a+ 13:1 Vezi nota de la 12:9; și în v. 3
b+ 13:15 Vezi nota de la 12:7; și în v. 16

Genesis 13

Despărțirea lui Avram de Lot

1Avram a urcat din Egipt în Neghev a  împreună cu soția lui și cu tot ce avea, iar Lot a mers împreună cu el.

2Avram era foarte bogat în turme, în argint și în aur.

3Din Neghev, el a călătorit până la Betel, până la locul în care și-a întins cortul la început, între Betel și Ai,

4loc în care el făcuse un altar mai înainte. Acolo Avram a chemat Numele Domnului.

5Lot, care a mers împreună cu Avram, avea și el turme de oi, cirezi de boi și corturi.

6Dar teritoriul locuit nu-i mai încăpea; aveau atât de multe bunuri, încât nu mai puteau locui împreună.

7De asemenea, s-a iscat o ceartă între păstorii turmelor lui Avram și păstorii turmelor lui Lot. În vremea aceea canaaniții și periziții locuiau în Canaan.

8Atunci Avram i-a zis lui Lot: „Să nu fie ceartă între mine și tine, nici între păstorii mei și păstorii tăi, căci suntem rude.

9Nu este oare toată țara înaintea ta? Desparte-te de mine, te rog. Dacă tu o iei la stânga, eu o voi lua la dreapta, iar dacă tu o iei la dreapta, eu o voi lua la stânga.“

10Lot și-a ridicat privirea și a văzut că toată Câmpia Iordanului până la Țoar era bine udată, ca grădina Domnului , ca țara Egiptului; aceasta s-a întâmplat înainte ca Domnul să fi distrus Sodoma și Gomora.

11Lot și-a ales toată Câmpia Iordanului și a pornit spre răsărit. Așa s-au despărțit unul de celălalt.

12Avram a locuit în Canaan, în timp ce Lot a locuit între cetățile din câmpie, unde și-a așezat cortul aproape de Sodoma.

13Oamenii din Sodoma erau răi, păcătuind peste măsură împotriva Domnului.

14Domnul i-a spus lui Avram după ce Lot s-a despărțit de el: „Ridică-ți privirea din locul în care ești și uită-te spre nord și spre sud, spre răsărit și spre apus,

15pentru că toată țara pe care o vezi ți-o voi da ție și seminței tale b  pentru totdeauna.

16Îi voi face pe urmașii tăi ca pulberea pământului, astfel încât, dacă cineva poate număra pulberea pământului, și urmașii tăi vor putea fi numărați.

17Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, pentru că ție ți-o voi da.“

18Astfel, Avram și-a mutat cortul și a venit să se așeze lângă stejarii lui Mamre, în Hebron, unde a zidit un altar Domnului.

Copyright information for NTLR