a+ 7:1 Artaxerxes I Longimanus ( 465/464-425 î.Cr. ), fiul lui Xerxes I ( 486-465 î.Cr. )
b+ 7:6 Lit.: scrib, în sensul de erudit, expert în Lege; și în v. 11
c+ 7:12 Ezra 7:12-26 este în limba aramaică
d+ 7:22 Aproximativ 3 t
e+ 7:22 Aproximativ 22 kilolitri
f+ 7:22 Aproximativ 2,2 kilolitri

Ezra 7

Ezra și alți exilați sosesc la Ierusalim

1După toate acestea, iată ce s-a întâmplat în timpul domniei lui Artaxerxes a, împăratul Persiei. Ezra era fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia,

2fiul lui Șalum, fiul lui Țadok, fiul lui Ahitub,

3fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot,

4fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi,

5fiul lui Abișua, fiul lui Fineas, fiul lui Elazar, fiul lui Aaron, preotul conducător.

6Ezra acesta a venit din Babilon. El era un cărturar b priceput în Legea lui Moise, dată de Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și, pentru că mâna Domnului , Dumnezeul său, era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse.

7Unii dintre israeliți, dintre preoți, dintre leviți, dintre cântăreți, dintre portari și dintre slujitorii de la Templu au venit și ei la Ierusalim în al șaptelea an al domniei împăratului Artaxerxes.

8Ezra a sosit la Ierusalim în luna a cincea, în cel de-al șaptelea an de domnie al împăratului.

9Ezra plecase din Babilon în prima zi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim în prima zi a lunii a cincea, căci mâna cea bună a Dumnezeului său a fost peste el.

10Ezra se hotărâse în inima lui să cerceteze Legea Domnului , să o împlinească și să învețe pe Israel poruncile și hotărârile ei.

Scrisoarea lui Artaxerxes și însărcinarea lui Ezra

11Iată o copie a scrisorii c date de împăratul Artaxerxes preotului și cărturarului Ezra, un învățat în ce privește poruncile Domnului și reglementările Lui cu privire la Israel:

12„Artaxerxes, împăratul împăraților, către Ezra, preotul și cărturarul Legii Dumnezeului cerurilor, Sănătate!

13Am dat poruncă să se dea drumul tuturor celor din poporul lui Israel aflați în împărăția mea, inclusiv preoților și leviților, care doresc să meargă la Ierusalim împreună cu tine.

14Cu privire la cele de mai înainte, tu ești trimis de împărat și de cei șapte sfetnici ai săi ca să cercetezi Iuda și Ierusalimul în ce privește Legea Dumnezeului tău, Lege pe care o ai în mână,

15și să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit de bunăvoie Dumnezeului lui Israel, Care Își are Lăcașul la Ierusalim,

16precum și tot argintul și aurul pe care îl vei obține în tot ținutul Babilonului împreună cu darurile de bunăvoie ale poporului și ale preoților, oferite pentru Casa lui Dumnezeu de la Ierusalim.

17Prin urmare, cu banii aceștia să cumperi de îndată viței, berbeci, miei, daruri de mâncare și daruri de băutură, ca să le oferi pe altarul Casei lui Dumnezeu din Ierusalim.

18Cu argintul și aurul care va mai rămâne să faceți, după voia lui Dumnezeu, ceea ce tu și rudele tale credeți că este mai bine.

19Uneltele care ți-au fost date pentru slujba de la Casa lui Dumnezeu să le prezinți înaintea lui Dumnezeu, la Ierusalim.

20Celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut pentru Templul Dumnezeului tău să le suporți din vistieria imperială.

21Eu, împăratul Artaxerxes, dau următoarea poruncă tuturor vistiernicilor din provincia de peste râu: tot ce vă va cere Ezra, preotul și cărturarul Legii Dumnezeului cerurilor, să i se dea de îndată

22până la valoarea de o sută de talanți d de argint, până la o sută de cori e de grâu, până la o sută de bați f de vin și până la o sută de bați de ulei, iar în ce privește sarea – fără limită.

23Să se facă de îndată tot ceea ce a poruncit Dumnezeul cerurilor cu privire la Templul Dumnezeului cerurilor, ca să nu vină mânia Lui peste împărăția împăratului și a fiilor săi.

24De asemenea, vă mai facem cunoscut că nu aveți voie să puneți tribut, dare sau taxe de trecere nici asupra preoților, leviților, cântăreților, portarilor sau slujitorilor de la Templu și nici asupra altor slujitori ai acestui Templu al lui Dumnezeu.

25Iar tu, Ezra, după înțelepciunea Dumnezeului tău cu care ai fost înzestrat, numește magistrați și judecători ca să facă dreptate întregului popor din provincia de peste râu, și anume tuturor acelora care cunosc legile Dumnezeului tău, iar celor care nu le cunosc, să li le faceți cunoscute.

26Toți aceia care nu vor împlini Legea Dumnezeului tău și legea împăratului să fie judecați imediat și condamnați la moarte, la exil, la confiscarea averii sau la temniță.“

27Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul strămoșilor noștri, Care a pus în inima împăratului dorința să onoreze Casa lui Dumnezeu din Ierusalim

28și a îndreptat spre mine bunăvoința împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor comandanților săi puternici. Întărit de mâna Dumnezeului meu, care era peste mine, am convocat căpeteniile lui Israel ca să meargă împreună cu mine.

Copyright information for NTLR