a+ 5:12 Afirmația lui Pavel este una foarte puternică; sensul ei este: Cât despre cei ce vă tulbură, le doresc să meargă cu circumcizia până la castrare
b+ 5:13 Lit.: carne; și în vs. 16, 17, 19, 24
c+ 5:14 Vezi Lev. 19:18
d+ 5:21 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o nădejde în viitor
e+ 5:23 Sau: Lege

Galatians 5

Libertate în Cristos

Cristos ne-a eliberat ca să fim liberi; rămâneți deci tari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei.

Ascultați! Eu, Pavel, vă spun că, dacă voi veți fi circumciși, Cristos nu vă va mai fi de nici un folos.

Depun mărturie din nou, pentru orice om care se lasă circumcis: el trebuie să asculte de întreaga Lege.

Voi, care vreți să fiți îndreptățiți prin Lege, v-ați înstrăinat de Cristos, ați căzut din har.

Căci noi așteptăm prin Duhul, prin credință, dreptatea la care nădăjduim,

întrucât, în Cristos Isus, nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nici o valoare, ci numai credința care lucrează prin dragoste.

Voi alergați bine odinioară! Cine v-a tăiat calea ca să nu mai ascultați de adevăr?

Ceea ce v-a convins n-a venit de la Cel Ce v-a chemat.

Puțină drojdie face să crească tot aluatul.

10 Sunt încrezător în Domnul că nu veți gândi altfel. Dar cel care vă tulbură va suferi condamnarea, oricine ar fi el.

11 Eu însă fraților, dacă predic circumcizia de ce mai sunt persecutat?! Atunci pricina de poticnire față de cruce s-a dus.

12 Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură! a 

13 Voi ați fost chemați la libertate, fraților, dar nu folosiți libertatea pentru fire b , ci, în dragoste, slujiți-vă unul pe altul.

14 Căci întreaga Lege se poate rezuma la o singură poruncă: „Să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți.“ c 

15 Însă dacă voi vă faceți rău unul altuia și vă mâncați între voi, aveți grijă să nu vă distrugeți unii pe alții!

Trăire în Duhul

16 Vă spun: umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini pofta firii.

17 Căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul dorește împotriva firii. Acestea sunt lucruri care se opun unul altuia, pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți.

18 Însă, dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub Lege.

19 Faptele firii sunt cunoscute ca fiind acestea: desfrâul, necurăția, depravarea,

20 idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, mâniile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele,

21 geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri ca acestea. Vă avertizez, așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu d .

22 Dar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința,

23 blândețea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege e .

24 Cei ce sunt ai lui Cristos Isus și-au răstignit firea cu poftele și dorințele ei.

25 Dacă trăim prin Duhul, trebuie să și umblăm prin Duhul.

26 Să nu fim îngâmfați, provocându-ne unii pe alții și invidiindu-ne unii pe alții.

Copyright information for NTLR