a+ 3:6 Vezi Gen. 15:6
b+ 3:8 Vezi Gen. 12:3; 18:18; 22:18
c+ 3:10 Vezi Deut. 27:26
d+ 3:11 Vezi Hab. 2:4
e+ 3:12 Vezi Lev. 18:5
f+ 3:13 Vezi Deut. 21:23
g+ 3:16 Vezi Gen. 12:7; 13:15; 24:7
h+ 3:24 Lit.: pedagogul, cu sensul de: gardian, tutore; în acea vreme, pedagogul era un sclav care îl însoțea pe băiat sau pe tânăr la școală și îi supraveghea comportamentul; nu era un „profesor “. Când băiatul ajungea la o anumită vârstă, nu mai era nevoie de acest pedagog; și în v. 25
i+ 3:24 Sau: până la venirea lui

Galatians 3

Prin credință

1Galateni nesăbuiți! Cine v-a fermecat? Înaintea ochilor voștri Isus Cristos a fost înfățișat ca răstignit!

2Un singur lucru vreau să aflu de la voi: ați primit Duhul prin faptele Legii sau crezând ceea ce ați auzit?

3Sunteți chiar atât de nesăbuiți? Ați început prin Duhul, iar acum vreți să sfârșiți în fire?

4Ați suferit degeaba atâtea? – dacă într-adevăr a fost degeaba!

5Așadar, El v-a dat Duhul și a făcut minuni între voi pentru că ați făcut faptele Legii sau pentru că ați crezut ceea ce ați auzit?

6Tot astfel, „Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, și El i-a socotit acest lucru dreptate.“ a 

7Înțelegeți deci că fii ai lui Avraam sunt aceia care cred!

8Iar Scriptura, care a prevăzut că Dumnezeu va îndreptăți neamurile prin credință, i-a vestit mai dinainte lui Avraam Evanghelia: „Prin tine vor fi binecuvântate toate neamurile.“ b 

9Astfel, cei care cred sunt binecuvântați împreună cu Avraam cel credincios.

10Căci aceia care se bazează pe faptele Legii sunt sub blestem, deoarece este scris: „Blestemat este oricine nu stăruiește să împlinească toate lucrurile scrise în Cartea Legii!“ c 

11Este clar că nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin Lege, pentru că „Cel drept va trăi prin credință“ d  ,

12iar Legea nu se bazează pe credință, ci ea spune: „Cel ce face aceste lucruri va trăi prin ele.“ e 

13Cristos ne-a răscumpărat de sub blestemul Legii, devenind blestem pentru noi – căci este scris: „Blestemat este oricine e atârnat pe lemn.“ f 

14pentru ca, în Cristos Isus, binecuvântarea dată lui Avraam să vină asupra neamurilor, ca să primim, prin credință, Duhul promis.

Legea și promisiunea

15Fraților, să vorbesc în felul oamenilor: așa cum nimeni nu poate anula sau adăuga ceva la un legământ o dată ce a fost stabilit, la fel este și aici.

16Promisiunile i-au fost făcute lui Avraam și seminței lui; el nu spune „și semințelor“, ca și cum ar fi mai multe, ci se referă la una: „și seminței lui“ g  , care este Cristos.

17Ceea ce vreau să spun este aceasta: Legea, care a fost dată patru sute treizeci de ani mai târziu, nu poate desființa autoritatea unui legământ, care a fost stabilit mai înainte de către Dumnezeu, și astfel să anuleze promisiunea.

18Dacă moștenirea ar depinde de Lege, atunci nu ar mai depinde de promisiune; însă Dumnezeu i-a dat-o lui Avraam prin promisiune.

19Care este, atunci, scopul Legii? Ea a fost adăugată pentru a arăta ce este încălcarea Legii, până când va veni Sămânța celui căruia i-a fost făcută promisiunea. Legea a fost dată prin îngeri, printr-un mijlocitor.

20Un mijlocitor nu reprezintă o singură parte, însă Dumnezeu este Unul.

21Aceasta înseamnă oare că Legea este împotriva promisiunilor lui Dumnezeu? Nicidecum! Căci, dacă ar fi fost dată o Lege care să poată da viața, atunci dreptatea ar fi venit prin Lege,

22însă Scriptura spune că întreaga lume este sub păcat, pentru ca promisiunea să le fie dată celor ce cred în Cristos Isus.

23Înainte de a veni credința, noi eram sub paza Legii, închiși pentru credința care urma să fie descoperită.

24Astfel, Legea a fost îndrumătorul h  nostru spre i  Cristos, pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință.

25Dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.

Copii ai lui Dumnezeu

26În Cristos Isus, voi toți sunteți copii ai lui Dumnezeu, prin credință.

27Căci toți câți ați fost botezați în Cristos, v-ați îmbrăcat cu Cristos.

28Nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Cristos Isus.

29Iar dacă voi sunteți ai lui Cristos, atunci sunteți sămânța lui Avraam și moștenitori după promisiunea făcută.

Copyright information for NTLR