a+ 14:1 Sau: Babiloniei; și în v. 9
b+ 14:3 Marea Moartă
c+ 14:13 Sau: ruda; sau: aliatul
d+ 14:18 Probabil Ierusalimul
e+ 14:18 Ebr.: El-Elion; peste tot în capitol

Genesis 14

Avram îl salvează pe Lot

1În zilele lui Amrafel, regele Șinarului a, regii Ariok din Elasar, Chedorlaomer din Elam și Tidal din Goyim,

2s-au luptat împotriva regilor Bera din Sodoma, Birșa din Gomora, Șinab din Adma, Șemeber din Țeboim și împotriva regelui din Bela, adică Țoar.

3Toți aceștia din urmă s-au unit în valea Sidim, adică Marea Sărată b.

4Ei l-au slujit pe Chedorlaomer timp de doisprezece ani, dar in al treisprezecelea an s-au răsculat.

5În al paisprezecelea an, Chedorlaomer și regii care erau cu el au venit și i-au înfrânt pe refaiți la Aștarot-Karnaim, pe zuziți la Ham, pe emiți la Șave Chiriatayim

6și pe horiți în ținutul muntos, din Seir până la El-Paran, la marginea pustiei.

7Apoi s-au întors și au venit la En-Mișpat sau Kadeș, unde au cucerit tot teritoriul amalekiților, precum și pe amoriții care locuiau în Hațațon-Tamar.

8Atunci regii din Sodoma, din Gomora, din Adma, din Țeboim și din Bela, adică din Țoar, au ieșit și s-au pregătit de luptă, în valea Sidim,

9împotriva regilor Chedorlaomer din Elam, Tidal din Goyim, Amrafel din Șinar și Ariok din Elasar patru regi împotriva a cinci.

10Valea Sidim era plină de gropi cu smoală, astfel încât, atunci când regii din Sodoma și din Gomora au fugit, unii dintre oamenii lor au căzut în ele, iar ceilalți au fugit înspre dealuri.

11Cei patru regi au capturat toate bunurile din Sodoma și din Gomora, precum și toate proviziile lor de hrană și au plecat.

12Ei l-au capturat și pe Lot, nepotul lui Avram, care locuia în Sodoma, împreună cu bunurile lui, și au plecat.

13Un om care a scăpat cu viață a venit și l-a înștiințat de acest lucru pe evreul Avram, care locuia lângă stejarii amoritului Mamre, fratele c lui Eșcol și al lui Aner; aceștia erau aliații lui Avram.

14Când Avram a auzit că nepotul său fusese luat prizonier, i-a chemat la luptă pe cei trei sute optsprezece sclavi pregătiți, născuți în gospodăria sa, și a pornit în urmărire până la Dan.

15El și-a împărțit oamenii, i-a atacat pe regi noaptea, i-a izgonit și i-a urmărit până la Hoba, la nord de Damasc.

16Avram a recuperat toate bunurile; l-a adus înapoi și pe nepotul său, Lot, împreună cu toate bunurile lui, precum și pe femei și pe ceilalți oameni.

17După ce Avram s-a întors de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a regilor care erau cu el, regele din Sodoma i-a ieșit în întâmpinare în valea Șave, adică Valea Regelui.

18Melhisedek, regele Salemului d, a adus pâine și vin; el era preot al Dumnezeului cel Preaînalt e.

19L-a binecuvântat pe Avram astfel: „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Creatorul cerului și al pământului,

20și binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, Care i-a dat pe dușmanii tăi în mâinile tale!“Și Avram i-a dat zeciuială din toate.

21Apoi regele din Sodoma i-a zis lui Avram: Dă-mi oamenii și păstrează bunurile pentru tine.

22Dar Avram i-a răspuns regelui din Sodoma: I-am jurat Domnului , Dumnezeul cel Preaînalt, Creatorul cerului și al pământului,

23că nu voi lua nici măcar un fir de ață sau o curea de sandală din ceea ce este al tău, pentru ca să nu pretinzi că l-ai îmbogățit pe Avram.

24Eu nu voi lua nimic, în afară de ceea ce au mâncat oamenii mei și de partea celor care au mers împreună cu mine – Aner, Eșkol și Mamre. Ei să-și ia partea lor.

Copyright information for NTLR