a+ 8:3 Lit.: Hatuș, 3 dintre fiii lui Șecania
b+ 8:5 Câteva mss LXX (vezi și 1 E z dra 8:32 ); TM nu conține Zatu
c+ 8:10 Câteva mss LXX (vezi și 1 E z dra 8:36 ); TM nu conține Bani
d+ 8:26 Aproximativ 20 t
e+ 8:26 Aproximativ 3 t
f+ 8:27 Aproximativ 8,5 kg

Ezra 8

Căpeteniile clanurilor, însoțitori ai lui Ezra

Căpeteniile familiilor și genealogiile celor care au plecat împreună cu mine din Babilon, în timpul domniei împăratului Artaxerxes, au fost:

dintre urmașii lui Fineas – Gherșom; dintre urmașii lui Itamar – Daniel; dintre urmașii lui David – Hatuș,

fiul lui Șecania a ; dintre urmașii lui Paroș – Zaharia și alți o sută cincizeci de bărbați, înscriși în genealogii împreună cu el;

dintre urmașii lui Pahat-Moab – Elioenai, fiul lui Zerahia; împreună cu el mai erau încă două sute de bărbați;

dintre urmașii lui Zatu b – Șecania, fiul lui Iahaziel; împreună cu el mai erau încă trei sute de bărbați;

dintre urmașii lui Adin – Ebed, fiul lui Ionatan; împreună cu el mai erau încă cincizeci de bărbați;

dintre urmașii lui Elam – Ieșaia, fiul lui Atalia; împreună cu el mai erau încă șaptezeci de bărbați;

dintre urmașii lui Șefatia – Zebadia, fiul lui Mihail; împreună cu el mai erau încă optzeci de bărbați;

dintre urmașii lui Ioab – Obadia, fiul lui Iehiel; împreună cu el mai erau încă două sute optsprezece bărbați;

10 dintre urmașii lui Bani c – Șelomit, fiul lui Iosifia; împreună cu el mai erau încă o sută șaizeci de bărbați;

11 dintre urmașii lui Bebai – Zaharia, fiul lui Bebai; împreună cu el mai erau încă douăzeci și opt de bărbați;

12 dintre urmașii lui Azgad – Iohanan, fiul lui Hakatan; împreună cu el mai erau încă o sută zece bărbați;

13 dintre cei din urmă urmași ai lui Adonikam – Elifelet, Ieiel și Șemaia; împreună cu ei mai erau încă șaizeci de bărbați;

14 dintre urmașii lui Bigvai – Utai și Zacur; împreună cu ei mai erau încă șaptezeci de bărbați.

Călătoria lui Ezra spre Ierusalim

15 I-am convocat la râul care curge înspre Ahava și ne-am așezat tabăra acolo timp de trei zile. Am cercetat poporul și preoții și nu am găsit pe nici unul dintre leviți acolo.

16 Atunci am trimis după căpeteniile Eliezer, Ariel, Șemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam și după învățătorii Ioiarib și Elnatan,

17 pe care i-am trimis apoi la căpetenia Ido, care locuia la Casifia. Le-am zis ce anume să-i spună lui Ido și rudelor sale, dintre slujitorii de la Templu care locuiau la Casifia, ca astfel să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru.

18 Și fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Șerebia – un om chibzuit, unul dintre urmașii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel – împreună cu încă optsprezece bărbați dintre fiii și rudele sale,

19 precum și pe Hașabia și pe Ieșaia, dintre urmașii lui Merari, împreună cu încă douăzeci de bărbați dintre fiii și rudele lor.

20 Dintre slujitorii de la Templu puși de David și de căpeteniile sale în slujba leviților au adus două sute douăzeci, toți menționați pe nume.

21 Acolo, la râul Ahava, am vestit un post, smerindu-ne înaintea Dumnezeului nostru și cerând de la El drum bun pentru noi, pentru copiii noștri și pentru toate averile noastre,

22 căci mi-a fost rușine să-i cer împăratului oaste și călăreți care să ne apere de dușmani pe drum, odată ce îi spusesem împăratului că mâna Dumnezeului nostru este peste toți cei ce-L caută, ca să le facă bine, dar puterea și mânia Lui sunt peste toți cei ce-L părăsesc.

23 Am postit și ne-am rugat Dumnezeului nostru cu privire la aceasta, iar El ne-a ascultat.

24 Apoi am ales douăsprezece dintre căpeteniile preoților, și anume pe Șerebia, pe Hașabia și pe zece din rudele lor,

25 și am cântărit înaintea lor arginul, aurul și vasele oferite în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de împărat, de sfetnicii săi, de căpeteniile sale și de întreg Israelul prezent.

26 Le-am predat șase sute cincizeci de talanți d  de argint, vase de argint în valoare de o sută de talanți e  de argint, o sută de talanți de aur,

27 douăzeci de cupe de aur în valoare de o mie de darici f și două vase de bronz de calitate, lustruit, la fel de valoros precum aurul.

28 Le-am zis atunci: „Voi sunteți puși deoparte pentru Domnul , iar vasele acestea sunt lucruri sfinte; totodată argintul și aurul sunt un dar de bunăvoie adus Domnului , Dumnezeul strămoșilor voștri.

29 Vegheați și păziți-le până le veți cântări înaintea căpeteniilor preoților și leviților și înaintea căpeteniilor familiilor lui Israel, în odăile Casei Domnului din Ierusalim.“

30 Preoții și leviții au preluat argintul, aurul și vasele ca să le ducă la Ierusalim, la Casa Dumnezeului nostru.

31 Am plecat de la râul Ahava spre Ierusalim în a douăsprezecea zi a lunii întâi, iar mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi, păzindu-ne pe drum de atacul dușmanilor și al tâlharilor.

32 Când am ajuns la Ierusalim, ne-am odihnit acolo timp de trei zile.

33 În a patra zi a fost cântărit argintul, aurul și vasele, la Casa lui Dumnezeu, de către Meremot, fiul preotului Uria, care era însoțit de Elazar, fiul lui Fineas, și de leviții Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui.

34 Toate au fost preluate după număr și după greutate și, în ziua aceea, s-a înscris îndocumente greutatea lor totală.

35 Exilații întorși din captivitate au adus Dumnezeului lui Israel, ca ardere de tot, doisprezece viței pentru întreg Israelul, nouăzeci și șase de berbeci, șaptezeci și șapte de miei, iar ca jertfă pentru păcat – doisprezece țapi. Toate acestea au fost aduse ca ardere de tot Domnului.

36 Au înmânat decretele împăratului satrapilor imperiali și guvernatorilor provinciei de peste râu, iar aceștia au sprijinit poporul și Casa lui Dumnezeu.

Copyright information for NTLR