a+ 10:1 Vezi nota de la 2:4
b+ 10:2 fiii poate însemna aici descendenți sau chiar neamuri (și în vs. 3, 4, 6, 7, 20-23, 29, 31 )
c+ 10:4 Cele mai multe mss ale TM; unele mss ale TM, PentSam, LXX și 1 Cron. 1:7: Rodanim
d+ 10:6 Mițrayim înseamnă Două Egipturi, probabil cu referire la Egiptul de Sus și cel de Jos; și în v. 13
e+ 10:8 Nu același cu cel din vs. 6-7; probabil strămoșul cassiților, în Mesopotamia (vezi Gen. 2:13 )
f+ 10:10 Sau: Babel, Erec și Akkad – toate în țara Șinar
g+ 10:10 Babilonia
h+ 10:11 Asiria
i+ 10:21 Sau: Sem, al cărui frate mai mare era Iafet;
j+ 10:23 TM; LXX și 1 Cron. 1:17: Meșek
k+ 10:24 TM; LXX: Lui Arfaxad i s-a născut Cainan, iar lui Cainan
l+ 10:25 Peleg înseamnă împărțire

Genesis 10

Formarea și răspândirea neamurilor pe pământ

1Aceasta este genealogia a  fiilor lui Noe – Sem, Ham și Iafet – și aceștia au fost fiii care li s-au născut după potop.

Iafetiții

2Fiii b  lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșek și Tiras.

3Fiii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat și Togarma.

4Fiii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim c  .

5Din aceștia s-au răspândit în teritoriile lor neamurile de pe coastă, fiecare neam având limba lui și fiind organizat pe clanuri în propriul său teritoriu.

Hamiții

6Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițrayim d  , Put și Canaan.

7Fiii lui Cuș au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama și Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.

8Lui Cuș e  i s-a născut Nimrod; acesta a ajuns un om puternic pe pământ.

9El a fost un vânător puternic înaintea Domnului ; de aceea se spune: „Ca Nimrod, vânător puternic înaintea Domnului. “

10Primele centre ale regatului său au fost: Babel, Erec, Akkad și Calne f  , în țara Șinar g  .

11Din acea țară, el s-a dus în Asur h  și a construit Ninive, Rehobot-Ir, Calah

12și Resen, care este între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare.

13Din Mițrayim provin ludiții, anamiții, lehabiții, naftuhiții,

14patrusiții, casluhiții și caftoriții; din casluhiți provin filistenii.

15Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, și Het;

16din el provin și iebusiții, amoriții, ghirgasiții,

17hiviții, archiții, siniții,

18arvadiții, țemariții și hamatiții.După aceea clanurile canaaniților s-au răspândit,

19iar hotarele lor se întindeau de la Sidon spre Gherar, până la Gaza și apoi spre Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim, până la Lașa.

20Aceștia au fost urmașii lui Ham, potrivit clanurilor lor, după limbile lor, în țările și în cadrul neamurilor lor.

Semiții

21I s-au născut fii și lui Sem, fratele mai mare al lui Iafet i  ; Sem a fost strămoșul tuturor fiilor lui Eber.

22Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahșad, Lud și Aram.

23Fiii lui Aram au fost: Uț, Hul, Gheter și Maș j  .

24Lui Arpahșad i s-a născut Șelah, iar lui Șelah k  i s-a născut Eber.

25Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg l  , pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

26Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Șelef, Hațar-Mavet, Iarah,

27Hadoram, Uzal, Dikla,

28Obal, Abimael, Șeba,

29Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioktan.

30Regiunea în care locuiau se întindea de la Meșa spre Sefar, muntele de la răsărit.

31Aceștia au fost urmașii lui Sem, potrivit clanurilor lor, după limbile lor, în țările și în cadrul neamurilor lor.

32Acestea au fost clanurile fiilor lui Noe, potrivit urmașilor lor, în cadrul neamurilor lor; din ei s-au răspândit neamurile pe pământ, după potop.

Copyright information for NTLR