat cu bucurie Sărbătoarea Azimelor timp de șapte zile, căci Domnul îi înveselise întorcând spre ei inima împăratului Asiriei f  , ca să-i sprijinească în lucrarea de la Casa lui Dumnezeu, a Dumnezeului lui Israel.

Copyright information for NTLR